มาเอารูปภาพตัวเอง ใส่กรอบดุ๊กดิ๊ก กันเถอะ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          Program ที่ใช้ : ABODBE Photoshop และ Image Ready

          1. เลือกรูปภาพกรอบดุ๊กดิ๊กของตัวเราเองเลย

วิธีทำภาพดุ๊กดิ๊ก

          2. เปิดไฟล์กรอบดุ๊กดิ๊กด้วยโปรแกรม Image Ready คลิกที่ File –> Open เป็นดังภาพข้างล่าง

วิธีทำภาพดุ๊กดิ๊ก

          3. เปิดรูปของตัวเองที่ต้องการโดยคลิกที่ File –> Open เหมือนเดิม

วิธีทำภาพดุ๊กดิ๊ก

          4. ทำการ Drag ภาพของเรา มาใส่ใน File กรอบดุ๊กดิ๊ก และทำการจัดรูปให้พอดีกับกรอบ โดยคลิกที่ menu bar ข้างบนเลือก Edit –>Free Transform หรือ Ctrl + T

วิธีทำภาพดุ๊กดิ๊ก

          จะได้ดังรูปภาพข้างล่างนี้

วิธีทำภาพดุ๊กดิ๊ก

          5. ทำการ Duplicate Layer ที่ 1 โดยคลิกขวาที่ Layer1 แล้วเลือก Duplicate

วิธีทำภาพดุ๊กดิ๊ก

          จะได้ดังรูปภาพข้างล่าง

วิธีทำภาพดุ๊กดิ๊ก

          6. ทำการ Unhide Layer ที่ 1 จะได้ดังรูปภาพข้างล่าง

วิธีทำภาพดุ๊กดิ๊ก

          7. ลองทำการ Play Animation รูปเรากับกรอบดุ๊กดิ๊ก โดยคลิกปุ่ม ‘Play’ ที่ Frame Animation

วิธีทำภาพดุ๊กดิ๊ก

          8. ทำการ Save รูปภาพ โดยคลิกเลือกที่ File –>Save Optimized As…และพิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการ

วิธีทำภาพดุ๊กดิ๊ก

วิธีทำภาพดุ๊กดิ๊ก

          สุดท้ายเราจะรูปภาพเราในกรอบดุ๊กดิ๊ก

วิธีทำภาพดุ๊กดิ๊ก

ที่มา : www.tlcthai.com

บทความยอดนิยม
           เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่บรรเทาความรุนแรง เราได้เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมีปริมาณส...
           ในช่วงเวลาที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่คงที่ การตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่าง ๆ...
           Life goal หรือ เป้าหมายชีวิต เป็นหมุดหมายหรือรางวัลใหญ่ของชีวิตที่หล...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top