พักจิต สงบใจ 6 สถานที่ปฏิบัติธรรม พนักงานออฟฟิศต้องไป

           แน่นอนมันไม่ง่ายเลยกับการทำงานออฟฟิศในปัจจุบันนี้ ทั้งเนื้องานที่บีบคั้น ยากขึ้นกว่าแต่ก่อน ทั้งการแข่งขันจาก…