ลูกน้องแบบไหนโดนใจนายจ้าง

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ก้าวแรกสู่โลกแห่งการทำงานหน้าที่แรกที่คุณจะได้รับย่อมหนีไม่พ้นการเป็น “ลูกน้อง” ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการทำงาน และเมื่อมีลูกน้องก็ย่อมจะต้องมีลูกพี่ หรือหัวหน้างาน ที่จะเป็นคนที่คอยกำกับดูแลให้ผลงานของทีมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ หากลูกน้องคนไหนที่สามารถเอาชนะใจหัวหน้างานได้ บอกเลยว่าชีวิตการทำงานของคุณจะราบรื่นมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างแน่นอน ลองมาดูกันว่าลูกน้องแบบไหนกันนะที่หัวหน้างานชื่นชอบ

1. มีทัศนคติเชิงบวก

          คนที่มีทัศนคติที่ดีจะเป็นคนที่คิดบวก มองโลกในแง่ดี สำหรับในการทำงานคนที่คิดบวกจะมีพลังในการทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับอย่างเต็มที่ โดยคนเหล่านี้จะทำงานด้วยความสนุก และพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเพื่อให้งานนั้น ๆ สำเร็จตามเป้าหมาย แม้ว่าจะประสบปัญหาในการทำงาน ก็จะไม่จดจ่ออยู่กับปัญหานั้น แต่จะมองหาข้อผิดพลาดและพร้อมปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อ ๆ ไป

2. มีความตั้งใจในการทำงาน

          คนทำงานที่มีความตั้งใจในการทำงานจะกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย และยินดีที่จะช่วยเหลืองานอื่น ๆ โดยไม่คิดว่าเป็นงานที่ทำให้เสร็จ ๆ ไป แต่คนที่มีความตั้งใจจะคิดอยู่เสมอว่าทำงานนี้แล้วตัวเขาจะได้อะไร เป็นผลดีอย่างไรกับองค์กรบ้าง แล้วงานที่ทำงานนั้นจะช่วยพัฒนาตัวเองได้อย่างไร ซึ่งจะส่งผลให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ

3. ขยัน อดทน มีวินัย

          บางครั้งในการทำงานเราต้องรู้จักการอดทนกับสภาวะกดดันต่าง ๆ เช่น ความเครียดในการทำงาน การพูดจารุนแรงในที่ทำงาน ซึ่งบางคนอาจจะมีความอดทนน้อยเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้จะชิงลาออกทันที ทั้งนี้ในโลกของการทำงานนั้นการอยู่ในสภาวะถูกกดดันล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นได้กับทุก ๆ คน แต่หากคุณมีความอดทน มุ่งมั่น ทุ่มเทที่จะฝ่าฝันสถานการณ์เช่นนี้ไปให้ได้ คุณจะมีภูมิคุ้มกันในการทำงานแม้ว่าจะต้องเจอลูกค้าที่มีความต้องการที่หลากหลายแค่ไหน ต้องเจอหัวหน้างานเจ้าระเบียเพียงใดคุณก็จะรับมือได้อย่างสบาย ๆ

4. มีความรับผิดชอบ

          คนที่มีความรับผิดชอบจะช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และสามารถทำงานได้สำเร็จไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ หัวหน้าเองก็สามารถวางใจได้ว่าถ้ามอบหมายงานนี้ให้แล้วงานจะต้องสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแน่นอน

5. เปิดรับสิ่งใหม่

          ในการทำงานปัจจุบันนั้น ต้องบอกว่าการเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ ๆ นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ด้วยความที่เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้มีวิธีการใหม่ ๆ ในการทำงานเข้ามาตลอด เพื่อช่วยให้การทำงานง่ายมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นคุณจงทำตัวเป็นลูกน้องที่พร้อมจะปรับปรุง และพัฒนาการทำงานให้ตามทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

6. ซื่อสัตย์

          พนักงานที่มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร โดยปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับ ช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริษัทย่อมเป็นที่รักของเจ้านายเสมอ เพราะคนในกลุ่มนี้จะสามารถเป็นหูเป็นตาให้บริษัทได้ เจ้านายสามารถมอบหมายงานสำคัญ ๆ หรืองานที่เป็นความลับของบริษัทให้พนักงานที่มีความซื่อสัตย์ทำได้ เพราะเชื่อถือได้แน่นอนว่าคุณจะไม่เปิดเผยรายละเอียดสำคัญ ๆ ให้คนอื่นได้รู้

7. ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น

          ในการทำงานนั้นไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือใหญ่อย่างไรก็ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งเพื่อนร่วมงานที่อยู่แผนกเดียวกัน หรือแม้แต่ประสานงานกับคนร่วมงานแผนกอื่น ๆ ก็ตาม การที่คุณสามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่าย ทำให้หัวหน้างานสามารถไว้วางใจให้คุณเป็นตัวแทนของแผนกในการประสานงานหรือร่วมงานกับคนอื่น ๆ ในบริษัทได้ ซึ่งคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างง่าย ๆ จะช่วยให้บรรยากาศการทำงานนั้นราบรื่น ไม่มีอุปสรรคในการทำงาน งานที่ได้รับมอบหมายก็ไม่มีสะดุดอีกด้วย

8. รอบคอบ

          ความรอบคอบในการทำงานสามารถบ่งบอกถึงความตั้งใจการทำงานนั้น ๆ ได้ด้วย หากคุณมีความรอบคอบแสดงว่าคุณมีความตั้งใจทำงาน มีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานนั้นอย่างเต็มที่ ทำให้มีส่วนที่ผิดพลาดน้อยมากหรืออาจจะไม่มีเลย ทำให้ผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพอีกด้วย

9. ตรงต่อเวลา

ลูกน้องที่โดนใจนายจ้าง          พนักงานที่เป็นคนตรงต่อเวลาถือได้ว่าเป็นคนที่มีความขยันขันแข็ง คนในกลุ่มนี้จะมีความกระตือรือร้นในการทำงานและงานที่ออกมาจะมีประสิทธิภาพเรียบร้อย และสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หัวหน้างานจะชื่นชอบลูกน้องที่ตรงต่อเวลาเพราะเขาสามารถไว้วางใจและเชื่อถือได้ว่างานที่มอบหมายไปจะต้องออกมาดีและส่งได้ทันตามกำหนด

          จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เจ้านายปลื้มนั้นส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จ ฉะนั้นลองฝึกฝนและปรับเอาลักษณะการทำงานเหล่านี้ไปใช้ในการทำงานกันดูค่ะ เพราะนอกจากพฤติกรรมเหล่านี้จะช่วยให้คุณเป็นที่รักของเจ้านายหรือหัวหน้างานแล้ว ยังช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ด้วย

New jobs every day means new opportunities. Don't miss out. Create a Job Alert

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

8 นิสัยแบบนี้แหละที่ฉุดรั้งให้การทำงานของคุณย่ำอยู่กับที่

9 เทคนิคทำให้คนชื่นชอบ

บทความยอดนิยม
           เพราะโควิดทำให้ออกไปไหนก็ยาก ขนาดทำงานยังต้อง work from home......
           อาการสมองตัน คิดงานไม่ออก หัวไม่แล่น เป็นอาการที่ไม่ว่าใครก็ต้องเคยเจอกันทั้งนั้น แม้ว่าคุณจะพยายามเปิดคอมตั้...
           ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ ทำให้วิถีชีวิตของใครหลายคนเปลี่ยนไป จากที่เคยใช้เวลาอยู่นอกบ้านเสียส่วนใหญ่ ก็ต้อง...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top