ลงทุนอย่างพอเพียง VS เพียงพอ

          หลายคนสงสัยคำว่า “พอเพียง กับ เพียงพอ เหมือนกันหรือไม่?” คำตอบก็คือ คำว่า “เพียงพอ” เป็นการหาสิ่งที่เราต้องการให้มากพอกับความต้องการของตัวเราเอง ซึ่งก็คงจะดีไม่น้อย ถ้ามนุษย์ทุกคนรู้จักพอ จริงไหมคะ ส่วนคำว่า “พอเพียง” เป็นการลดความต้องการของตัวเราเองลงมาให้พอกับสิ่งที่ตัวเราเองมี

          โดยส่วนใหญ่ คนไทยยังเข้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบผิด ๆ อยู่เยอะเหมือนกัน เพราะหลายท่านคิดว่าคำว่า พอเพียง คือ เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงท่านทรงมอบให้กับปวงชนชาวไทยนั้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ในทุกเรื่องเลย ไม่เว้นแต่เรื่องการลงทุน ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การที่นักลงทุนไปลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้จัก หรือไม่เข้าใจมากพอ ตัวอย่างนี้ถือว่าเป็นการลงทุนแบบไม่พอเพียงคะ เพราะนักลงทุนท่านนี้ ไปลงทุนในสิ่งที่เกินขอบเขต

ลงทุนแบบพอเพียง          หรือคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจที่ตัวเองเชี่ยวชาญ จนมีเงินทองมากมาย แต่ต้องไปเสียกับตลาดหุ้น เพราะไม่มีความรู้ในการเล่นหุ้นมากพอ และประสบการณ์ที่มากพอ ซึ่งมีให้เห็นกันอยู่ไม่น้อย ซึงการกระทำแบบนี้ก็ไม่พอเพียงเช่นเดียวกันคะ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม คนที่ลงทุนโดยอาศัยปรัชญาพอเพียง จนประสบความสำเร็จ ในการลงทุนมีมากน้อยขนาดไหน

          สุดท้ายนี้ เราเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า ถ้านักลงทุนที่ลงทุนแบบพอเพียงก็คงจะทุกข์น้อยมากเลยคะ