วิกฤตของคนวัย 30 รับมืออย่างไรให้เราก้าวสู่เลข 3 อย่างมั่นใจ

           ถ้าเป็นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว เวลาที่พูดถึง “วิกฤตวัยกลางคน” หลายคนมักให้คำนิยามว่า วัยกลางคนคือ คนในช่วงวัย 40 –…