4 วิธีสอนพนักงานให้รับมือกับเรื่องกอสซิป

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

  ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องค่อนข้างยากที่ให้พนักงานในออฟฟิศหยุดนินทา หรือซุบซิบเรื่องคนอื่น แต่เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการทำงานแล้ว องค์กรต้องให้ความสำคัญกับจุดนี้ อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ การคิดว่าเรื่องแบบนี้ บริษัทไหน ๆ ก็มีแทบทั้งนั้น หากปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อย ๆ พนักงานก็จะไม่เกิดการพัฒนาตัวเอง เป็นพนักงานที่ไม่มีคุณภาพ อีกทั้งมีบุคลิกภาพที่ไม่ดี

          การซุบซิบนินทาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในทุก ๆ บริษัท บางครั้ง จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย แต่บางครั้งก็เป็นเรื่องใหญ่โต จนทำให้เกิดความเสียหายกับการทำงานได้ คนทำงานหลายคนให้ความเห็นกับการกอสซิปว่าเป็นเรื่องส่วนตัว แต่นั่นอาจจะไม่จริงเสมอไป หากเรื่องส่วนตัวนั้นกำลังทำความเสียหายให้กับองค์กร

          การสอนให้พนักงานเรียนรู้ที่จะจัดการกับเรื่องกอสซิปในออฟฟิศ ไม่ว่าจะเป็นการวางตัว การรับมือเมื่อต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องซุบซิบนินทาที่คนส่วนใหญ่กำลังพูดถึง องค์กร หรือหัวหน้างานต้องสอนให้พนักงานเรียนรู้ในการรับมืออย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาตัวเองของพนักงาน และองค์กรเองก็จะได้พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยปฏิบัติตาม 4 วิธีการ ดังนี้

1. เรื่องกอสซิปส่งผลเสียต่อการทำงาน

          เรื่องซุบซิบนินทาในออฟฟิศมีมากมายหลายเรื่อง แต่หากเรื่องที่เราได้ยินเป็นเรื่องในทางลบ ไม่ว่าจะส่งผลเสียต่อองค์กรหรือไม่ก็ตาม หัวหน้างานต้องสอนให้พนักงานเรียนรู้ว่า ไม่ว่าเรื่องกอสซิปนั้นจะไม่ได้ส่งผลเสียต่อองค์กรอย่างหนักหนาสาหัสก็ตาม แต่แน่นอนว่า สิ่งนั้นส่งผลเสียต่อเพื่อนร่วมงานของเรา หากได้ยินการนินทาเกิดขึ้นในออฟฟิศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครก็ตาม ควรตักเตือนให้ผู้พูดหยุดเผยแพร่เรื่องราวเหล่านั้น เพราะในท้ายที่สุดแล้ว การนินทาย่อมส่งผลเสียต่อการทำงาน และส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพของผู้พูดเองด้วย

2. การนินทาสร้างความบาดหมาง

เรื่องกอสซิปในออฟฟิศ          หัวหน้างานต้องสอนให้พนักงานรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น แม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นนินทา แต่การเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่เรื่องกอสซิปนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้ถูกนินทา เกิดความรู้สึกเสียใจ และถูกมองในแง่ที่ไม่ดีได้ อีกทั้งยังทำให้เกิดความบาดหมางเกิดขึ้น ทำให้เพื่อนร่วมงานไม่สามารถไว้วางใจกันได้เช่นเดิม การอบรมพนักงานเช่นนี้ จะทำให้พนักงานรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของการนินทา หรือเผยแพร่เรื่องนินทาให้เกิดขึ้นในออฟฟิศ

3. สร้างความไว้ใจเพื่อตัดปัญหาการนินทา

          บางครั้ง เราอาจต้องยอมรับว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการนินทา เกิดจากความไม่ไว้วางใจกัน หากเราสามารถไว้เนื้อเชื่อใจใครสักคนได้แล้ว เรื่องนินทาต่างจะไม่เกิดขึ้น หรือแม้จะเกิดขึ้น เราก็มีคนที่จะช่วยยั้งเรื่องนินทานั้นไม่ให้แพร่หลายออกไป หัวหน้างานต้องสอนให้พนักงานเรียนรู้ที่จะสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น เมื่อเพื่อร่วมงานเกิดความไว้วางใจกันแล้ว ปัญหาการนินทาก็จะเกิดขึ้นได้ยาก หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นอีกเลย การเรียนรู้อุปนิสัยใจคอของเพื่อนร่วมงาน จะทำให้เรารู้สึกเห็นอกเห็นใจ และไว้วางใจกันมากขึ้น

4. อยู่ให้ไกลจากเรื่องกอสซิป

          ปฏิเสธไม่ได้ว่า บางครั้งเราก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องกอสซิปได้ยาก หรือบางครั้ง ก็เป็นเรื่องยากที่จะป้องกันไม่ให้เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้น เพราะเราอาจจะต้องพบเจอกับการนินทา หากเราไม่สามารถที่จะหาทางออกจากเรื่องเหล่านั้นได้ ให้อยู่ให้ไกลจากเรื่องเหล่านั้นให้มากที่สุด คือไม่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องกอสซิป และไม่เป็นผู้เผยแพร่ข่าวลือนั้นไปยังผู้อื่น เมื่อเราไม่อยู่ใกล้กับเรื่องนินทา เราก็จะไม่มีเรื่องให้กังวลใจอีกต่อไป

          การสอนพนักงานให้รับมือกับเรื่องกอสซิป เป็นวิธีการหนึ่งในการช่วยพัฒนาบุคลากร พนักงานจะรู้สึกการวางตัวที่ดี และเรียนรู้ที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ การไม่เป็นส่วนหนึ่งของการนินทากันในออฟฟิศ ก็จะยิ่งทำให้เรามีภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่เชื่อถือของเจ้านาย หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานก็จะให้ความเชื่อถือในตัวเราด้วย

ภาพประกอบโดย imagerymajestic เว็บไซต์ freedigitalphotos.net

 

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เพื่อนร่วมงานผู้ (ไม่) น่ารัก และวิธีการรับมือ!

มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานควรทำอย่างไร

บทความยอดนิยม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี เอื้อการดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และท่ามกลางความสะดวกต่าง ๆ เหล่านั้น...
บางครั้งชีวิตการเป็นมนุษย์ออฟฟิศมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ละเส้นทางมักมีขวากหนามให้ต้องฝ่าฟัน จนแปรเปลี่ยนเป็นการเสี...
ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนานั้น ในบางครั้งเรามักจะลืมคำนึงถึงเรื่องของแนวคิดและกลยุทธ์ในการวิเ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top