ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
          รวมน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน
 

ครอบครัวข่าว 3 และ jobsDB ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่าง ๆผ่านช่องทางการรับบริจาคดังนี้

  1. บริจาคเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “ครอบครัวข่าวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 53” เลขที่บัญชี 014-3003-689
  2. บริจาคเงินผ่าน SMS พิมพ์คำว่า “น้ำใจไทย” หรือ “namjaithai” ส่งมาที่4567899 (ข้อความละ 10 บาท) ในเครือข่าย DTAC, AIS และ TRUE MOVE รายได้ทั้งหมดช่วยผู้ประสบอุทกภัย
  3. นำสิ่งของมาบริจาคได้ที่ช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ 2 ถนนพระราม 4
  4. นำสิ่งของมาบริจาคได้ที่ jobsDB อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 26 เขตสาทร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
ติดต่อ jobsDB.com โทร. 0 2667 0860
 

ช่วยน้ำท่วม-1 ช่วยน้ำท่วม-2