สร้างทีมที่แข็งแกร่งด้วยคอนเซ็ปต์ 6Q

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          เราคงคุ้นเคยกับ Q ต่าง ๆ กันมาบ้างแล้ว ทั้ง IQ EQ CQ ซึ่งในบ้านเราเรียกว่าความฉลาดทางสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรของเราอาจจำเป็นต้องมีการให้ความสำคัญกับ Q อื่น ๆ อีกเพื่อเป็นการปลูกนิสัยพนักงานให้เก่ง ดี รอบด้าน มีบุคลิกชอบมองหาและคว้าโอกาสเพื่อเติบโตก้าวไปข้างหน้า ซึ่งมีทั้งหมด 6Q ด้วยกัน

          IQ : Intelligence Quotient ที่เรารู้จักกันดี คือ ความฉลาดทางสติปัญญา เป็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การคำนวณ การใช้เหตุผล สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้รวดเร็ว เช่นเมื่อหัวหน้าถ่ายทอดงานให้ ก็สามารถทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว

          EQ : Emotional Quotient ความฉลาดทางอารมณ์ อย่างที่ทราบกันดีว่า มี IQ อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ เป็นคนเก่งแต่ไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ก็ไม่มีประโยชน์ ดังนั้นจึงควรมีความฉลาดทางอารมณ์ควบคู่กันไป เป็นความสามารถในการรับรู้ เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มองโลกในแง่ดี เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเอง

          CQ : Creativity Quotient ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ พนักงานที่มีศักยภาพจะต้องมีความคิด จินตนาการหรือแนวคิดใหม่ ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ และนำเสนอเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ เป็นแนวทางการพัฒนาการทำงาน และพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

          MQ : Moral Quotient ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม คือ มีความประพฤติดี รู้จักรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจริยธรรม พนักงานควรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทเป็นสำคัญ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ไม่ลักเล็กขโมยน้อย ไม่ยักยอก หรือแม้แต่หยิบของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

          PQ : Play Quotient ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น การทำกิจกรรมร่วมกันของพนักงาน เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย ความเฉลียวฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์และสังคม ทั้งยังหล่อหลอมให้เกิดความเป็นอันหนึ่งกันเดียวกันของพนักงานและบริษัทอีกด้วย

สร้างทีมให้แข็งแกร่ง          AQ : Adversity Quotient ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา พนักงานมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวในการเผชิญปัญหาได้ดี พยายามหาหนทางแก้ไขปัญหาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคง่าย ๆ

          เชื่อว่าองค์กรที่มีครบทั้ง 6Q จะเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง มีพนักงานที่ทั้งเก่งและดี รอบด้าน ช่วยกันเสริมสร้างให้เกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นในการทำงาน สิ่งเหล่านี้คือแนวคิดที่ผู้บริหารพึงนำไปใช้ในการสร้างทีมที่แข็งแกร่งและเป็นมืออาชีพ

บทความยอดนิยม
ช่วงปลายปีแบบนี้สำหรับมนุษย์เงินเดือน พนักงานออฟฟิศทั้งหลายเรียกได้ว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลยื่นภาษีกันแล้ว ซึ่งการยื่นภาษีเ...
ใคร ๆ ก็รู้ว่าโลกทุกวันนี้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่งานสายไอทีจะเป็นอาชีพที่มาแรง เพราะด้วยทั้งความต้...
เมื่อเราอยู่ในยุคที่โลกแห่งเทคโนโลยีพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เรื่องราวของอินเทอร์เน็ตก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของคนในยุคนี...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top