หน้าที่ของงาน นำเข้า ส่งออก มีรายละเอียดการทำงานอย่างไรบ้าง

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 เป็นต้นมาภาคการนำเข้า – ส่งออกของประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตน้อยลง รวมถึงยังได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น และมีแนวโน้มจะแข็งค่าขึ้นอีกในปี 2563 ซึ่งส่งผลเสียต่อภาคการนำเข้า ส่งออกอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามงานภาคการส่งออกก็ยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ขาดไม่ได้ หากใครกำลังสนใจงานภาคการส่งออกอยู่ แต่ยังไม่รู้ว่าต้องทำงานอะไรบ้าง วันนี้เรามีรายละเอียด งานนำเข้า ส่งออก มาอธิบายเพื่อทำความเข้าใจงานด้านนี้ให้มากขึ้น

งานนำเข้า ส่งออก

ตำแหน่งงานด้านการนำเข้า – ส่งออก

พนักงานฝ่ายจัดซื้อ และจัดส่ง
– พนักงานคลังสินค้า
– พนักงานประเมินราคา
– ตัวแทนการนำเข้า และส่งออกสินค้า

คุณสมบัติของพนักงาน
– สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ถึงปริญญาตรี ถ้าหากว่ามีประกาศนียบัตรแสดงการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของจากสถาบันที่ได้การรับรองจากกรมศุลกากรด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 – มีบัตรผ่านพิธีการศุลกากร หรือบัตรตัวแทนออกของจากกรมศุลกากร
 – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานพื้นฐานได้
– สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่วโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
– มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทางศุลกากร วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารการค้าธุรกิจระหว่างประเทศ
– มีความรับผิดชอบต่อองค์กร และลูกค้า

รายละเอียดหน้าที่การทำงาน

งานนำเข้า (Import)
เป็นงานนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศทั้งจากทางเรือ ทางอากาศ ทางรถยนต์ หรือทางรถไฟ โดยผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจะต้องดูแลเรื่องราคาสินค้า ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าประกันภัยต่างๆ นอกจากนี้เมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือ หรือท่าอากาศยานแล้ว จะต้องเตรียมเอกสารในการสำแดงรายละเอียดต่อกรมศุลกากร ชำระภาษีนำเข้า รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อนำสินค้าชิ้นนั้นออกมา

งานส่งออก (Export)

คืองานที่ดูแลรายละเอียดในการขนส่งสินค้าในประเทศออกไปยังต่างประเทศ โดยจะต้องติดต่อเจรจากับผู้ซื้อในต่างประเทศทั้งเรื่องราคา เส้นทางการขนส่ง ค่าใช้จ่าย และค่าประกันต่างๆ

ซึ่งทั้งงานนำเข้า และส่งออกจะต้องประสานงานกับหลายหน่วยงานมาก ไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น และมีหน้าที่ในการจัดเรียงใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า เตรียมการเช็คสินค้าเพื่อรับการเรียกเก็บเงิน สอบถามข้อมูลด้วยตนเองการตรวจสอบความถูกต้องจากภายใน และเอกสารภายนอก ต้องมีความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ทาง BOI สิทธิประโยชน์เรื่องเขตการค้าเสรีต่างๆ ควบคุมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด อาทิ

– PO, Purchasing Order หรือใบสั่งซื้อสินค้า
PI, Proforma Invoice หรือใบเรียกเก็บเงิน
PL, Packing List หรือรายการบรรจุสินค้า
CI, Commercial invoice หรือใบกำกับราคาสินค้า
B/L, Bill of lading หรือใบตารางส่งสินค้าทางเรือ
AWB, Airway Bill หรือใบตารางส่งทางอากาศ
D/O, Delivery order หรือใบปล่อยสินค้า
Export / Import entry หรือใบขนสินค้าขาออก/ขาเข้า
Marine/Air Insurance หรือประกันภัยขนส่งสินค้า
CO, Certificate of Origin หรือเอกสารยืนยันถิ่นกำเนิด

ระบบการทำงานนำเข้า หรือส่งออก เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานที่เกี่ยวกับการขนส่ง ที่ต้องติดต่อประสานงานทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติอย่างมาก ดังนั้นการทำงานจะต้องมีความละเอียด รอบคอบ รวมถึงสามารถประสานงานได้เป็นอย่างดี หากสนใจสมัครงานนำเข้า ส่งออก ก็สามารถสมัครได้หลากหลาย เพราะนอกจากบริษัทที่นำสินค้าเข้า และส่งสินค้าออกของประเทศไทยแล้ว ยังมีบริษัทต่างประเทศที่ให้บริการนำของเข้า และส่งออกระดับนานาชาติโดยเฉพาะ ซึ่งต้องการพนักงานที่จะมาทำงานในด้านนี้มากพอสมควร

สมัครงานด้านการนำเข้า ส่งออกกับบริษัทชั้นนำได้ที่ jobsDB
#ให้ก้าวแรกของการทำงานกำหนดเส้นทางชีวิตคุณ
#jobsDB
ลงทะเบียน
หางานได้ง่ายกว่าเดิมผ่าน application บนมือถือจาก jobsDB ทั้ง iOS และ Android โหลดเลย

บทความยอดนิยม
เมื่อเราอยู่ในยุคที่โลกแห่งเทคโนโลยีพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เรื่องราวของอินเทอร์เน็ตก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของคนในยุคนี...
ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว เพียงเสี้ยววินาที หลาย ๆ อย่างในชีวิตคุณก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีและอิ...
งานด้านไอที หรือ Information Technology ที่เป็นอีกหนึ่งสายงานที่ได้รับความนิยมไม่แพ้สายงานอื่นๆ จนที่เป็นต้องการในตลาดค่...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top