วิธีรับมือกับเพื่อนร่วมงานเจ้าปัญหา

          การรับมือกับเพื่อนร่วมงานเจ้าปัญหาเป็นงานที่ท้าทายอย่างหนึ่งของคนทำงาน บางบริษัทแม้งานจะดีแต่เพื่อนร่วมงานไม่ดีก็อยู่ได้ไม่นาน เมื่อคนมีปัญหา การทำงานย่อมมีอุปสรรค หากเขาแรงมาแล้วเราแรงตอบย่อมไม่มีทางแก้ไขปัญหาได้ ควรหาหนทางปรองดองตามวิธีการต่อไปนี้ค่ะ

  • เปิดใจคุยกันแบบตัวต่อตัว บอกความรู้สึกของคุณที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน มีอะไรจะได้พูดกันอย่างเปิดเผย
  • พูดกันด้วยข้อเท็จจริง ไม่อิงอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว คุยกันอย่างไม่มีอคติต่อกัน
  • ให้คุยในแง่ที่ว่า พฤติกรรมอะไรที่ทำให้งานมีปัญหา ไม่ใช่ที่ตัวบุคคล ไม่ใช่เขาเป็นคนไม่ดี ดังนั้นจึงต้องแก้ที่พฤติกรรม
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขา ลองทำความรู้จักเขาให้ใกล้ชิดขึ้น จะทำให้คุณสังเกตเห็นที่มาของปัญหาของเขาได้ง่ายขึ้น
  • วิธีรับมือเพื่อนร่วมงานเชื่อในตัวเขา การจะเข้าใจเขาได้เราต้องไว้ใจเขาเสียก่อน อย่ามองว่าเขาเป็นคนละฝ่ายกับเรา
  • ดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขงานที่มีปัญหา เมื่อเขามีหน้าที่แก้ปัญหา เขาก็จะไม่ทำตัวมีปัญหา
  • ตกลงใช้วิธีที่เหมาะสมในการปรับตัวร่วมกัน โดยไม่ต้องกำหนดกะเกณฑ์ว่าเขาจะต้องทำอย่างนี้อย่างนั้น ในขณะเดียวกันเราก็มีส่วนที่จะต้องปรับตัวด้วยเช่นกัน

          หวังว่าวิธีการที่เรานำมาฝากนี้ จะช่วยให้คนทำงานสามารถทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมงานที่มีปัญหา และทำงานไปด้วยกันอย่างราบรื่นได้ค่ะ

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ 

วิธีรับมือกับเพื่อนร่วมงาน 9 ประเภท

10 วิธีในการเป็นเพื่อนร่วมงานที่น่ารัก