วางแผนงานขาย โดยการกระตุ้นตัวเองแบบ Proactive (ตอนจบ)

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          การมองโลกในทางบวก – เป็นการคิดดี หรือคิดในทางสร้างสรรค์ คุณไม่ควรคิดมากกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำให้คุณไม่สบายใจ โดยคุณควรมองว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงแค่ทางผ่านหรือสิ่งที่ทุกคนย่อมต้องเจอะเจอได้เช่นกันเช่น หากหัวหน้างานต่อว่าคุณ ว่าคุณทำงานไม่เอาไหน และต่อว่าคุณต่อหน้าเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ หลายคน คุณไม่จำเป็นต้องคิดมากและนำเรื่องเหล่านั้นมาใส่ใจ เพราะความคิดในทางลบหรือในทางไม่สร้างสรรค์จะเป็นตัวทำลายความคิดในการทำงานเชิงรุกของคุณ

          คิดที่จะเป็น “ ผู้ให้ ” มากกว่า “ ผู้รับ ” – พื้นฐานของการทำงานแบบ Proactive นั้นต้องเป็นคนที่สามารถคิดหาหนทางหรือวิธีการที่จะเป็น “ ผู้ให้ ” โดยเฉพาะการมีจิตสำนึกของการให้ต่อองค์การหรือต่อหน่วยงานที่คุณทำงานร่วมด้วย พยายามคิดว่าทำอย่างไรที่ตนสามารถทำให้องค์การได้รับประโยชน์มากที่สุด ต้องเป็นคนที่มีความคิดที่จะทำงานให้องค์การมากกว่าเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับจากองค์การ โดยไม่มองว่าองค์การให้เงินเดือนและค่าตอบแทนเท่านี้ ก็ทำงานแค่นี่ก็เพียงพอแล้ว

          ทุกอย่างย่อมต้องเป็นไปได้ – คุณต้องมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง กล้าและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สามารถผลักดันให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ฝันไว้ ผู้ที่ทำงานแบบ Proactive จะมองว่าไม่มีทางที่เป็นไปไม่ได้ หากมีความตั้งใจและมีความเพียรพยายามเต็มที่ นอกจากนี้กลุ่มคนเหล่านี้จะมีความคิดว่าปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานย่อมเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน โดยมองว่าปัญหาทุกอย่างย่อมต้องมีหนทางหรือทางออกในตัวเอง ซึ่งพวกเค้าจะไม่กระวนกระวายใจหรือกลุ้มอกกลุ้มใจกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นเลย

          “วันพรุ่งนี้ ” ย่อมดีกว่า “ วันนี้ ” – การทำงานในเชิงรุกนั้นจะต้องไม่ใส่ใจถึงอดีต พวกเค้าจะมองถึงอนาคตมากกว่า โดยจะตระหนักไว้เสมอว่าอนาคตย่อมต้องดีขึ้น เป้าหมายในอนาคตย่อมเกิดขึ้นจากการนำความรู้และประสบการณ์ รวมถึงบทเรียนจากความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากอดีตและปัจจุบันเป็นครูสอนหรือครูฝึกที่ดีที่สุด พวกที่ทำงานแบบ Proactive มักจะมองถึงอนาคตที่จะต้องทำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป โดยพยายามทำให้วันพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้และวันที่ผ่าน ๆ มา

กระตุ้นการทำงาน          ทัศนคติหรือการรับรู้ของคุณเองจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีซึ่งจะมีส่วนผลักดันให้คุณมีนิสัยในการทำงานเชิงรุก หรือ Proactive เนื่องจากความคิดเชิงรุกจะส่งผลต่อเนื่องไปยังการกระทำในเชิงรุกเช่นเดียวกัน และพบว่าบุคคลที่ประสพความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับต่อสังคมนั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีทัศนคติและการปฏิบัติตนในเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ…. แล้วคุณเองล่ะ อยากจะเป็นเหมือนเช่นบุคคลที่ประสพความสำเร็จนั้นบ้างหรือไม่

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

วางแผนงานขาย โดยการกระตุ้นตัวเองแบบ Proactive

บทความยอดนิยม
ผู้ได้รับรางวัล Starbucks Card มูลค่า 400 บาท อันดับที่ 1-100​ ลำดับที่ 1-50 ชื่อ-สกุล ลำดับที่ 51-100 ชื่อ-สกุล......
กรุงเทพฯ 1 สิงหาคม 2565 – ซีค (SEEK) บริษัทต้นสังกัดของ จ๊อบส์สตรีท  (JobStreet)......
Startup (สตาร์ทอัพ) เป็นชื่อเรียกของธุรกิจหรือองค์กร ที่เพิ่งเริ่มต้นกิจการด้วยคนเพียงไม่กี่คน โดยในช่วงเวลาสองถึงสามปีท...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top