โรคตา ก็ใช้ประกันสังคมได้นะ

ประกันสังคมโรคตา

          สำหรับคนทำงานแล้วสุขภาพเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตมาก ๆ เพราะหากสุขภาพไม่ดีแล้ว ก็จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งหนึ่งในอวัยวะหนึ่งที่มีความสำคัญในการทำงานก็คือ “ดวงตา” ประสาทสัมผัสที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ซึ่งทางประกันสังคมนั้นก็ได้ให้ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้

          สำนักงานประกันสังคม มีหน้าที่ให้ความคุ้มครองดูแลลูกจ้างผู้ประกันตน ซึ่งเป็นสมาชิกของกองทุนประกันสังคมให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทั้ง 7 กรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถือว่ามีความสำคัญมากเนื่องจากมีผลโดยตรงต่ออาชีพการงาน รายได้ รวมถึงการดำรงชีวิตของผู้ประกันตน การเจ็บป่วยด้วยโรคตาซึ่งถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินชีวิต สำนักงานประกันสังคม จึงเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคตาซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับ การเปลี่ยนใส่อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรคตา อาทิ ใส่ลูกตาเทียม ทำด้วยพลาสติก, วัสดุใส่หนุนรับลูกตาเทียมชนิดไม่มีรูพรุน, กระจกตาดำเทียม, เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้, เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับไม่ได้ โดยผู้ประกันตนสามารถรับบริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน และสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ สามารถยื่นเรื่องส่งเบิกค่าอวัยวะเทียม หรืออุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคตาได้ที่สำนักงานประกันสังคมโดยตรง

          จะเห็นได้ว่าเงินสมทบ 5% ที่หักเข้ากองทุนประกันสังคมนั้น กลับคืนสู่ผู้ประกันตน ทั้งในรูปเงินออม เงินช่วยเหลือบุตรและให้การรักษายามเจ็บป่วย ไม่ว่าโรคทั่วไป หรือโรคร้ายแรง เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมก็จะ ได้รับ บริการทางการแพทย์ จนสิ้นสุดการรักษาไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงินที่ใช้ในการรักษา

          นับว่าเป็นสิทธิคุ้มครองดูแลลูกจ้างผู้ประกันตนที่มีประโยชน์มาก ๆ เพราะทุกวันนี้ชาวออฟฟิศต้องนั่งทำงานหน้าคอมพ์กันวันละกว่า 8 ชั่วโมง สิทธิคุ้มครองนี้จึงเหมาะกับชีวิตหนุ่มสาวชาวออฟฟิศปัจจุบันเป็นอย่างมาก อย่าลืมตรวจสอบสิทธิประกันสังคมที่เราเสียไปทุกเดือนกันด้วยนะคะ

ที่มา: เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ สร้างโปรไฟล์กับ jobsDB

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ อัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับ jobsDB

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ถาม-ตอบ ประกันสังคมกรณีคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตร

ถาม-ตอบประกันสังคมสำหรับคนว่างงาน