สวัสดิการแบบนี้ดี มีแล้วพนักงาน Happy

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

สวัสดิการดี          การที่พนักงานจะทำงานออกมาได้ดี ต้องมีปัจจัยหลาย ๆ อย่างเป็นตัวสนับสนุน และหนึ่งในนั้น คือ การสร้างความสุขให้กับพนักงาน องค์กรต้องทำให้พนักงานรู้สึกว่าทำงานที่นี่แล้วดี ทำงานแล้วมีความสุข ไม่ใช่แต่จะกดดันให้พวกเขาทำงานให้เสร็จทันตามเวลาในแต่ละวันเท่านั้นบริษัทต้องไม่ลืมจะมอบความสุขให้พนักงาน เพราะพวกเขาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จ องค์กรจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ได้เลย หากไม่มีพนักงานที่ทำงานมีประสิทธิภาพ

          สวัสดิการถือเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข และเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน หากบริษัทสามารถมอบความสุขให้กับพนักงาน พนักงานก็จะทำงานตอบแทนได้อย่างเต็มที่ และไม่เกิดคำถามว่าพวกเขาทำงานเพื่ออะไร ผลตอบแทนที่เขาได้รับมีค่าเพียงพอกับการทุ่มเททำงานให้กับองค์กรหรือไม่ สวัสดิการที่ดี เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานได้เช่นกัน

          สวัสดิการที่ดีนั้นเป็นอย่างไร? องค์กรต้องให้สวัสดิการแก่พนักงานมากน้อยขนาดไหน จึงจะเรียกว่าเพียงพอแล้วกับความต้องการของพนักงาน ผลตอบแทนที่ทำให้พนักงานมีความสุข นั้นควรมีลักษณะอย่างไร โดยสวัสดิการที่แต่ละบริษัทควรมี คืออะไรบ้าง

เงินโบนัสและค่าทำงานล่วงเวลา

          ปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินโบนัสเป็นสิ่งหนึ่งที่พนักงานตั้งตารอ เมื่อเวลาสิ้นปีมาถึง เพราะนั่นคือผลตอบแทนของการทำงานมาตลอดทั้งปี นอกเหนือจากเงินเดือนที่จะได้รับแต่ละเดือน เงินโบนัสจะทำให้พนักงานหัวใจชุ่มชื้น และมีความสุขมากยิ่งขึ้น คงไม่มีใครอยากทำงาน โดยที่ไม่รับค่าตอบแทนอะไร หากพวกเขาต้องอยู่ดึกเพื่อทำงานล่วงเวลา การได้รับค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือนที่เขาควรจะได้รับ เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยสร้างกำลังใจในการทำงานให้มีมากยิ่งขึ้น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

          สวัสดิการอย่างหนึ่งที่หลาย ๆ บริษัทจัดทำให้พนักงาน คือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีไว้ เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในอนาคตให้กับพนักงาน เมื่อถึงคราวที่ต้องเกษียณจะได้มีเงินจำนวนหนึ่งติดตัวเอาไว้ใช้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการเก็บออมของพนักงาน โดยบริษัทช่วยสมทบด้วยอีกครึ่งหนึ่ง เมื่อถึงเวลาเกษียณอายุหรือต้องออกจากงาน พวกเขาก็จะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย หากบริษัทไหนมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ก็จะทำให้พนักงานยิ่งมั่นใจมากขึ้น

ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว

          การตรวจรักษาสุขภาพมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับพนักงานทุกคน เพราะค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งเมื่อเกิดเจ็บป่วยไม่สบายขึ้นมา จะมีราคาที่สูงมากจนยากจะคาดเดา และบางครั้งอาจจะสวนทางกับค่าครองชีพ หรือเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือนด้วยซ้ำ พนักงานจะเกิดความรักต่อองค์กรมากขึ้น หากสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้กับพนักงานได้ บริษัทจึงต้องเตรียมเงินสำรองส่วนนี้ให้กับพนักงาน หากสามารถครอบคลุมไปถึงค่ารักษาพยาบาลของครอบครัว ก็จะดีมากยิ่งขึ้น โดยให้พนักงานนำใบเสร็จค่ารักษามาเบิกที่บริษัท ตัวอย่างเช่น ค่าถอนฟัน ค่ายาของลูก เป็นต้น พนักงานจะรู้สึกว่าบริษัทดูแลเขาและครอบครัวเป็นอย่างดี ทำให้เกิดความรักต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น

สนับสนุนการฝึกอบรม

          การให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่พนักงานเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น การฝึกอบรม และการศึกษา จะเป็นการช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีมากขึ้น หากบริษัทไม่ให้การสนับสนุนด้านนี้ พนักงานอาจจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง อาจทำให้พนักงานเสียโอกาสในการเรียนรู้ เนื่องจากไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้  บริษัทจึงควรสร้างสวัสดิการด้านการฝึกอบรมให้กับพนักงาน เพื่อใช้เพิ่มพูนศักยภาพซึ่งจะมีประโยชน์ในการทำงานต่อไป

ทริปท่องเที่ยวประจำปี

          Company Trip หรือการท่องเที่ยวที่บริษัทจัดให้ปีละ 1 ครั้ง ไม่เพียงเป็นการพักผ่อน แต่ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้พนักงานกับองค์กรรักและผูกพันกันมากขึ้น กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นสิ่งจำเป็น เพราะช่วยให้พนักงานมีความตื่นตัวในการทำงานมากขึ้น ทางบริษัทควรจัดให้มีทุกปี แต่ถ้าหากปีไหนไม่สามารถจัดได้ ก็ควรแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่เป็นการทำลายความคาดหวังของพนักงานที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน การพาพนักงานออกไปผ่อนคลาย หรือทำกิจกรรมนอกสถานที่ จะทำให้พนักงานรู้สึกมีความสุข และสนุกกับการทำงาน เพราะอย่างน้อยที่สุดบริษัทก็ไม่ได้ให้ทำแต่งานเพียงอย่างเดียว ยังให้พนักงานได้พักผ่อนร่วมกันด้วย

          สวัสดิการของพนักงานมีอยู่หลายอย่าง แต่ไม่จำเป็นว่าบริษัทจะต้องจัดหาให้ทั้งหมด จัดหาให้เท่าที่เห็นว่าจำเป็นต่อการครองชีพของพนักงาน แต่หากบริษัทมีความสามารถที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายของพนักงานในอีกหลายด้าน ก็ควรทำ เช่น เครื่องแบบยูนิฟอร์ม รถรับส่งพนักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น เพราะพนักงานจะทุ่มเทใจและกายทำงานให้เราอย่างเต็มที่ และพวกเขาจะรู้สึกว่าได้รับการดูแลอย่างเต็มที่

 

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำรวจแนวโน้มการให้สวัสดิการปี 57 บริหารพนักงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023สวัสดิการแบบนี้ดี มีแล้วพนักงาน Happy

ไม่ว่าจะอยู่ในโลกของการทำงานหรือชีวิตส่วนตัว มนุษย์ทุกคนล้วนตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองกันแทบทั้งนั้น แต่จะดีแค่ไหนถ้าเราสา...
สำหรับคนที่เรียนสายศิลป์มา เมื่อต้องก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย อีกหนึ่งคณะที่หลายคนใฝ่ฝันคงหนีไม่พ้น “คณะมนุษยศาสตร์” ซึ...
เชื่อว่าในแวดวงชาวออฟฟิศช่วงหลังมานี้ ต้องเคยได้ยินเรื่อง Work Life Balance ผ่านหูกันอยู่บ้าง เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเทรน...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top