การสร้างงานด้วยการสร้างแบรนด์ให้กับตัวเอง

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          แบรนด์สินค้าอย่าง McDonalds จนถึง Google ได้เป็นที่กล่าวขวัญถึงและเป็นที่จดจำแก่คนทั่วไปแล้วทำไมคุณจะทำอย่างนั้นไม่ได้ตอนสมัครงาน…? ในการสมัครงานคุณสามารถสร้างแบรนด์ของคุณเองได้ จากบุคลิกภาพที่แตกต่าง ดูโดดเด่น และควรวางตำแหน่งของตัวคุณ (Positioning Your Self) ให้เหนือกว่าคู่แข่งซึ่งในที่นี้ลูกค้าของคุณคือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเจ้าหน้าที่HR ซึ่งพวกเขาต้องอ่านเรซูเม่คนสมัครงานวันละหลายพันฉบับ ดังนั้นโอกาสที่คุณจะฉายแววออกมา ต้องมีความโดดเด่นทั้งจากจดหมายสมัครงาน, เรซูเม่ และ บุคลิกท่าทางในวันสัมภาษณ์งาน

          ผู้สมัครงาน หรือ Candidate จะถูกมองเป็นสินค้าทั่วไปในท้องตลาด นอกจากว่าผู้สมัครงานคนนั้นจะมีคุณค่าที่โดดเด่น ซึ่งผู้สมัครรายอื่นๆเทียบไม่ได้ จึงจะได้รับความสนใจจาก HR ถูกเรียกมาสัมภาษณ์งาน ดังนั้นจุดเป้าหมายของคุณในการสมัครงาน คือ การแสดงออกว่าคุณต้องการทำงานนั้นจริงๆ และคุณสามารถทำได้ดีมีประสิทธิภาพ

วิธีสร้างแบรนด์ของคุณเอง

          ต้องระบุ : คุณค่าที่คุณมอบให้แก่ตำแหน่งงานที่สมัคร นำมาเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (ผู้สมัครงานรายอื่น) โดยมองจากมุมมองของ HR

องค์ประกอบที่แบรนด์ของคุณต้องมี  

  • ลักษณะภายนอก –  เสื้อผ้า ความสะอาด และ ความน่าสนใจ ต้องเตะตาดูโดดเด่น
  • บุคลิกภาพ – ให้คุณค่ากับการทำงาน , ให้ความสำคัญกับสิ่งที่องค์กรต้องการ,  มีจุดมุ่งหมายชัดเจน , มีเอกลักษณ์ และ พฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกว่าคุณเหมาะสมกับงานนั้นๆ
  • คุณสมบัติที่ HR ต้องการ –  มีกระบวนการรับรู้ที่เร็ว , มีความรู้ทางธุรกิจ , มีทักษะการสื่อสารและ ทักษะด้านการทำงานที่สำคัญ ซึ่งสามารถสะท้อนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน
  • จุดแตกต่าง  – สามารถมอบคุณค่าหรือมอบผลประโยชน์ให้แก่ HR ได้อย่างเหนือกว่าผู้สมัครรายอื่นๆ

          การสร้างแบรนด์จากองค์ประกอบเหล่านี้จะสร้างผลกระทบเชิงบวกไปถึงผู้คนรอบข้างและอนาคตของคุณ หลังจากที่คุณสร้างแบรนด์ให้ตัวเองได้แล้ว คุณต้องนำองค์ประกอบเหล่านี้มาโยงใยเข้ากับเรื่องราวที่จะสื่อไปถึง HR ให้ได้ เวลาที่คุณสัมภาษณ์งาน เช่น วิธีการบอกเล่าประสบการณ์การทำงาน, การยกตัวอย่างปัญหาที่เคยพบและวิธีแก้ไข ตลอดจนการอธิบายแนวคิด-มุมมองต่างๆให้น่าสนใจ และมีพลัง

การพัฒนาแบรนด์

สร้างแบรนด์ให้ตัวเอง          การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล คุณจะต้องพัฒนาแบรนด์ไปเรื่อยๆตลอดวงจรชีวิตของแบรนด์ ซึ่งต้องพัฒนาจากประสบการณ์, คุณสมบัติ , Competency, คุณลักษณะทางกายภาพและทางอารมณ์ จากนั้นแบรนด์ของคุณก็จะโดดเด่นขึ้นมา ดังนั้นการสร้าง, การรักษา และการพัฒนาแบรนด์จะช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์มุมมองของ HR ที่มีต่อตัวคุณได้ และยังสามารถสื่อสารความโดดเด่นในตัวคุณไปถึงพวกเขาได้

          จะเห็นได้ว่าการสร้างแบรนด์องค์กรและ การสร้างแบรนด์ของตัวคุณนั้นมีจุดเชื่อมโยงกัน ข้อแตกต่างเพียงอันเดียวก็คือ การสร้างแบรนด์ของตัวคุณไม่ได้ข้องเกี่ยวกับการโปรโมทเพื่อขายสินค้าและบริการ แต่เป็นการขายความโดดเด่นของคุณให้แก่ HR

          ดังนั้นจงดูแลตัวเองเสมือนหนึ่งคุณเป็นสินค้า….จากนั้นก็ขายให้ได้ !

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

บทความยอดนิยม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี เอื้อการดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และท่ามกลางความสะดวกต่าง ๆ เหล่านั้น...
บางครั้งชีวิตการเป็นมนุษย์ออฟฟิศมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ละเส้นทางมักมีขวากหนามให้ต้องฝ่าฟัน จนแปรเปลี่ยนเป็นการเสี...
ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนานั้น ในบางครั้งเรามักจะลืมคำนึงถึงเรื่องของแนวคิดและกลยุทธ์ในการวิเ...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top