สัมภาษณ์งานแบบไหน “น่าประทับใจ” แบบไหน “HR ไม่เอา”

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          เมื่อถึงวันสัมภาษณ์งาน ผู้สมัครงานแต่ละคนเข้าไปในห้องสัมภาษณ์ และกลับออกมาด้วยความรู้สึกต่าง ๆ กันบ้าง “มีหวัง” บ้าง “หมดหวัง” HR ก็เช่นกัน ผู้สัมภาษณ์งานบางคนทำให้เขารู้สึก “ประทับใจ” ในขณะที่ผู้สัมภาษณ์งานบางคนทำให้เขารู้สึกว่า“ไม่เอา” คนนี้แน่นอน แล้วคุณล่ะเป็นผู้สมัครงานแบบไหน

          ผู้สมัครงานที่ HR ชอบ

 1. สัมภาษณ์งานให้ประทับใจเป็นตัวของตัวเอง และรู้กาลเทศะว่ากำลังทำอะไรอยู่
 2. ตอบคำถามสัมภาษณ์งาน ด้วยความคิดเชิงบวก แสดงทัศนคติที่ดี
 3. นำเสนอผลงานให้ผู้สัมภาษณ์งานเห็นว่า ที่ผ่านมาคุณได้ทำประโยชน์อะไรให้กับบริษัทบ้าง
 4. บุคลิกดี นั่งตัวตรง สบตาผู้สัมภาษณ์เป็นระยะ ตอบคำถามอย่างมั่นใจ
 5. ตั้งใจฟังและตอบคำถามให้ตรงประเด็น
 6. ผ่อนคลาย แต่ดูมีพลัง
 7. กล่าวคำอำลาด้วยรอยยิ้ม ยกมือไหว้ขอบคุณผู้สัมภาษณ์ สร้างความประทับใจก่อนจากกัน

          ผู้สมัครงานที่ HR ไม่ชอบ

 1. ไม่ตรงเวลา มาสาย
 2. ไม่เป็นตัวของตัวเอง ดูไม่มีพลัง ไม่มั่นใจ
 3. พูดมากเกินไป หรือ พูดน้อยเกินไป
 4. ไม่ตั้งใจฟังคำถาม ตอบไม่ตรงคำถาม ตอบคลุมเครือ
 5. ไม่ยกตัวอย่าง เพื่ออธิบายความสำเร็จที่ผ่านมาให้ชัดเจน
 6. แต่งตัวไปสัมภาษณ์งาน ไม่เหมาะสม
 7. การแสดงออกดูไม่เป็นมืออาชีพ หรือเป็นกันเองเกินไป
 8. ไม่มีการสบตาผู้สัมภาษณ์ ไม่ใช้ภาษาท่าทาง เกร็งเกินไป ทำให้การพูดคุยไม่ค่อยรื่นไหล

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ภาพลักษณ์ภายนอกบอกอะไรในการสัมภาษณ์งาน

ผู้สัมภาษณ์งานมองหาอะไรในตัวผู้สมัคร

บทความยอดนิยม
ขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กจบใหม่ย่อมต้องยังไม่มีประสบการณ์ในโลกของการทำงาน ดังนั้นปราการด่านแรกในการเริ่มต้นสมัครงานอย่างการเขี...
การเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ นอกจากจะต้องคิดถึงเรื่องธุรกิจแล้ว หากมีลูกจ้างด้วย สิทธิกฎหมายแรงงานเบื้องต้น ก็เป็นอีกเรื่อ...
ประกันสังคม คือ สวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ทางรัฐบาลมอบให้แก่ลูกจ้าง โดยระบบประกันสังคมนั่นคือมีในประเทศไทยมาตั้งแต่เมื่อปี...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top