วางแผนการจ้างงาน ให้ได้คนที่ใช่ ทันใจคุณ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          คุณเคยประกาศรับสมัครงาน แต่ไม่ได้คนที่ตรงใจเสียทีหรือไม่ คุณต้องเสียเวลา สูญเงินทองไปมากมายเพียงใดกับกระบวนการ รับสมัครงานที่ไม่ได้คนที่ใช่ กรุณาอ่านเนื้อหาด้านล่างนี้ jobsDB มีแนวทางในกระบวนการคัดเลือกพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพมาฝาก เริ่มต้นกันเลยนะคะ

 • คุณมีความจำเป็นต้องการพนักงานเพิ่มมากแค่ไหน
 • หาวิธีการที่จะให้งานในส่วนนั้นสำเร็จโดยไม่ต้องรับคนเพิ่มได้หรือไม่ เช่น ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัดงานที่ไม่จำเป็นออก หรือแบ่งงานใหม่ให้เหมาะกับกำลังคนและความสามารถ เป็นต้น
 • หากจำเป็นต้องรับพนักงานใหม่จริง ๆ ให้จัดประชุมร่วมกันระหว่าง HR หัวหน้างาน ผู้จัดการ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครงานที่ต้องการ
 • กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานในตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร
 • กำหนดช่วงเงินเดือน และพิจารณาว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายได้หรือไม่ หากไม่มีปัญหา ก็เริ่มรับสมัครพนักงานได้เลย

          ประกาศรับสมัครงานภายในก่อน

 • ประกาศรับสมัครงานภายในบริษัทก่อน เพื่อให้โอกาสพนักงานปัจจุบันได้เติบโตในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น ก่อนที่จะประกาศรับบุคคลภายนอก
 • หากพนักงานสนใจสมัครงานในตำแหน่งว่างดังกล่าว ให้กรอกใบสมัครงานแบบภายใน
 • กำหนดวันสัมภาษณ์งานสำหรับการรับสมัครแบบภายใน
 • ดำเนินการสัมภาษณ์ เพื่อหาบุคคลที่เหมาะสมที่สุด ทั้งในเรื่องบทบาทในกระบวนการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร คุณสมบัติเฉพาะทาง การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงความรู้ในตำแหน่งหน้าที่ที่สมัคร
 • ประเมินผลการสัมภาษณ์งานในแบบฟอร์มการประเมินผลผู้สมัครงาน
 • แจ้งผลการรับสมัครงานแก่พนักงานที่ลงสมัครคัดเลือก หากเป็นไปได้ควรแจ้งเหตุผลที่พวกเขาไม่ได้รับเลือกด้วย เพื่อให้พวกเขาสามารถนำไปพัฒนาทักษะ และคุณสมบัติต่อไป
 • หากพนักงานผ่านการคัดเลือก ให้ HR จัดเตรียมเอกสารแต่งตั้งพนักงาน โดยมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานใหม่ พร้อมเงินเดือนที่จะได้รับ
 • กำหนดระยะเวลาในการถ่ายโอนงานปัจจุบันกับหัวหน้างานคนปัจจุบันให้เรียบร้อย ก่อนถึงวันกำหนดพนักงานเริ่มงานใหม่

          ในกรณีที่ไม่ได้พนักงานจากภายใน

 • ส่งอีเมลถึงพนักงานเพื่อแจ้งให้ทราบว่า บริษัทเปิดรับพนักงานในตำแหน่งว่าง เผื่อว่าพนักงานมีคนรู้จักอยากจะแนะนำให้มาสมัครงาน
 • ใช้พลังแห่งการบอกกันปากต่อปาก ช่วยกระจายข่าวการรับสมัครงานในวงกว้าง เพื่อให้ได้ผลตอบรับที่รวดเร็ว
 • ลงประกาศรับสมัครงานในเว็บไซต์บริษัท รวมถึงเว็บไซต์หางานคุณภาพที่รวบรวมผู้สมัครคุณภาพไว้มากที่สุดอย่างwww.jobsDB.co.th
 • หรือจะลดขั้นตอนความยุ่งยากในการสรรหาบุคลากร โดยใช้บริการคัดสรรบุคลากร จาก Head Hunter ของ jobsDB Executive Recruitment ก็ได้ ง่าย สะดวก และไม่แพงอย่างที่คิด
 • หากมีผู้สมัครงานส่งใบสมัครงานเข้ามา ให้ส่งอีเมลตอบกลับถึงผู้สมัครงานว่าคุณได้รับเรซูเม่ของพวกเขาแล้ว และ กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
 • คัดเลือกใบสมัครและจัดอันดับผู้สมัครที่เข้าตา จากนั้นทำการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพื่อคัดกรองผู้สมัครรอบหนึ่งก่อน ซึ่งอาจมีการสอบถามถึงเงินเดือนที่ต้องการ หากผู้สมัครไม่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร
 • ในกรณีที่มีผู้สมัครน่าสนใจให้ติดต่อกลับไปเพื่อนัดหมายกำหนดการสัมภาษณ์งาน แต่หากไม่มีใครเข้าตา อย่าเพิ่งทิ้งใบสมัครของพวกเขา เพราะคุณอาจต้องการมัน เมื่อเปิดรับสมัครพนักงานในครั้งต่อไป
 • เมื่อผู้สมัครเข้ามาที่บริษัทเพื่อสัมภาษณ์งาน ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครงานอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่ง
 • แจ้งรายละเอียดลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานนั้นให้ผู้สมัครงานรับทราบ
 • สัมภาษณ์ผู้สมัครงานเผื่อประเมินความสามารถและความเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครงานได้รู้จักองค์กรและทราบความต้องการของคุณด้วย
 • ประเมินผลการสัมภาษณ์งานในแบบฟอร์มการประเมินผลผู้สมัครงาน
 • ประชุมร่วมกับหัวหน้าแผนกที่เปิดรับสมัครพนักงาน ผู้จัดการ เพื่อคัดเลือกผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์งานรอบแรก
 • นัดหมายผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในรอบที่สอง
 • ดำเนินการสัมภาษณ์ พูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร คุณสมบัติเฉพาะทาง การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงความรู้ในตำแหน่งหน้าที่ที่สมัคร จากนั้นประเมินผลการสัมภาษณ์งานเพื่อให้คะแนนแก่ผู้สมัคร
 • ผู้สมัครที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกคัดออก
 • ประชุมอีกครั้งระหว่าง HR หัวหน้าแผนก และผู้จัดการ เพื่อตัดสินใจเลือกผู้สมัครที่คะแนนผ่านเกณฑ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด
 • วางแผนการจ้างงานแจ้งผลการสัมภาษณ์แก่ผู้สมัครงาน สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือก ให้ HR จัดเตรียมเอกสารแต่งตั้งพนักงาน โดยมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานใหม่ พร้อมเงินเดือน และสวัสดิการที่จะได้รับตามที่ตกลงกัน
 • ให้ผู้สมัครเซ็นสัญญาจ้าง และกำหนดวันเริ่มงาน

           คุณอาจนำข้อมูลข้างต้นไปทำเป็น Checklist สำหรับตรวจสอบสิ่งที่คุณอาจมองข้ามในกระบวนการคัดสรรบุคลากร เพื่อให้การรับสมัครพนักงานในครั้งต่อไปมีแบบแผนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงได้คนที่ใช่ ทันใจคุณอีกต่างหาก

บทความยอดนิยม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี เอื้อการดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และท่ามกลางความสะดวกต่าง ๆ เหล่านั้น...
บางครั้งชีวิตการเป็นมนุษย์ออฟฟิศมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ละเส้นทางมักมีขวากหนามให้ต้องฝ่าฟัน จนแปรเปลี่ยนเป็นการเสี...
ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนานั้น ในบางครั้งเรามักจะลืมคำนึงถึงเรื่องของแนวคิดและกลยุทธ์ในการวิเ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top