วิธีการ Update Resume

          หลังจากที่สร้างเรซูเม่เสร็จแล้ว หากคุณต้องการเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ ๆ เข้าไปในเรซูเม่ เช่น ทักษะที่คุณได้เรียนรู้เพิ่มเติม หรือความสำเร็จใหม่ ๆ ที่คุณอยากนำเสนอ เพื่อให้นายจ้างได้เห็นความสามารถของคุณมากขึ้น คุณจะเข้าไป Update Resume ได้ที่ไหนในเว็บไซต์ jobsDB.com และขั้นตอนเป็นอย่างไร คุณสามารถดูวิธีการได้ที่นี่ค่ะ

  1. Login เข้าสู่ระบบ MyjobsDB

    เข้าสู่ระบบ

  2. ไปที่หัวข้อ เรซูเม่ จากนั้นคลิกที่ แก้ไข


    แก้ไขเรซูเม่

  3. แก้ไข / เพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดเช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ประวัติการทำงานล่าสุด ความสำเร็จ/ผลงานใหม่ ๆ เพิ่มเติมประวัติการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม เปิดเผยประวัติการทำงานให้สามารถค้นหาได้ เป็นต้น จากนั้นคลิก ถัดไป

  4. เมื่อปรากฏหน้าต่าง แก้ไขประวัติการทำงานเรียบร้อยแล้ว แสดงว่าการ Update Resume เสร็จสมบูรณ์


    แก้ไขเรซูเม่เรียบร้อย