วิธีค้นหาตำแหน่งงานด้วยคีย์เวิร์ด

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

หางานด้วยคีย์เวิร์ด          ในการค้นหางานด้วยคีย์เวิร์ดนั้น ผู้หางานเคยสงสัยไหมว่า การใช้ตัวอักษรใหญ่-เล็ก การเว้นวรรค หรือการใส่เครื่องหมายใส่คำเชื่อม ใส่สัญลักษณ์ต่าง ๆ จะมีผลต่อการค้นหาหรือไม่ วันนี้ jobsDB จะอธิบายหลักเกณฑ์ในการหางานด้วยคีย์เวิร์ดกันให้เข้าใจแจ่มแจ้งไปเลย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยให้การค้นหางานของคุณ…ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นค่ะ

 1. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และอักษรพิเศษ
  1. คุณสามารถแยกคีย์เวิร์ด หรือคำที่ต้องการค้นหาด้วยการเว้นวรรค (เช่น ถ้าใส่คำว่า Sales Manager จะได้ผล การค้นหาที่มีทั้งคำว่า Sales และ Manager) โดยมีตัวอย่างดังนี้
  2. คุณสามารถแยกคีย์เวิร์ด หรือคำที่ต้องการค้นหาด้วยจุลภาค (,)หรือ อัฒภาค (;) (เช่น ถ้าใส่คำว่า Sales, Manager จะได้ผลการค้นหาที่อย่างน้อยมีคำว่า Sales และ Manager คำใดคำหนึ่ง) โดยมีตัวอย่างดังนี้
  3. คุณสามารถแยกคำที่ต้องการค้นหา หรือคีย์เวิร์ดด้วยเครื่องหมายคำพูด (“) เพื่อให้ได้ผลการค้นหาที่ตรงกับวลีนั้น ๆ(เช่น ถ้าใส่คำว่า “Sales Manager” จะได้ผลการค้นหาที่มีคำว่า Sales Manager) โดยมีตัวอย่างดังนี้

  (* หมายเหตุ: ไม่สามารถค้นหาคำว่า Sales Managers หรือ Sales Supervisor / Manager ได้)

  1. เครื่องหมายวรรคตอน และอักษรพิเศษอื่น ๆ เช่น มหัพภาค (.), ทวิภาค (:), ตัวคั่น (|) เป็นต้น จะไม่สามารถใช้ในการค้นหาได้
 2. จำนวนตัวอักษรที่ใช้ในการค้นหา
  • กรุณาระบุตัวอักษรอย่างน้อย 2 ตัวอักษร ในช่องใส่คีย์เวิร์ด เพื่อสามารถใช้ในการค้นหาได้ (เช่น การใส่ Z ตัวอักษรเดียว ระบบจะไม่สามารถหาผลการค้นหาได้)
 3. การใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก / พิมพ์ใหญ่
  • ตัวอักษรพิมพ์เล็ก / พิมพ์ใหญ่ ไม่มีผลกระทบต่อผลการค้นหาจากการค้นหา (เช่น การค้นหาโดยการใส่คำว่า accountant จะได้ผลการค้นหาเดียวกับการใส่คำว่า ACCounTant)
 4. การใช้คำเชื่อม
  • คำเชื่อมประโยคเช่น OR (หรือ), AND (และ) รวมทั้งเครื่องหมาย – และ + จะไม่สามารถใช้ในการค้นหาได้
 5. การใช้สัญลักษณ์แทน
  • การใช้สัญลักษณ์แทน เช่น *(ดอกจัน) และ ? (เครื่องหมายคำถาม) ในการค้นหา จะไม่สามารถใช้ในการ
   ค้นหาได้
 6. การใช้คำเฉพาะอื่น ๆ
  • กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้คำเฉพาะอื่น ๆ ในการค้นหา เช่น a, the, with เป็นต้น เนื่องจากไม่สามารถใช้ในการค้นหาได้

ตัวอย่างเพิ่มเติมในการค้นหา

ตัวอย่างที่ 1

          เมื่อทำการค้นหาด้วยคำว่า Analyst Programmer, Web Developer จะได้ผลการค้นหาเป็นตำแหน่งงานที่มีคำว่า [ Analyst และ Programmer ] หรือ [ Web และ Developer ] ประกอบอยู่ในชื่อตำแหน่งงานด้วย เช่น

ตัวอย่างที่ 2

          เมื่อทำการค้นหาด้วยคำว่า Analyst, Programmer, Web, Developer จะได้ผลการค้นหาเป็นตำแหน่งงานที่มีคำว่า [Analyst หรือ Programmer หรือ Web หรือ Developer] ประกอบอยู่ในชื่อตำแหน่งงานด้วย เช่น

ตัวอย่างที่ 3

          เมื่อทำการค้นหาด้วยคำว่า “Analyst Programmer”, “Web Developer” จะได้ผลการค้นหาเป็นตำแหน่งงานที่มีคำว่า “Analyst Programmer” หรือ “Web Developer” ประกอบอยู่ในชื่อตำแหน่งงานด้วย เช่น

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

วิธีค้นหางานใน jobsDB ให้ได้ผลแม่นยำที่สุด

บทความยอดนิยม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี เอื้อการดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และท่ามกลางความสะดวกต่าง ๆ เหล่านั้น...
บางครั้งชีวิตการเป็นมนุษย์ออฟฟิศมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ละเส้นทางมักมีขวากหนามให้ต้องฝ่าฟัน จนแปรเปลี่ยนเป็นการเสี...
ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนานั้น ในบางครั้งเรามักจะลืมคำนึงถึงเรื่องของแนวคิดและกลยุทธ์ในการวิเ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top