วางแผนเอกสารรายจ่าย ทำอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          หลักของเจ้าพนักงานประเมิน เวลาเจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบเอกสารจะพิจารณาเอกสารโดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญคือ

  1. ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงิน
  2. หลักฐานต้องเชื่อถือได้

          ดังนั้นผู้ประกอบการควรจะต้องมีหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีรายจ่ายต่างๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้รายจ่ายที่กิจการบันทึกบัญชีไปสามารถถือเป็นรายจ่ายได้ และสรรพากรยอมรับ ก็จะประหยัดภาษีได้ทางหนึ่ง (เพราะไม่ต้องถูกประเมินย้อนหลัง)

          เอกสารรายจ่ายหนึ่งชุด ควรประกอบด้วย

          1. ใบสำคัญจ่าย (Voucher)  กิจการควรทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการบันทึกบัญชี อ้างอิงค้นหา ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี และที่สำคัญที่สุดเป็นเอกสารในการตรวจสอบและควบคุมภายใน ทำให้สรรพากรเชื่อได้ว่ากิจการมีระบบการจ่ายเงินที่น่าเชื่อถือ มีการตรวจสอบรายจ่าย และอนุมัติก่อนการจ่ายเงิน

          2. ใบเบิกเงิน เป็นเอกสารควบคุมภายใน เพื่อชี้ให้เห็นว่าการจ่ายเงินทุกครั้งมีการตรวจสอบ มีการอนุมัติ

 วางแผนเอกสารรายจ่าย         3. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน,ใบส่งของ,ใบกำกับภาษี ฯลฯ ขึ้นอยู่กับธุรกิจทั้งนี้หลักฐานการจ่ายเงินที่สามารถลงเป็นรายจ่ายได้จะต้องปรากฏ

  • ชื่อที่อยู่ของผู้รับเงิน/ผู้ขาย
  • มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี, หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา
  • มีชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อ/ผู้จ่ายเงิน
  • เป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

บทความยอดนิยม
           เพราะโควิดทำให้ออกไปไหนก็ยาก ขนาดทำงานยังต้อง work from home......
           อาการสมองตัน คิดงานไม่ออก หัวไม่แล่น เป็นอาการที่ไม่ว่าใครก็ต้องเคยเจอกันทั้งนั้น แม้ว่าคุณจะพยายามเปิดคอมตั้...
           ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ ทำให้วิถีชีวิตของใครหลายคนเปลี่ยนไป จากที่เคยใช้เวลาอยู่นอกบ้านเสียส่วนใหญ่ ก็ต้อง...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top