ศัพท์อาชีพ ที่คนทำงานสาย HR ไม่รู้ไม่ได้

คำศัพท์ที่ HR ควรรู้

          รวบรวมคำศัพท์สายอาชีพ และตำแหน่งงานในแต่ละสายอาชีพทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้แก่ งานบัญชี งานธุรการ งานเลขานุการ งานเกษตรกรรม งานประมง งานเหมืองแร่ งานสายการบิน งานการเงิน งานธนาคาร งานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานที่ปรึกษา งานนักวิเคราะห์ งานบริการลูกค้า งานวิศวกร เป็นต้น

รายละเอียดของสายอาชีพ

สายอาชีพ

 • สมุห์บัญชี/ ผู้ตรวจสอบ/ ฝ่ายภาษี
  - พนักงานบัญชี/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  - หัวหน้าฝ่ายบัญชี
  - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  - ผู้ตรวจสอบบัญชี
  - พนักงานฝ่ายเก็บเงิน/ออกใบเสร็จ
  - พนักงานฝ่ายจัดเก็บเอกสาร
  - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน/ งบประมาณ
  - ผู้ควบคุมบัญชีรายรับ
  - เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบระบบ
  - ผู้ตรวจสอบภายใน/ภายนอก
  - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  - พนักงานบัญชี/สมุห์บัญชี
  - เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องภาษี
 • ผู้ดูแลงานด้านเอกสาร/เลขานุการ
  - เจ้าหน้าที่/ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
  - พนักงานฝ่ายเอกสาร
  - เลขานุการผู้บริหาร
  - ผู้ช่วยหรือเสมียนประจำสำนักงาน
  - ผู้ประสานงานขาย/ธุรการฝ่ายขาย/ผู้ช่วยพนักงานขาย
  - เลขานุการ
 • เกษตรกรรม/ ประมง/ เหมืองแร่
  - เกษตรกรรม/ ประมง/ เหมืองแร่
 • สายการบิน
 • - พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  - พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน/ลูกเรือ
  - นักบิน
 • การเงิน/การธนาคาร/เศรษฐศาสตร์
  - พนักงานรับ/จ่ายเงิน
  - ตัวแทนขาย/นายหน้าค้าหุ้นและพันธบัตร
  - เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ
  - นักวิเคราะห์ทางด้านสินเชื่อ/ การเงิน
  - ผู้บริหารฝ่ายสินเชื่อ/ ฝ่ายควบคุมการเงิน
  - นักเศรษฐศาสตร์
  - เจ้าหน้าที่วางแผนทางการเงิน
  - ฝ่ายวิจัยข้อมูลทางการเงิน
  - ผู้จัดการกองทุน
  - ผู้จัดการการลงทุน
  - ผู้ชำนาญพิเศษฝ่ายการลงทุน
  - เจ้าหน้าที่ฝ่ายสัญญาเช่าซื้อ
  - เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อเงินกู้
  - เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการฝ่ายความเสี่ยงทางธุรกิจ
  - ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลโครงการด้านการเงิน
  - เหรัญญิก
 • ก่อสร้าง / สถาปนิก/ มัณฑณากร
  - สถาปนิก
  - วิศวกรโยธา
  - ผู้จัดการฝ่ายทำสัญญา
  - คนร่างแบบ, คนเขียนสเก็ตช์ภาพ
  - หัวหน้าคนงาน
  - มัณฑนากร/ ตบแต่งภายใน
  - พนักงานรังวัด
  - ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
  - เจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย
  - วิศวกรโครงสร้าง
 • ที่ปรึกษา/นักวิเคราะห์
  - นักวิเคราะห์ทางธุรกิจ
  - ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
  - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • บริการลูกค้า/รับโทรศัพท์/ต้อนรับ
  - พนักงาน/ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
  - พนักงาน/ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
  - พนักงานรับโทรศัพท์
  - พนักงานต้อนรับ
 • พนักงานขับรถ/คนส่งเอกสาร/เสริฟ/แม่บ้าน
  - พนักงานเก็บบิล/เงิน
  - พนักงานขับรถ
  - พนักงานรักษาความปลอดภัย
  - แม่บ้าน/พนักงานทำความสะอาด
  - คนส่งเอกสาร
  - บริกรหญิง/บริกรชาย
 • วิศวกร/ช่างเทคนิค
  - วิศวกรทางด้านภาพและเสียง
  - วิศวกรด้านการออกแบบ
  - วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
  - วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง
  - วิศวกรสิ่งแวดล้อม
  - เจ้าหน้าที่สนาม
  - ช่างฟิต
  - วิศวกรอุตสาหกรรม
  - เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษา
  - ช่างเครื่อง
  - วิศวกรเครื่องกล
  - ช่างปะปา
  - วิศวกรฝ่ายขาย
  - เจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ
  - วิศวกรด้านโครงสร้าง
  - ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ
  - วิศวกรโทรคมนาคม
 • บันเทิง/กีฬา
  - ผู้อำนวยการ/ ผู้กำกับฝ่ายศิลป์
  - นักกีฬา
  - ฝ่ายออกแบบเครื่องแต่งกาย
  - นักเต้น/หางเครื่อง
  - ช่างแต่งหน้า
  - ดารา/นางแบบ/นักร้อง/นักดนตรี
  - ผู้จัดการส่วนตัว
 • หน่วยงานรัฐบาล/เพื่อสังคม/หน่วยงานระหว่างประเทศ
  - เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องยา/สาธารณะสุข
  - ผู้ช่วยดำเนินการโครงการ
  - เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูสภาพจิต
  - เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาชุมชน
 • กราฟฟิกดีไซน์/ นักออกแบบ
  - ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์
  - ผู้ออกแบบ AutoCAD
  - ช่างเทคนิคทางด้านสี
  - ผู้ออกแบบภาพเคลื่อนไหว
  - นักออกแบบเสื้อผ้า

สายอาชีพในภาษาอังกฤษ

 • Accountancy/Audit/Taxation
  - Accounting Officer/ Manager
  - Accounting Supervisor and Clerk
  - Assistant Accounting Manager
  - Auditor
  - Billing/ Invoice Officer
  - Book-Keeper
  - Costing/Budgeting Manager
  - Credit Control
  - Field Control Officer
  - Internal/External Audit
  - Senior Accounting Manager
  - Senior/Chief Accountant
  - Tax Officer/Accounting
 • Administration /Secretary
  - Administrative Assistant/Staff/Manager
  - Document Controller
  - Junior/Senior/Executive Secretary
  - Office Clerk/Assistant/Manager
  - Sales Administrator/Coordinator/Assistant
  - Secretary
 • Agriculture/Fishing/ Mining
  - Agriculture/Fishing/ Mining
 • Airlines
  - Flight Attendances/ Hostess/ Steward
  - Ground Crew/Cabin Crew
  - Pilot
 • Banking/Finance/ Economics
  - Bank Teller/Clerk
  - Bond & Stock Trader/Dealer/Broker
  - Commercial Credit Officer
  - Credit/ Financial Analyst
  - Credit/ Financial Controller
  - Economist
  - Financial Planning / Planner
  - Financial Research
  - Fund Manager
  - Investment Portfolio Manager
  - Investment Specialists
  - Leasing Officer
  - Loan Credit Officer
  - Market Risk Officer/Manager
  - Project Finance
  - Treasurer
 • Construction/Architect/ Interior Design
  - Architect
  - Civil Engineer
  - Contracts Manager
  - Draughtsman/Draftsman
  - Foreman
  - Interior Designer
  - Land Surveyor
  - Quantity Surveyor
  - Safety Officer/Manager
  - Structural Engineer
 • Consultants/Analyst/ Business Development
  - Business Analyst
  - Business Consultants
  - Business Development
 • Customer Services/Operator/Receptionist
  - Customer Relationship Officer/Manager
  - Customer Services Officer/Manager
  - Operator
  - Receptionist
 • Driver/ Messenger/ Waitress/ Maid/ Guard
  - Bill Collector
  - Driver
  - Guard/ Security
  - Maid/Housekeeper
  - Messenger
  - Waitress/ Waiter
 • Engineer/Technician
  - Audio/Video Engineer
  - Design Engineer
  - Electronics/ Electronics Engineer
  - Engineer (Repair & Maintenance)
  - Environmental Engineer
  - Field technician
  - Fitter
  - Industrial Engineer
  - Maintenance/ Repair Technician
  - Mechanic
  - Mechanical Engineer
  - Plumber
  - Sales Engineer
  - Service Technician/ Technical Support
  - Structural Engineer
  - Technical Service Adviser
  - Telecommunication Engineer
 • Entertainment/Athethics
  - Art Director
  - Athlete
  - Costume Attendants/Design
  - Dancer
  - Make-up Arist
  - Models/Star/Singer/Musician
  - Self – Administrator/ Manager
 • Government/ Social/ Non-Profit/NGO

  - Medical Social Worker
  - Programme Assistant
  - Rehabilitation Officer
  - Senior Community Development Officer
 • Graphic Design/Designer/Garment
  - Art Director
  - AutoCAD Designer
  - Color Technician
  - Computer Animator
  - Fashion Designer

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ สร้างโปรไฟล์กับ jobsDB

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ อัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับ jobsDB

ค้นหาโอกาสได้งานตรงใจด้วยตัวคุณเอง ดู งานธุรการ งานทรัพยากรบุคคล ใหม่ล่าสุดที่นี่

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

คำศัพท์พื้นฐานสู่การเป็นนักการตลาดดิจิทัล

ศัพท์มากมาย ร้อยแปดพันเก้า ที่จำเป็นยิ่งนัก กับคนทำงาน Admin Images