สมัครงานบัญชี เรื่องพื้นฐานที่ต้องรู้

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

ข้อควรรู้ สมัครงานบัญชี กับเรื่องที่ควรรู้

งานบัญชี เป็นอีกหนึ่งงานเฉพาะทางที่ต้องการความละเอียดรอบคอบมาก เพราะเป็นส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน อีกทั้งยังต้องตรวจสอบระบบภายในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินด้วย นอกเหนือจากหน้าที่การทำงานของฝ่ายบัญชีแล้ว เรามาดูกันว่าเรื่องพื้นฐานที่ต้องรู้ก่อนสมัครงานบัญชีมีอะไรบ้าง

งานบัญชี ต้องใช้ทักษะใดบ้าง

5 เรื่องพื้นฐานที่รู้ก่อนสมัครงานบัญชี

  1. งานด้านการบัญชี มี 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่
  • งานบัญชีธุรกิจ (Private Accounting) เป็นงานบัญชีทั่วไปตามบริษัทเอกชนต่างๆ
  • งานบัญชีสาธารณะ (Public Accounting) งานบัญชีอิสระ โดยนักบัญชีอิสระจะไม่บรรจุเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ และนักบัญชีหนึ่งคนจะรับทำบัญชีได้ไม่เกินปีละ 100 แห่ง
  • งานบัญชีของรัฐบาล (Governmental Accounting)เป็นงานบัญชีของหน่วยงานรัฐบาล โดยนักบัญชีจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการประจำของหน่วยงานราชการนั้น
  1. เนื่องจากงานด้านการบัญชีเป็นงานเฉพาะทาง ผู้จะสมัครงานเป็นนักบัญชีต้องเรียนจบมาในสาขา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาการบัญชี) คณะเศรษฐศาสตร์ (สาขาการบัญชี) คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี) คณะสังคมศาสตร์ (สาขาการบัญชี) คณะวิทยาการจัดการ (สาขาวิชาการบัญชีบริหาร) และคณะบริหารศาสตร์ (สาขาการบัญชี) เท่านั้น

หางานได้ง่ายกว่าเดิมผ่าน application บนมือถือจาก jobsDB ทั้ง iOS และ Android โหลดเลย

3. ลักษณะงานโดยทั่วไปที่นักบัญชีต้องรับผิดชอบ ได้แก่ ทำบัญชีต้นทุน, ทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายขององค์กร, ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี, บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี, วางระบบบัญชี, วางแผนภาษีอากร, ทำงบดุล และรวบรวมรายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด

4.นอกเหนือจากความรู้ในด้านการบัญชี การเงิน ธุรกิจ ภาษีอากร และเศรษฐกิจแล้ว นักบัญชีต้องมีความรู้ในเรื่องของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี เช่น ประมวลรัษฎากร กฎหมายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วย รวมถึงต้องมีความรู้เพิ่มเติมในด้านการบริหาร มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการวิเคราะห์ที่เฉียบขาดเช่นเดียวกัน

5. นักบัญชีที่ดีต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ซื่อสัตย์, รักษาความลับได้ดี, มีความละเอียดรอบคอบ, มีความรับผิดชอบ, มีความรู้ ความสามารถทางด้านการบัญชีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างดีเยี่ยม สามารถประยุกต์ใช้เข้ากับองค์กรได้, เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา, กล้านำเสนอแนวคิด และวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีเป้าหมายในการทำงานในแต่ละปีอย่างชัดเจน

ถ้าหากว่าคุณมีคุณสมบัติตรงกับงานบัญชี และเตรียมความพร้อมสำหรับงานบัญชีมาอย่างเต็มที่แล้ว คลิกสมัครงานบัญชีที่คุณต้องการได้ที่ jobsDB

#icanbebetter

เพิ่มเพื่อน

สร้างโปรไฟล์

บทความยอดนิยม
           ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ ทำให้วิถีชีวิตของใครหลายคนเปลี่ยนไป จากที่เคยใช้เวลาอยู่นอกบ้านเสียส่วนใหญ่ ก็ต้อง...
           ในห้องสัมภาษณ์งานใหม่ที่คุณอยากย้ายไป บทสนทนาหนึ่งที่จะมักจะทำให้ผู้สมัครกระอักกระอ่วนและสร้างความประหม่าไม่น...
           เมื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็คือเรื่องของ “ภาษี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่คนท...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top