ลักษณะของ CEO ที่ประสบความสำเร็จ

          จากการรวบรวมข้อมูล 100 อันดับ CEO ที่ประสบความสำเร็จ โดย Harvard Business, Domo และ CEO.com ได้มีการจัดทำอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับลักษณะของ CEO ที่น่าสนใจไว้ดังนี้

  • 98% เป็นผู้ชาย
  • 53% มีผม 36% หัวเถิก 11% หัวล้าน
  • 63% ไม่สวมแว่น
  • 97% แต่งงานแล้ว และมีบุตรเฉลี่ย 3.1 คน
  • 99% จบปริญญาตรี แต่มีเพียง 29% ที่จบด้าน MBA
  • 79% ได้เป็น CEO จากการเลื่อนตำแหน่ง 11% ได้รับการจ้างงานจากภายนอก และ 4% เป็นผู้ก่อตั้งกิจการ

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จากอินโฟกราฟิกด้านล่าง

ceo-ประสบความสำเร็จ

ที่มา : mashable.com

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ผู้บริหารที่ดี เขาเป็นกันอย่างไร?

ภารกิจอันยิ่งใหญ่ของผู้จัดการบริษัท