ลดเงินสมทบประกันสังคมปี 2555

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          19 ธันวาคม 2554 ครม. ประกาศข่าวดีสำหรับคนทำงาน และนายจ้าง เนื่องจากครม.มีมติเห็นชอบ อนุมัติให้ลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคม เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา ดังนี้

  • เงินสมทบกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย จาก 1.5% เหลือ 0.5%

มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555

  • เงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ จาก 3% เหลือ 2%

มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2555

          หลายคนอาจจำไม่ได้ว่า เงินสมทบประกันสังคมที่เราถูกหักไปทุกเดือนนั้นสำหรับอะไรบ้าง มาดูพร้อมกันเลยค่ะ ทุกวันนี้เราจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% โดยแบ่งเป็น

  • เงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ 3%
  • เงินสมทบกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร 1.5%
  • และเงินสมทบ กรณีว่างงาน 0.5%

          จากมติในครั้งนี้มีผลให้ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบน้อยลงในปี 2555 ยกตัวอย่าง ผู้ที่มีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไปที่ต้องจ่าย เงินสมทบประกันสังคมเดือนละ 750 บาท

ลดเงินสมทบประกันสังคม          ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2555 จะจ่ายเงินสมทบเพียง 3% หรือเดือนละ 450 บาท ลดลงไป 300 บาทต่อเดือน

          และตั้งแต่่ 1 กรกฎาคม จนถึงสิ้นปี 2555 จะจ่ายเงินสมทบ 4% หรือเดือนละ 600 บาท ลดลงไป 150 บาทต่อเดือน

          คิดเป็นทั้งปี 2555 แล้ว จะจ่ายเงินลดลงไป 2,700 บาทนั่นเอง


ที่มา : oknation.net/blog/kritwat

บทความยอดนิยม
           คนที่เป็นหัวหน้างาน มีทีม มีลูกน้องที่ต้องดูแล คงจะทราบดีว่าทุกวันนี้การบริหารทีม ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย......
           Hard Skill ถือเป็นทักษะพื้นฐานที่พึงมีของคนทำงานทุกคน เช่น ทักษะความถนัดเรื่องการเขียน......
           ใครจะคิดว่า การฟัง มีความสำคัญกว่าที่คิด เพราะว่าการฟัง สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี......

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top