สัมภาษณ์งานแบบไหน “น่าประทับใจ” แบบไหน “HR ไม่เอา”

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          เมื่อถึงวันสัมภาษณ์งาน ผู้สมัครงานแต่ละคนเข้าไปในห้องสัมภาษณ์ และกลับออกมาด้วยความรู้สึกต่าง ๆ กันบ้าง “มีหวัง” บ้าง “หมดหวัง” HR ก็เช่นกัน ผู้สัมภาษณ์งานบางคนทำให้เขารู้สึก “ประทับใจ” ในขณะที่ผู้สัมภาษณ์งานบางคนทำให้เขารู้สึกว่า“ไม่เอา” คนนี้แน่นอน แล้วคุณล่ะเป็นผู้สมัครงานแบบไหน

          ผู้สมัครงานที่ HR ชอบ

 1. สัมภาษณ์งานให้ประทับใจเป็นตัวของตัวเอง และรู้กาลเทศะว่ากำลังทำอะไรอยู่
 2. ตอบคำถามสัมภาษณ์งาน ด้วยความคิดเชิงบวก แสดงทัศนคติที่ดี
 3. นำเสนอผลงานให้ผู้สัมภาษณ์งานเห็นว่า ที่ผ่านมาคุณได้ทำประโยชน์อะไรให้กับบริษัทบ้าง
 4. บุคลิกดี นั่งตัวตรง สบตาผู้สัมภาษณ์เป็นระยะ ตอบคำถามอย่างมั่นใจ
 5. ตั้งใจฟังและตอบคำถามให้ตรงประเด็น
 6. ผ่อนคลาย แต่ดูมีพลัง
 7. กล่าวคำอำลาด้วยรอยยิ้ม ยกมือไหว้ขอบคุณผู้สัมภาษณ์ สร้างความประทับใจก่อนจากกัน

          ผู้สมัครงานที่ HR ไม่ชอบ

 1. ไม่ตรงเวลา มาสาย
 2. ไม่เป็นตัวของตัวเอง ดูไม่มีพลัง ไม่มั่นใจ
 3. พูดมากเกินไป หรือ พูดน้อยเกินไป
 4. ไม่ตั้งใจฟังคำถาม ตอบไม่ตรงคำถาม ตอบคลุมเครือ
 5. ไม่ยกตัวอย่าง เพื่ออธิบายความสำเร็จที่ผ่านมาให้ชัดเจน
 6. แต่งตัวไปสัมภาษณ์งาน ไม่เหมาะสม
 7. การแสดงออกดูไม่เป็นมืออาชีพ หรือเป็นกันเองเกินไป
 8. ไม่มีการสบตาผู้สัมภาษณ์ ไม่ใช้ภาษาท่าทาง เกร็งเกินไป ทำให้การพูดคุยไม่ค่อยรื่นไหล

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ภาพลักษณ์ภายนอกบอกอะไรในการสัมภาษณ์งาน

ผู้สัมภาษณ์งานมองหาอะไรในตัวผู้สมัคร

บทความยอดนิยม
           ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ ทำให้วิถีชีวิตของใครหลายคนเปลี่ยนไป จากที่เคยใช้เวลาอยู่นอกบ้านเสียส่วนใหญ่ ก็ต้อง...
           ในห้องสัมภาษณ์งานใหม่ที่คุณอยากย้ายไป บทสนทนาหนึ่งที่จะมักจะทำให้ผู้สมัครกระอักกระอ่วนและสร้างความประหม่าไม่น...
           เมื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็คือเรื่องของ “ภาษี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่คนท...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top