สอบสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมให้ผ่านฉลุย

          ถ้าผู้สัมภาษณ์งานตั้ง คำถามว่า จะทำอย่างไรหากคุณต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าไม่สนใจ ที่จะซื้อสินค้าของคุณ คุณอาจจะแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อตอบคำถามนั้นได้ แต่หากผู้สัมภาษณ์ ตั้งคำถามในเชิงพฤติกรรม ผู้สัมภาษณ์ต้องการคำตอบที่มีการยกตัวอย่างชัดเจนว่าคุณได้เคย จัดการกับสถานการณ์นั้นหรือปัญหานั้นอย่างไรในอดีต

          การสัมภาษณ์ใน เชิงพฤติกรรมมักเริ่มต้นคำถามว่า“ช่วยเล่าให้ฟังถึงตอนที่คุณ……” หรือ “ช่วยยกตัวอย่างอธิบายเกี่ยวกับ…” เมื่อผู้สัมภาษณ์ถามคำถามเช่นนี้ พวกเขาต้องการได้ยินคุณยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณจริง ๆ เพื่อทราบว่าคุณมีวิธีจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกับปัญหาที่อาจพบได้เมื่อผู้สมัครงานได้รับเข้าทำงานที่บริษัท

          การสัมภาษณ์งานในลักษณะนี้ เป็นโอกาสที่คุณจะได้พูดถึงความสำเร็จที่ผ่านมาของคุณ หากคุณสามารถยกตัวอย่างให้ผู้สัมภาษณ์ เกิดความรู้สึกสนใจในตัวคุณได้ คุณก็จะได้รับพิจารณาเป็นตัวเก็งของผู้สมัครในตำแหน่งนั้น เนื่องจากบริษัทที่สัมภาษณ์ในเชิงพฤติกรรม จะมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า หากผู้สมัครงานเคยมีพฤติกรรมเช่นนั้นมาก่อน เขาย่อมสามารถทำพฤติกรรมเช่นนั้นให้กับบริษัทได้ ในวันข้างหน้า

          เทคนิคในการตอบคำถามสัมภาษณ์งานในเชิงพฤติกรรมควรพูดถึงสิ่งสำคัญ 3 ประการคือ

  • สถานการณ์ เล่าถึง สถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้น เช่น คุณพบกับลูกค้าที่ไม่สนใจสินค้าของคุณ ไม่ว่าคุณจะพรีเซนต์ดีแค่ไหนก็ตาม เพราะลูกค้าคนนั้นเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับสินค้าของบริษัทมาก่อน
  • การกระทำ ในสถานการณ์ดังกล่าว คุณได้ทำอะไรที่สามารถเปลี่ยนใจลูกค้าจากให้กลับมาใช้สินค้าของบริษัทอีกครั้ง
  • ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ลูกค้าคนนั้นไม่เพียงแต่ซื้อสินค้าของคุณเท่านั้น แต่ยังชื่นชมที่คุณดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี และในตอนนี้ลูกค้าคนดังกล่าวก็กลายเป็นลูกค้าประจำของเขาเรียบร้อยแล้ว

          ก่อนที่คุณจะสามารถเล่าเรื่องราวประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาของคุณได้อย่างน่าประทับใจ คุณควรมีการเตรียมคำตอบไว้ ล่วงหน้า สำหรับคำถามต่าง ๆ ที่คาดว่าจะถูกถามเมื่อคุณสมัครงานใน ตำแหน่งดังกล่าว หรือหากผู้สัมภาษณ์ไม่ได้ถามคำถามที่คุณเก็งไว้ คุณก็ควรหาโอกาสพรีเซนต์ตัวเอง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวคุณมากขึ้น และทำให้คุณโดดเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่น ๆ ที่คอยตอบคำถาม แต่เพียงอย่างเดียว โดยคุณอาจจะเปิดประเด็นว่า คุณสามารถยกตัวอย่างถึงเหตุการณ์ที่คุณเคยใช้ทักษะดังกล่าวในการทำงานที่ บริษัท ก่อนหน้านี้ให้เขาฟังได้

สอบสัมภาษณ์งาน          สำหรับการเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์งาน คุณควรนึกถึงเรื่องราวความสำเร็จของคุณในแง่มุมต่าง ๆ ในอดีตไว้ให้มากที่สุด เพราะคุณไม่รู้หรอกว่า ผู้สัมภาษณ์จะถามถึงเรื่องราวอะไรในอดีตของคุณบ้าง การเตรียมพร้อมจะทำให้คุณสามารถตอบคำถามได้อย่าง ฉะฉาน โดยการจดเรื่องราวต่าง ๆ เอาไว้ เพราะการเขียนจะช่วยให้คุณเรียบเรียงความคิดได้ดี และผู้สัมภาษณ์ได้เห็นภาพที่ชัดเจน เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงพฤติกรรมในอนาคตของคุณ