วิธีกรอกเรซูเม่ออนไลน์ทีละขั้นตอน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          สำหรับสมาชิกใหม่ของ jobsDB ที่กำลังจะเข้าร่วมงาน Career Exhibition 2012 เป็นครั้งแรก เมื่อคุณเข้าไปสมัครสมาชิก ใหม่ที่ www.jobsDB.co.th/ce คุณอาจยังไม่คุ้นเคยกับแบบฟอร์มเรซูเม่ออนไลน์ของเรา และอาจไม่เข้าใจในบางหัวข้อว่า ควรกรอกอย่างไร ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะ เราจะช่วยแนะนำวิธีการกรอกเรซูเม่ให้คุณทราบทีละขั้นตอน และเมื่อคุณอ่าน บทความนี้จบแล้ว เราเชื่อว่าการกรอกเรซูเม่ของคุณจะเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วขึ้นอย่างแน่นอน

          เรามาเริ่มกรอกเรซูเม่ออนไลน์ กันเลยดีกว่า แนะนำให้ผู้หางานกรอกเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ เพื่อแสดงถึงความ สามารถด้านภาษาอังกฤษของคุณ ให้นายจ้างเห็น

resume-online-1Account Information ข้อมูลสมาชิก

resume-online-2

 • Email Address กรอกอีเมลที่คุณต้องการใช้ในการเข้าระบบ jobsDB
 • Password ตั้งรหัสผ่านที่คุณจะใช้ในการเข้าระบบ jobsDB ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเดียวกันกับรหัสผ่านในการเข้า เช็คอีเมล
 • Confirm Password ยืนยันรหัสผ่าน โดยพิมพ์รหัสผ่านเดิมซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ไม่แนะนำให้ก๊อปปี้รหัสผ่านในช่องแรก มาวาง เพราะมักเกิดกรณีที่กรอกรหัสผ่านในช่องแรกผิด ทำให้ไม่สามารถเข้าระบบได้

Personal Details ข้อมูลส่วนตัว

resume-online-3

 • Salutation ระบุคำนำหน้าชื่อ Ms. นางสาว Mr. นาย Mrs. นาง Dr. ด๊อกเตอร์ (ผู้ที่จบปริญญาเอก) สาว ๆ อย่าสับสนระหว่าง Ms. และ Mrs. นะคะ
 • Date of Birth วัน เดือน ปีที่เกิด ให้ระบุเป็นปีค.ศ. นะคะ หากจำไม่ได้ให้ใช้ ปีพ.ศ. ลบด้วย 543 ก็จะได้ปีค.ศ.ที่ต้องการ
 • Marital Status สถานสภาพการสมรส Single โสด Married สมรส Separated แยกกันอยู่ Divorced หย่าร้าง Widowed หม้าย

Contact Information ข้อมูลการติดต่อ

resume-online-4

 • Email Addressอีเมลที่ใช้ในการสมัครงานควรเป็นอีเมลที่ดูน่าเชื่อถือ และควรใช้ชื่อที่เป็นทางการ หากคุณ ยังไม่มีอีเมลที่เป็นทางการ แนะนำให้สมัครเพิ่มค่ะ ใช้เวลาไม่นานเลย การตั้งชื่ออาจตั้งจากชื่อนามสกุลของคุณ เช่น Amonrat Mahasan อาจใช้ว่า [email protected] ก็ได้ค่ะ

อีเมลนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่ HR ใช้ในการติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ควรตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง จะได้ไม่พลาดการติดต่อจาก HR นะคะ

 • Address  ที่อยู่ที่ติดต่อได้
 • Postal Code รหัสไปรษณีย์
 • Contact Numbers หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการติดต่อ แต่ก็ยังพบเห็นบ่อยครั้งที่ HR ไม่สามารถติดต่อผู้สมัครงานได้ เนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์ผิด ดังนั้น ควรเพิ่มความรอบคอบในการกรอกหมายเลข โทรศัพท์ของคุณให้มาก

Education and Professional Qualification ประวัติการศึกษา

resume-online-5

 • Highest Academic Qualificationระดับการศึกษาสูงสุด Doctorate ปริญญาเอก Master ปริญญาโท หากจบ ปริญญาตรีให้เลือก Degree
 • Education Detailข้อมูลการศึกษา ควรระบุการศึกษาที่เรียนจบล่าสุดไว้ด้านบน แล้วย้อนลงอีกระดับหรือสองระดับ ก็เพียงพอ
 • Period  From เดือน ปีที่เข้าศึกษา To เดือน ปีที่สำเร็จการศึกษา
 • Qualificationวุฒิการศึกษา หมายถึง ชื่อปริญญาที่ได้รับ เช่น อักษรศาสตรบัณฑิตใช้ว่า Bachelor of Arts วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตใช้ว่า Master of Science
 • Field of Study / Major สาขาที่ศึกษา เช่น English หรือ Computer Science เป็นต้น

Summary of Working Experience ประสบการณ์การทำงาน

resume-online-6

ในส่วนนี้เป็นการนำเสนอความสามารถและประสบการณ์การทำงานของคุณ ควรให้เวลากับการเขียน และเขียนให้ เชื่อมโยงกับงานที่คุณสมัคร ทั้งนี้ควรระบุประสบการณ์ล่าสุดไว้ด้านบน ส่วนช่องที่ไม่ต้องการระบุให้กรอก “N/A”

 • Are You Fresh Graduate? คุณเป็นนักศึกษาจบใหม่ใช่หรือไม่
 • Year(s) of Work Experience คุณมีประสบการณ์การทำงานกี่ปี
 • Latest Position ตำแหน่งงานล่าสุด
 • Latest Salary เงินเดือนล่าสุด
 • Latest Job Function ประเภทงานล่าสุด
 • Job Duties / Achievement หน้าที่ความรับผิดชอบ / ความสำเร็จ หัวข้อนี้ไม่เพียงบอกว่าหน้าที่คุณมีอะไรบ้าง แต่ควรบอกถึง ความสำเร็จจากการทำงานของคุณด้วย และควรเขียนให้น่าสนใจ ไม่ควรเว้นว่างไว้ หากไม่ทราบว่า จะเขียนอย่างไรสามารถคลิกที่ “Example” เพื่อดูตัวอย่างได้ อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างที่ให้ไว้เป็นเพียงแนวทางการเขียน เท่านั้น และ HR ทราบว่าตัวอย่างดังกล่าวมาจาก jobsDB ผู้หางานจึงไม่ควรลอกไปใช้
 • If you need to add more working Experience, Click Add More Record คลิกเพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ทำงานของคุณ
 • Latest Career Level ระดับตำแหน่งงานล่าสุดTop ผู้บริหารระดับสูง Senior ผู้จัดการ / อาวุโส  Middle หัวหน้างาน Entry Level ระดับเจ้าหน้าที่
 • Latest Industry ประเภทธุรกิจล่าสุด

Executive Summary/Self Description ประวัติส่วนตัวโดยย่อ

resume-online-7

เป็นการสรุปโดยย่อเกี่ยวกับตัวคุณ อาทิ การศึกษา ความสำเร็จในการทำงาน จุดเด่น  บุคลิกภาพ และเป้าหมาย การทำงานของคุณ ในส่วนนี้เป็นหัวข้อที่คุณสามารถนำเสนอตัวตนของคุณได้อย่างเต็มที่ ไม่ควรเว้นว่างไว้

หากไม่ทราบว่าจะเขียนอย่าง ไรสามารถคลิกที่ “Example” เพื่อดูตัวอย่างได้ อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างที่ให้ไว้เป็นเพียง แนวทางการเขียนเท่านั้น และ HR ทราบว่าตัวอย่างดังกล่าวมาจาก jobsDB ผู้หางานจึงไม่ควรลอกไปใช้

Summary of Skills ทักษะความสามารถโดยย่อ

resume-online-8

ระบุทักษะด้านภาษา ทั้ง Spoken Language ภาษาที่พูดได้ และ Written Language ภาษาที่เขียนได้ เช่น English, Spanish, Chinese ลงในช่องที่กำหนด ส่วนในช่อง Skills ให้ระบุทักษะอื่น ๆ เช่น ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมทางบัญชี การพูดในที่สาธารณะ เป็นต้น

Reference ข้อมูลผู้อ้างอิง

resume-online-9

การระบุข้อมูลผู้อ้างอิง ประกอบด้วย ชื่อผู้อ้างอิง บริษัท / สถาบัน ยศ / ตำแหน่ง หมายเลขติดต่อ อีเมลที่ติดต่อได้ ในส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องระบุก็ได้ แต่หากจะระบุไม่ควรระบุชื่อเพื่อนสนิท ญาติ หรือคนในครอบครัว หากเป็นนักศึกษาจบใหม่ สามารถใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ หากมีประสบการณ์การทำงานแล้ว อาจใส่ชื่อหัวหน้างานเก่า หรือฝ่ายบุคคลของ ที่ทำงานเก่าก็ได้ อย่างไรก็ตาม ควรได้รับอนุญาตจากผู้ที่จะอ้างอิงเสียก่อน

Career Interest ความสนใจในอาชีพ

resume-online-10

ข้อมูลในส่วนนี้มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจาก HR จะใช้เป็นเกณฑ์ในการค้นหาเรซูเม่ ตามประเภทงาน ชนิดงาน และสถานที่ที่ผู้สมัครต้องการทำงาน รวมทั้งในกรณีที่ผู้หางานต้องการรับอีเมลแจ้งงานด่วน (Job Alert) ระบบจะทำการ จัดส่งตำแหน่งงานมาใหม่ตามที่คุณระบุให้คุณทางอีเมลเป็นประจำ

 • Seeking Job Function ประเภทงานที่คุณกำลังมองหา
 • Seeking Job Type งานที่คุณต้องการเป็นงานประจำ งานชั่วคราว งานพิเศษ หรืออื่น ๆ สามารถเลือกหลายพื้นที่ได้โดยกด Ctrl ขณะเลือก
 • Preferred Work State สถานที่ที่ต้องการทำงาน สามารถเลือกหลายพื้นที่ได้โดยกด Ctrl ขณะเลือก
 • Willingness to Relocate ในกรณีที่บริษัทอาจมีหลายสาขา คุณสามารถโยกย้ายสถานที่ทำงานได้หรือไม่
 • Willingness to Travel ในกรณีที่ต้องเดินทางบ่อย คุณสามารถเดินทางได้บ่อยเพียงใด

Additional Information ข้อมูลเพิ่มเติม

resume-online-11

 • Allow To Work In Thailand? คุณได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยใช่หรือไม่
 • Expected Salary เงินเดือนที่ต้องการ หากสามารถต่อรองเงินเดือนได้ ให้เลือก Negotiable ด้วย
 • Availability ความพร้อมในการเริ่มงาน Immediate สามารถเริ่มงานได้ทันที Half Month ครึ่งเดือน 1 month 1 เดือน
 • This resume will be searchable by employers คุณต้องการให้ HR ค้นหาเรซูเม่ของคุณได้หรือไม่ หากคุณต้องการได้รับการติดต่ออย่างรวดเร็ว ควรเลือกข้อแรก
   • Yes, and show my contact details to let employers easily contact me ค้นหาได้และเปิดเผยข้อมูลการติดต่อเพื่อให้ HR สามารถติดต่อคุณได้ทันที
   • Yes, but need my approval to show my contact details ค้นหาได้แต่ต้องได้รับการอนุญาตก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลการติดต่อ
   • Noไม่ต้องการให้ HR ค้นหาได้
 • Email alert me when there is job suitable for meต้องการรับอีเมลแจ้งงานด่วนเมื่อมีตำแหน่งงานที่ เหมาะสมหรือไม่

อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดอีกครั้งก่อนกด Save & Register หากส่งข้อมูลไม่ได้ให้กลับไปดูที่เครื่องหมาย ( ! ) ว่ามีส่วนที่ลืมกรอกหรือกรอกไม่ถูกต้องหรือไม่ เมื่อ Save & Registerเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่หน้าขอบคุณ เป็นการเสร็จสิ้น การลงทะเบียนฝากเรซูเม่ค่ะ

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

jobsDB Mobile App

คว้างานที่ใช่ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

 

เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมัครงานกับบริษัทชื่อดังจากหลากหลายธุรกิจในงาน CE2012

ทำอย่างไรให้ HR ประทับใจในงาน Career Exhibition 2012

กิจกรรมภายในงาน Career Exhibition 2012

คำถามที่พบบ่อยในงาน Career Exhibition 2012

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023วิธีกรอกเรซูเม่ออนไลน์ทีละขั้นตอน

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top