วิธีการเขียน Cover Letter ให้ได้รับพิจารณาสัมภาษณ์งาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          Cover Letter หรือจดหมายสมัครงานนั้น ถือว่าเป็นประตูด่านแรกที่ทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรู้จักตัวตนของผู้สมัครงาน รวมถึงความสามารถและคุณสมบัติต่าง ๆ ก่อนจะเปิดเข้าไปอ่าน Resume หรือ CV (Curriculum Vitae) ของผู้สมัครงาน เพราะฉะนั้นวิธีการเขียนจดหมายสมัครงานให้โดดเด่นเป็นที่สะดุดตาฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สมัครงานควรศึกษาวิธีการเขียน ว่าเขียน Cover Letter อย่างไร จึงจะเป็นจดหมายฉบับแรก ๆ ที่ได้รับเลือกพิจารณาสัมภาษณ์งาน

          รูปแบบของ Cover Letter ที่สำคัญ นั้น ประกอบไปด้วย 3 ส่วนดังนี้

  1. ส่วนแนะนำ (Introduction) ส่วนแนะนำนั้นสำคัญมากควรเขียนอย่างย่อ ให้ได้ใจความที่ตรงประเด็น โดยใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ ดูโดดเด่น ว่างานนี้เหมาะสมกับคุณอย่างไร ทำไมถึงมีความสนใจในงานนี้ ผู้สมัครควรระบุถึงชื่อ-นามสกุล ของผู้รับสมัครงานแทนชื่อตำแหน่ง เพื่อเป็นการให้เกียรติและสร้างความประทับใจให้แก่คนที่คุณเขียนถึง
  2. ส่วนข้อความหลัก (Body) ส่วนนี้ให้เขียนบรรยายคุณสมบัติของตัวเองให้มากที่สุด หลีกเลี่ยงการเขียนเยิ่นเย้อหรือเกินจริงจนเกินไป ผู้สมัครงานควรเขียนถึงผลงานชิ้นโบว์แดง และคุณสมบัติที่ตรงตามความต้องการของบริษัทนั้น หรือระบุว่าคุณเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้น ๆ เพราะเหตุใด ส่วนข้อความหลัก (Body) เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้สมัครงานมีโอกาสได้รับพิจารณาสัมภาษณ์งานมากขึ้น
  3. ส่วนปิดท้าย (Closing) เคล็ดลับการเขียนในส่วนปิดท้าย ควรเขียนข้อความที่แสดงว่าผู้สมัครงานมีความสนใจในตำแหน่งงานและประทับใจใน องค์กรอย่างไรบ้าง ผู้สมัครงานจะติดต่อไปที่บริษัทอีกครั้งหลังจากส่งเอกสารสมัครงานไปแล้ว ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้มั่นใจว่าทางบริษัทได้รับเอกสารสมัครงานของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ที่สำคัญควรระบุด้วยว่า ผู้สมัครงานนั้นยินดีที่จะให้ทางบริษัทสอบถามข้อมูลและแสดงผลงานเพิ่มเติม หากทางบริษัทต้องการ

          ส่วนลงท้ายจดหมายนั้น ควรจะลงท้ายด้วยคำสุภาพ เช่น ด้วยความเคารพอย่างสูง “Sincerely yours” ลงลายเซ็นต์ และพิมพ์ชื่อ-นามสกุลจริงของผู้สมัครงาน เพื่อเป็นการปิดท้ายจดหมายอย่างสมบูรณ์

วิธีเขียน-cover-letter          ในการเขียน Cover Letter ทั้งสามส่วนนี้ หากรวมกันแล้วไม่ควรยาวเกินหนึ่งหน้ากระดาษ เพราะถ้าหากเขียนยาวจนเกินไปอาจดูไม่น่าสนใจ เมื่อจดหมายสมัครงานดูไม่น่าสนใจแล้ว โอกาสที่ทางบริษัทจะเปิดเข้าไปพิจารณาในส่วน Resume ก็น้อยลงเช่นกัน อาจทำให้ผู้สมัครงานพลาดการสอบสัมภาษณ์งานก็เป็นได้

          การเขียน Cover Letter นั้นก็เหมือนการเขียนข้อความแนะนำตัวให้เกิดความน่าสนใจ ถ้าเขียนได้ดี ก็เป็นการง่ายที่ ฝ่ายทรัพยากรณ์บุคคล จะเปิดเข้าไปอ่านในส่วน Resume หรือ CV (Curriculum Vitae) ของผู้สมัครงานเป็นอันดับต่อไป

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

กระตุ้นตัวเองให้คิดบวกเสมอขณะหางาน

เทคนิคง่าย ๆ จดหมายสมัครงาน

บทความยอดนิยม
“ภาษี” เป็นหน้าที่พื้นฐานของประชาชนที่จะต้องจ่ายให้รัฐเพื่อนำไปบริหารประเทศ ทำให้ในชีวิตของเราหลีกเลี่ยงที่จะจ่ายภาษีไม่...
เชื่อว่าในชีวิตการทำงานของคนยุคนี้ เต็มไปด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลาย หลาย ๆ ครั้งที่เราจะได้ยินกันว่า Multit...
แม้ส่วนใหญ่ในยุคนี้เราจะใช้เรซูเม่เป็นหลักในการสมัครงานและเป็นสิ่งที่บริษัทต่างๆ จะใช้เป็นตัวพิจารณาในการโทรเรียกมาสัมภา...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top