สิทธิทางเลือกลงทุนของลูกจ้าง

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ใครที่กำลังอยู่ในวัยทำงานมีหน้าส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมด้วยกันทุกราย ยิ่งในบริษัทที่มีสวัสดิการให้กับพนักงานเพิ่มขึ้นด้วยการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยแล้ว ก็ยิ่งทำให้ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานต่างมีภาระต้องนำเงินส่งเข้ากองทุนเหล่านี้ทุกเดือน และสำหรับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะถูกกำหนดตายตัวให้แบ่งไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ โดยที่พนักงานไม่สิทธิเข้าไปเลือกด้วยตัวเอง

          อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันจึงมีการออกแบบทางเลือก Employee’s Choice หรือการให้นักลงทุนสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้ด้วยตัวเอง ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ 1 ใน 3 บลจ. ที่มีการบริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหญ่ที่สุด มีขนาดกองทุน 46,582 ล้านบาท จาก 39 กองทุน จำนวนกว่า 500 บริษัท ได้เสนอรูปแบบการลงทุนด้วย “SCBAM Employee’s Choice” มีให้เลือก 5 รูปแบบ

          โดยจะดูจากความแตกต่างของแต่ละช่วงชีวิต คือ ช่วงเกษียณอายุและช่วงปลายชีวิต ช่วงมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ช่วงเริ่มทำงานหรือเริ่มสะสมทุนทรัพย์ รวมทั้งเลือกตามพฤติกรรมการใช้ชีวิต จึงทำให้มีรูปแบบการลงทุน ดังต่อไปนี้

  1. ทางเลือกลงทุนกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ที่ลงทุนในตราสารหนี้อายุไม่เกิน 1 ปี
  2. กองทุนตราสารหนี้ ลงทุนในตราสารหนี้ 100 % ซึ่งกองทุนทั้งข้อ 1 และ 2 เหมาะกับคนวัย 50 ปีขึ้นไปที่รับความผันผวนได้น้อย
  3. กองทุนผสม ลงทุนในต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์ หุ้น ตราสารหนี้
  4. กองทุนผสมตราสารหนี้ และตราสารทุน ลงทุนในตราสารหนี้ 80% หุ้น 20% เหมาะกับคนวัย 30 -50 ปี รับความเสี่ยงได้บ้าง
  5. กองทุนตราสารทุน ลงทุนให้หุ้นไม่น้อยกว่า 65 % เหมาะกับคนวัยไม่เกิน 30 ปี รับความเสี่ยงได้สูง

          ทั้งนี้ รูปแบบการลงทุนทั้ง 5 แบบ ทาง บลจ. ไทยพาณิชย์เปิดให้มีการเปลี่ยนแปลงการลงทุนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พนักงานที่อยากจะเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนเป็น “SCBAM Employee’s Choice” สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-626-2222 หรือ www. Scbam.com

ที่มา : www.matichon.co.th

บทความยอดนิยม
           เพราะโควิดทำให้ออกไปไหนก็ยาก ขนาดทำงานยังต้อง work from home......
           อาการสมองตัน คิดงานไม่ออก หัวไม่แล่น เป็นอาการที่ไม่ว่าใครก็ต้องเคยเจอกันทั้งนั้น แม้ว่าคุณจะพยายามเปิดคอมตั้...
           ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ ทำให้วิถีชีวิตของใครหลายคนเปลี่ยนไป จากที่เคยใช้เวลาอยู่นอกบ้านเสียส่วนใหญ่ ก็ต้อง...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top