รู้ลึก รู้กว้าง สายงาน Generalist หรือสายงาน Specialist เหมาะกับคุณ?

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

ในการทำงานเองก็มีการแบ่งสายงานที่ทำออกเป็น 2 สายงานหลัก ได้แก่ งานสาย Specialist “รู้ลึก” หรืองานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ และความชำนาญในการทำงานอย่างมาก กับงานสาย Generalist “รู้กว้าง” หรืองานที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถที่รอบด้านในการทำงาน หากต้องเลือกระหว่าง 2 สายงานนี้ควรเลือกไปเส้นทางไหนดีล่ะ

รู้ลึกหรือรู้กว้าง

จากการสำรวจพบว่าในองค์กรต่างๆ ประกอบไปด้วยคนในสายงาน Generalist กับ Specialist คือต้องมีทั้งผู้รู้ลึกและผู้รู้กว้างในองค์กร เนื่องจากคนทำงานทั้ง 2 ประประเภทนี้ต่างก็มีจุดแข็งที่ดีต่างกันในหลายข้อ ดังต่อไปนี้

จุดแข็งของสายงาน Specialist รู้ลึก

– มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ผ่านการสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน

การทำงานในสายงาน Specialist ไม่ได้เริ่มต้นที่ชีวิตการทำงาน แต่เริ่มขึ้นตั้งแต่การเรียนเลยทีเดียว เพราะเนื่องจากการทำงานในสาย Specialist ต้องมีการเรียนในสายวิชาชีพเฉพาะ อย่างแพทย์ พยาบาล เภสัชกร วิศวกร สถาปนิก เป็นต้น ทำให้มีการสั่งสมประสบการณ์การทำงานมาอย่างยาวนาน มีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาเฉพาะด้าน และไม่ใช่ใครก็สามารถทำได้ ดังนั้นคนสายงาน Specialist จึงเป็นที่ต้องการของบริษัทอย่างมาก

– มีความสามารถในเรื่องการออกแบบการทำงานของคนในบริษัทขนาดใหญ่

ในช่วงหลายสิบปีก่อนจะเห็นได้ว่ามีการส่งเสริมให้วัยรุ่นเลือกเรียนในสายอาชีพเฉพาะ เพื่อที่ว่าจะได้ทำงานที่ตรงกับสายที่เรียนได้ทันที เพราะเนื่องจากช่วงเวลานั้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนใหญ่ดำเนินไปด้วยบริษัทขนาดยักษ์ใหญ่ที่ต้องการคนมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาขับเคลื่อนการทำงาน และเป็นผู้ควบคุมการทำงานภายในอีกที และในปัจจุบันบริษัทที่มีขนาดใหญ่ก็ยังจำเป็นที่จะต้องให้คนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมทำงานเช่นกัน

– สามารถเรียกค่าตอบแทนได้สูง

เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์การทำงานค่อนข้างเยอะ ทำให้สายงาน Specialist เรียกเงินเดือนได้สูงกว่าสายงาน Generalist อย่างเห็นได้ชัด         

จุดแข็งของสายงาน Generalist รู้กว้าง

– มีความคล่องตัวในการทำงาน

รูปแบบองค์กรในปัจจุบันออกแบบมาในรูปของบริษัท Start Up หรือกลุ่มบริษัทขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวในการทำงานสูง สามารถปรับเปลี่ยนหน้าที่การทำงานได้ตามจำนวนคน หรือปริมาณงาน ดังนั้นสายงาน Generalist จึงเป็นที่ต้องการสำหรับธุรกิจในลักษณะนี้มาก เพราะไม่เพียงแต่มีความรู้ความสามารถรอบด้าน แต่การทำงานก็ยังทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีอีกด้วย

– รู้รอบด้าน แม้ไม่เชี่ยวชาญแต่ก็ฝึกฝนได้

ต่อเนื่องจากความรู้รอบด้านของสายงาน Generalist ส่งผลให้เมื่อทำงานไปสักระยะ จากสาย Generalist ก็จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง แม้จะไม่ได้มีประสบการณ์มากเท่ากับสาย Specialist แต่ก็ถือได้ว่ามีความเชี่ยวชาญในเวลาอันรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

– ได้รับโอกาสเสนองานมากในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี

เนื่องจากความกว้างของการทำงานที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเท่าสายงาน Specialist ทำให้ผลตอบแทนค่อนข้างน้อย หากแต่ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดี สายงาน Generalist จะได้รับการเสนองานให้มากกว่าสาย Specialist เพราะความเชี่ยวชาญฝึกฝนกันได้ แต่ค่าตอบแทนที่ถูกกว่านั้นหาได้ยาก ดังนั้นบริษัทส่วนใหญ่จึงเลือกคนที่ทำสายงาน Generalist เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทำงานลง แต่ประสิทธิยังคงใกล้เคียงกับการมี Specialist อยยู่ในทีม

– มีโอกาสเติบโตได้หลากหลายเส้นทาง

เส้นทางการทำงานของสาย Generalist ถือว่าค่อนข้างกว้างมากๆ และยังสามารถเลื่อนขั้นไปยังตำแหน่งผู้บริหารได้ง่ายกว่าอีกด้วย เนื่องจากความรู้รอบ และการมองการณ์ไกลเป็นใบเบิกทางสำคัญของคนทำงานสายGeneralist ที่ทำให้สามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับตนได้

การเลือกทำงานในทั้งในสาย Specialist กับสาย Generalist จึงเป็นที่ถกเถียงกันในกลุ่มของฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามการเลือกเดินในเส้นทางที่ตนถนัดย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทั้งในเรื่องของการทำงาน และการใช้ชีวิต อย่างไรก็ตามเมื่อทำงานในระดับที่สูงขึ้นเราะก็ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถให้เท่าทันตำแหน่งโดยต้องมีความรู้ลึก และรู้กว้างในลักษณะโมเดลตัว T เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยดี

มองหางานจากบริษัทชั้นนำได้ที่ jobsDB
#เพราะสิ่งสำคัญในชีวิตไม่ได้มีแค่เรื่องงาน
#jobsDB


หางานได้ง่ายกว่าเดิมผ่าน application บนมือถือจาก jobsDB ทั้ง iOS และ Android โหลดเลย

บทความยอดนิยม
“ภาษี” เป็นหน้าที่พื้นฐานของประชาชนที่จะต้องจ่ายให้รัฐเพื่อนำไปบริหารประเทศ ทำให้ในชีวิตของเราหลีกเลี่ยงที่จะจ่ายภาษีไม่...
เชื่อว่าในชีวิตการทำงานของคนยุคนี้ เต็มไปด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลาย หลาย ๆ ครั้งที่เราจะได้ยินกันว่า Multit...
แม้ส่วนใหญ่ในยุคนี้เราจะใช้เรซูเม่เป็นหลักในการสมัครงานและเป็นสิ่งที่บริษัทต่างๆ จะใช้เป็นตัวพิจารณาในการโทรเรียกมาสัมภา...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top