สร้าง Background ลายปูนเปียกน้ำบนเพดาน

          ในบทที่แล้วเราทำ Background ในแบบผนังคอนกรีตไปแล้ว ในบทนี้ก็ยังคงไม่พ้นปูนเช่นเคย แต่เป็นปูนที่ถูกฉาบ ไว้บนฝาผนัง ส่วนวิธีทำก็จะต่างจาก Background แบบผนังคอนกรีตนิดหน่อย เรามาดูกันเลยครับว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

    1. เปิดหน้ากระดาษตามความต้องการขึ้นมาเลยครับ โดยกำหนดให้พื้นหลังเป็นสีขาว
    2. ใช้ Filter Add Noise โดยเรียกที่เมนูด้านบน Filter>Noise>Add Noise แล้วปรับค่า Amount=999, Distribution= Gaussian และติ๊กที่ Monochromatic ด้วย
    3. แล้วใช้ Filter เรียกจากเมนูด้านบน Filter>Blur>Gaussian Blur แล้วปรับค่า Radius พอให้เห็นรายละเอียดเล็กน้อย
    4. วิธีสร้างลายปูนเปียกน้ำจากนั้นไปที่เมนู Images>Adjust>Level (Ctrl+L) แล้วปรับค่าที่ RGB โดยใส่ค่าในช่อง Input ตามนี้เลยครับ 144, 1.0, 150 แล้วกด OK
    5. ให้เข้าไปที่เมนู Filter>Stylize>Emboss แล้วจะปรับหรือไม่ต้องปรับก็ได้ครับ กด OK เมื่อออกมาแล้วเราสามารถปรับสีได้ตามใจชอบ ได้เช่นเคยครับ โดยใช้ Color Balance (Ctrl+B), Hue/Saturation (Ctrl+U) หรือเข้าไปที่เมนู Images>Adjust> Color Balance หรือ Hue/Saturation