สำรวจแรงจูงใจในการทำงานกันดีกว่า

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ทุกวันนี้เราหางานโดยพิจารณาจากอะไรเป็นหลัก งานที่อยากทำ? ค่าตอบแทนที่จะได้รับ? การที่เราจะตัดสินใจสมัครงานในตำแหน่งใด เราต้องรู้ว่าบุคลิก หรือความชอบของเรามีความเหมาะสมกับงานนั้น หรือไม่ เพียงใด โดยต้องรู้ว่าแรงจูงใจของเราเกิดจากอะไรบ้าง แล้วเรามีคุณสมบัติเหล่านั้นแล้วหรือยัง ในช่วงเวลาที่เราต้องแข่งขันกับคนอีกมากเพื่อให้ได้งานทำท่ามกลางสภาวะคนล้น งานเช่นนี้ jobsDB ชวนคุณมาทำ checklist เพื่อตรวจสอบกันก่อนที่จะเริ่มหางานให้ได้งานที่เหมาะกับคุณมากที่สุด ซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

          แรงจูงใจจากปัจจัยภายใน เป็นแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทำงานของคุณ ที่จะทำให้ตื่นขึ้นมาและอยากไปทำงานในแต่ละวัน

          กรุณาให้คะแนน 1-5 กับแรงจูงใจต่อไปนี้ โดยข้อที่สำคัญกับคุณมากที่สุดเท่ากับ 5 คะแนน ข้อที่สำคัญกับคุณน้อยที่สุดเท่ากับ 1 คะแนน

 1. คุณชอบความหลากหลายและความเปลี่ยนแปลงในที่ทำงาน
 2. คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง
 3. คุณชอบทำงานกับข้อมูลความรู้
 4. คุณชอบช่วยเหลือผู้อื่น
 5. คุณชอบช่วยเหลือสังคม
 6. คุณชอบประสบการณ์แปลกใหม่และความท้าทาย
 7. คุณเคารพนับถือในงานของคุณ
 8. คุณชอบแข่งขันกับคนอื่น
 9. คุณชอบติดต่อกับผู้คนภายนอก
 10. คุณมีอิทธิพลต่อผู้อื่น
 11. คุณให้ความสำคัญกับความถูกต้องแม่นยำในการทำงาน
 12. คุณมีความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จ
 13. คุณมีโอกาสที่จะแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์

          แรงจูงใจจากปัจจัยภายนอก เป็นเงื่อนไขจากการที่คุณได้รับประโยชน์จากภายนอก นั่นคือสิ่งที่คุณจะได้รับจากการทำงานถึงแม้ว่าคุณจะไม่ชอบงานนั้นสักเท่าไร แต่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้คุณสามารถทำงานนั้นได้ หรือเลือกที่จะทำงานนั้น

          กรุณาให้คะแนน 1-5 กับแรงจูงใจต่อไปนี้ โดยข้อที่สำคัญกับคุณมากที่สุดเท่ากับ 5 คะแนน ข้อที่สำคัญกับคุณน้อยที่สุดเท่ากับ 1 คะแนน

 1. งานนั้นทำให้คุณมีอำนาจ
 2. งานนั้นทำให้คุณได้ท่องเที่ยวเป็นประจำ
 3. งานนั้นให้ค่าตอบแทนสูง
 4. งานนั้นทำให้คุณได้เป็นผู้บริหาร หรือ เจ้าของกิจการ
 5. งานนั้นทำให้คุณได้ทำงานเป็นทีม
 6. คุณได้มีชั่วโมงการทำงานที่เป็นปกติเหมือนคนอื่น ๆ
 7. คุณสามารถจัดชั่วโมงการทำงานของตัวเองได้อย่างยืดหยุ่น
 8. งานนั้นทำให้คุณมีฐานะทางสังคมที่สูงขึ้น
 9. งานนั้นทำให้คุณได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
 10. งานนั้นทำให้คุณมีโอกาสได้รับรางวัล / เกียรติยศ / โบนัส
 11. งานนั้นทำให้คุณได้ใส่เครื่องแบบที่คุณชื่นชอบ
 12. งานนั้นทำให้คุณได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

          แรงจูงใจจากไลฟ์สไตล์ของคุณ เป็นเหตุผลที่เกิดจากลักษณะการใช้ชีวิตของคุณในเวลาว่าง และการใช้จ่ายส่วนตัว

          กรุณาให้คะแนน 1-5 กับแรงจูงใจต่อไปนี้ โดยข้อที่สำคัญกับคุณมากที่สุดเท่ากับ 5 คะแนน ข้อที่สำคัญกับคุณน้อยที่สุดเท่ากับ 1 คะแนน

 1. คุณชอบเก็บสตางค์ไว้มาก ๆ
 2. คุณชอบพักผ่อนในรีสอร์ทหรู
 3. คุณชอบการศึกษาและเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
 4. คุณชอบกีฬาและนันทนาการ
 5. คุณชอบมีบทบาทในชุมชนที่คุณอยู่
 6. คุณชอบพักผ่อนอยู่กับบ้าน
 7. คุณชอบมีส่วนร่วมทางการเมือง
 8. คุณชอบชีวิตแบบเรียบง่าย
 9. คุณชอบใช้เวลาอยู่กับครอบครัว
 10. คุณชอบอยู่ในเมืองใหญ่
 11. คุณชอบอยู่ต่างประเทศ
 12. คุณชอบอยู่กับตัวเอง ชอบปฏิบัติธรรม
 13. คุณชอบอยู่นอกเมือง

สำรวจแรงจูงใจในการทำงาน          เมื่อคุณให้คะแนนทั้งสามส่วน เรียบร้อยแล้ว ลองดูว่าข้อที่คุณให้ 5 คะแนนมีอะไรบ้าง แล้วลิสต์ออกกมา คุณจะเห็นว่ามีอะไรบ้างที่คุณให้ความสำคัญมากที่สุด

          ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะสะท้อนออกมาว่า ตัวคุณมีบุคลิกอย่างไร ชอบอะไรมากที่สุด เพื่อที่คุณจะสามารถกำหนดแนวทางของตัวเองได้ว่าถ้าคุณมีแรงจูงใจแบบนี้ มีไลฟ์สไตล์แบบนี้ คุณเหมาะที่จะทำงานแบบใด

          หวังว่าแบบสำรวจนี้จะช่วยให้คุณรู้จักตัวเองดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกอาชีพของคุณ เมื่อคุณเลือกในสิ่งที่ใช่ คุณย่อมมีความมั่นใจและสามารถทำงานนั้นได้อย่างดีที่สุด แน่นอน

New jobs every day means new opportunities. Don't miss out. Create a Job Alert

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เคล็ดลับทำงานดีมีความสุข

วิธีผูกมิตร พิชิตใจเพื่อนร่วมงาน

บทความยอดนิยม
           ในวันที่เรียนจบมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นเหมือนวันแรกของการก้าวเข้าสู่ชีวิตจริงอย่างแท้จริง เพราะจะต้องเปลี่ยนจากช...
วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาขณะนี้ ส่งผลต่อคนทำงานและผู้สมัครงานที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพและการทำงาน ไม่...
           ในวันที่โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะขาย ของขายบริการอะไร ก็สามารถ...
          มีคำกล่าวกันเล่น ๆ ว่าคิดจะเปิดกิจการสักอย่างนั้นง่ายมาก แต่ถ้าคิดจะเลิกนั้นไม่ง่ายเลย เพราะจะมีปัญหายุ่งยากตา...
          การประเมินผลการทำงานสำหรับพนักงานที่มีเป้าหมายชัดเจน เช่น พนักงานขายที่ต้องทำยอดให้ได้ตามเป้านั้นไม่ยากเท่ากับ...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top