สร้างแรงจูงใจ ให้พนักงานมี “ไฟ” ทำงาน

          หากพนักงานเริ่มเกิดอาการคล้าย “หมดไฟ” ในการทำงาน งานไม่เดิน ผลงานไม่เด่นชัดอย่างที่ควรจะเป็น หัวหน้างานทั้งหลา…