สร้างไซต์พื้นที่ทำงานเอกสารจากแฟ้ม Office

          1. ให้ดำเนินการต่อไปนี้ในโปรแกรมเหล่านี้ของ 2007 Office release Word, Excel หรือ PowerPoint คลิกปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม แล้วคลิกประกาศ จากนั้นคลิก สร้างพื้นที่ทำงานเอกสาร Visio บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การจัดการเอกสาร

          2. ในบานหน้าต่างงาน การจัดการเอกสาร ภายใต้ พื้นที่ทำงานเอกสาร ให้พิมพ์ชื่อของพื้นที่ทำงานของคุณ ถ้าคุณได้บันทึกแฟ้มของคุณแล้ว ชื่อเริ่มต้นคือชื่อของเอกสารของคุณ แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้

          3. ในรายการ ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับพื้นที่ทำงานใหม่ ให้ใส่ตำแหน่งที่ตั้งของไซต์ SharePoint ที่คุณต้องการสร้างพื้นที่ทำงาน ถ้าคุณได้เยี่ยมชมไซต์ SharePoint ของคุณมาก่อน ชื่อของไซต์จะปรากฏในรายการนี้ ถ้าคุณไม่เห็นชื่อไซต์ของคุณ ให้คลิก พิมพ์ URL อันใหม่ แล้วพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ของคุณ

          4. คลิก สร้าง

          5. ถ้าคุณยังไม่ได้บันทึกแฟ้ม ให้คลิก ใช่ เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้บันทึก