หัวหน้าที่มีประสิทธิภาพ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          หัวหน้าที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง หัวหน้าที่มุ่งหวังถึงผลสำเร็จขององค์กรเป็นสำคัญ โดยผลสำเร็จนั้นต้องได้มาโดยการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด และดำเนินการอย่างประหยัดที่สุด ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่ต้องใช้ในการดำเนินการนั้นๆ ให้เป็นผลสำเร็จและถูกต้อง เราสามารถแบ่งประเภทหัวหน้าได้เป็น 3 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะมีพฤติกรรมในการใช้อำนาจแตกต่างกัน

          หัวหน้าแบบเล่นพรรคเล่นพวก การตัดสินใจของหัวหน้าประเภทนี้ ยึดโยงกับสิ่งที่จะทำให้ลูกน้องมีความสุขและเป็นฝ่ายเดียวกับเขา  ผลที่ตามมาคือ เกิดการตัดสินใจเป็นเรื่องๆ ไป มากกว่าการตัดสินที่สอดคล้องกับเนื้องาน หรือ นโยบาย   ในบรรดาหัวหน้าทั้ง 3 ประเภท หัวหน้าแบบนี้ ถือเป็นหัวหน้าที่อ่อนแอและมีประสิทธิผลต่ำที่สุด

          หัวหน้าแบบสร้างอำนาจส่วนตน หัวหน้าแบบนี้ มีความต้องการส่วนตัวในอำนาจ มากกว่าความต้องการเป็นที่ชื่นชอบของผู้คน  เขาแสวงหาอำนาจเพื่อตนเองและผู้ที่อยู่ในทีมเพื่อให้งานนั้นสำเร็จ  เขาสร้างความเข้มแข็งให้ตนเอง และทำให้ผู้อยู่ในทีมเกิดความรู้สึกเข้มแข็งไปด้วย  ดูเหมือนจะดี  แต่ก็มีด้านลบก็คือ หัวหน้าแบบนี้จะขยายอำนาจและสร้างอาณาเขตของตนและไม่ปฏิบัติตนให้เป็นผู้สร้างสรรค์ที่ดีของสถาบัน

          หัวหน้าแบบเน้นองค์กรเป็นหลักเป็นหัวหน้าที่มีประสิทธิผลมากที่สุด  จริงๆ แล้ว หัวหน้าแบบนี้มีคุณลักษณะหลายอย่างสอดคล้องกับหัวหน้าแบบเน้นอำนาจตน แต่ต่างตรงที่ หัวหน้าที่มุ่งเน้นสถาบันใช้อำนาจเพื่ออำนวยประโยชน์แก่องค์กร  หัวหน้าแบบนี้จะ

  • หัวหน้าที่มีประสิทธิภาพใส่ใจในองค์กรอย่างเต็มเปี่ยม
  • มีจริยธรรมในการทำงานสูง
  • ยินดีเสียสละประโยชน์ของตนเองบางอย่าง เพื่อประโยชน์ขององค์กร
  • เชื่อในการให้ผลตอบแทนแก่บุคคลที่ทำงานหนัก เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์กร

          เรียนรู้หัวหน้างานของคุณว่าเป็นหัวหน้างานประเภทไหน ควรปรับตัวอย่างไรถึงจะทำงานได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ แต่การที่คุณจะมีหัวหน้าแบบไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับการที่ถ้าคุณมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้างานในอนาคต คุณจะทำตัวอย่างไรให้เป็นหัวหน้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top