ทำไมพนักงานไทยอยากร่วมงานกับ 10 สุดยอดองค์กรชั้นนำประจำปี 2560

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

อยากร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ

          เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา jobsDB ได้เผย 10 สุดยอดองค์กรชั้นนำที่พนักงานไทยอยากร่วมงานมากที่สุดประจำปี 2560 กันไปแล้ว โดยองค์กรที่พนักงานอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดเป็นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ตามกันมาด้วย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ซึ่งทั้ง 2 องค์กรนี้ถือว่าครองใจพนักงานไทยได้มากเลยทีเดียว เนื่องจากได้รับเลือกให้เป็นอันดับที่ 1 และ 2 มาแล้ว 2 ปีซ้อน องค์กรที่พนักงานไทยอยากร่วมงานเป็นอันดับ 3 ได้แก่ บริษัทเสิร์ชเอ็นจิ้นระดับโลก อย่าง Google ประเทศไทย ซึ่งขยับจากปีที่แล้วขึ้นมา 1 อันดับ ตามด้วยอันดับที่ 4 ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์อย่างบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, อันดับที่ 5 องค์กรชั้นนำอย่าง dtac หรือบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), อันดับที่ 6 ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP ALL, อันดับที่ 7 ได้แก่ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส, อันดับที่ 8 เป็นสายการบินชั้นนำของไทยอย่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), อันดับที่ 9 ได้แก่ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด และอันดับที่ 10 ได้แก่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

          ผลสำรวจที่ทาง jobsDB ได้จัดทำขึ้นมานี้ ก็เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกในการสร้างกลยุทธ์ดึงดูดคนนอกองค์กรให้อยากมาร่วมงาน และเสริมสร้างความผูกพันและความแกร่งให้กับองค์กรเพื่อรักษาพนักงานเก่า ซึ่งจากผลสำรวจพนักงานไทยให้ความสาคัญกับ “ความก้าวหน้าในอาชีพ” เป็นสิ่งแรก รองลงมาคือ “ความมั่นคงของงาน” ที่ทำอยู่ ตามด้วย “วัฒนธรรมองค์กร” และการที่องค์กรมีการสนับสนุน “การสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงาน” หรือการเสนอ “ค่าตอบแทนขั้นต้นหรือเงินเดือนที่สามารถแข่งขันได้” ก็เป็นสิ่งที่พนักงานไทยให้ความสำคัญในการเลือกองค์กร

          เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ให้กับองค์กร jobsDB ขอเสนอสาเหตุที่ทำให้พนักงานไทยอยากร่วมงานกับ 10 สุดยอดองค์กรชั้นนำประจำปี 2560 ดังนี้

อยากร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ

อันดับที่ 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT

(คุณกฤษณ์ อิ่มแสง : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร)

          สาเหตุที่ทำให้พนักงานอยากร่วมงาน คือ เป็นองค์กรที่มีความมั่นคง มีการเสนอเงินเดือนที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดงาน และสนับสนุนการสร้างสมดุลชีวิตและการทำงาน

อยากร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ

อันดับที่ 2 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG

(คุณสมโชค เทพนำโสมนัสส์ : Head of HR Digital & Shared Services, Corporate Human Resources)

          พนักงานเลือกองค์กรนี้เป็นองค์กรที่น่าร่วมงาน เพราะเป็นองค์กรที่มีความมั่นคง มีวัฒนธรรมองค์กร/ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นมืออาชีพ และเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง

อยากร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ

อันดับที่ 3 Google Thailand

          เป็นบริษัทข้ามชาติที่น่าร่วมงานด้วย อีกทั้งยังมีการสนับสนุนในการสร้างสมดุลชีวิตและการทำงาน และหากทำงานที่องค์กรนี้จะเปิดโอกาสให้ได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานที่มีศักยภาพอีกด้วย

อยากร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ

อันดับที่ 4 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

(คุณประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์ : ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

          เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความมั่นคง เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง และมีโครงสร้างองค์กรแบบลีน (มีขอบเขตงานกว้าง) จึงทำให้พนักงานไทยอยากร่วมงานด้วย

อยากร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ

อันดับที่ 5 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ dtac

(คุณนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ : Chief People Officer)

          เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กร/ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงาน และดำเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการปรับเปลี่ยนรวดเร็ว

อยากร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ

อันดับที่ 6 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP ALL

(คุณพุทธศิษย์ งามสง่า : ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ด้านสรรหาและว่าจ้างบุคลากร)

          พนักงานไทยอยากร่วมงานกับ CP ALL เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความมั่นคง ให้โอกาสพนักงานในการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ และเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง

อยากร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ

อันดับที่ 7 บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส

(คุณพีรเวท กิจบูรณะ : รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

          สาเหตุที่พนักงานไทยอยากร่วมงานด้วย เพราะเป็นองค์กรที่มีความมั่นคง มีชื่อเสียง และเสนอโบนัสแบบการันตีที่จูงใจ

อยากร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ

อันดับที่ 8 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

          เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง มีวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นมืออาชีพ  และมีโอกาสเติบโตในอาชีพและก้าวหน้าในหน้าที่การงานหาร่วมงานกับองค์กรนี้

อยากร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ

อันดับที่ 9 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

          เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่พนักงานไทยอยากร่วมงานด้วย เป็นองค์กรที่เสนอสิทธิประโยชน์ที่จูงใจ และมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

อยากร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ

อันดับที่ 10 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

(คุณคมสันต์ แก้วไชย : ผู้จัดการส่วนบริหาร)

          สิ่งที่ทำให้พนักงานไทยอยากร่วมงานด้วย คือ มีการเสนอเงินเดือนที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดงาน เป็นองค์กรที่มีความมั่นคง และมีการสร้างแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์และคุณค่าขององค์กร

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

jobsDB เผย 10 สุดยอดองค์กรในฝัน ประจำปี 2560 ทำอย่างไรจะดึงดูดคนเข้าร่วมงาน แนะปัจจัยบวกเสริมแกร่งองค์กรรักษาพนักงานเก่า

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023ทำไมพนักงานไทยอยากร่วมงานกับ 10 สุดยอดองค์กรชั้นนำประจำปี 2560

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top