สอนงานแบบประหยัดเวลาและได้ผลดี

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          จากการศึกษาโดย SHRM พบว่า พนักงานใหม่มากถึง 69% ที่ได้รับการสอนงานอย่างมีระบบจะอยู่กับองค์กรไม่ต่ำกว่า 3 ปี แต่องค์กรมักไม่มีบุคลากรมากพอที่จะสละเวลางานของตนเองมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงานใหม่ การสร้างบทเรียนออนไลน์จึงเป็นทางออกหนึ่งที่ช่วยให้พนักงานสามารถเรียนรู้งานด้วยตนเองในเบื้องต้น โดยมีเทคนิคในการสอนงานดังนี้

  • วางแผนการสอนงาน

          กำหนดรูปแบบการสอนงาน วางขั้นตอนการสอนงาน (workflow) จากนั้นนำเนื้อหามาย่อยให้ง่ายต่อการอธิบายและการทำความเข้าใจ เพื่อให้พนักงานใหม่ใช้เวลาอันสั้นในการเรียนรู้และสามารถทำงานได้จริง

  • สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่เลี้ยงและน้องใหม่

          การที่ผู้เรียนและผู้สอนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้งาน ดังนั้น นอกจากตัวคุณจะเป็นผู้สอนแล้ว อาจขอความร่วมมือจากพนักงานที่ยินดีเป็นพี่เลี้ยงมาช่วยอีกแรง

  • กระตุ้นการแสดงความคิดเห็น

          ถามคำถามผู้เรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน กระตุ้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการแสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ซักถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจได้ทุกเมื่อ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่น ในบรรยากาศที่ไม่เครียด และไม่กดดัน

    • สอนงานให้ได้ผลดีประเมินการสอน

          นอกจากประเมินผลผู้เรียนแล้ว ควรประเมินผลผู้สอนด้วย อย่ารอให้ถึง ‘exit interview’ ตอนที่พนักงานลาออก เพราะมันสายเกินไป หากพบปัญหา ต้องการตัวช่วยเพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนวิธีการจะได้รีบดำเนินการอย่างทันท่วงที

          การวางแผนและดำเนินการด้วยความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนจะทำให้ได้บทเรียนที่มีคุณภาพ ช่วยให้พนักงานเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังประหยัดเวลาผู้สอนอีกด้วย

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

โค้ชงานอย่างไร ให้ได้ผลงาน

วิธีฝึกพนักงานให้เรียนรู้อย่างรวดเร็ว

บทความยอดนิยม
ชาวมนุษย์ออฟฟิศทั้งหลายคงได้ยินกิตติศัพท์ เสียงลือเสียงเล่าอ้างของ KPI ตัวชี้วัดความสำเร็จกันเป็นอย่างดี ซึ่งแต่ละบริษัท...
ด้วยยุคสมัยและปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จะเห็นได้ว่าวิถี New Normal ไม่ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตเราเฉพาะเรื่องสุขอนามั...
ในยุคนี้ที่เศรษฐกิจดูจะฝืดเคืองไปเสียหมด หลายคนต่างอยากหาลู่ทางเพื่อเพิ่มรายได้เลี้ยงปากท้องตัวเอง โดย 1 ในวิธีที่มีคนสน...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top