ระดับความสุขในการทำงานของคนทำงานในแต่ละสายงาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          งานที่เราเลือกมักจะเป็นงานที่ทำให้เรามีความสุขในการทำงานมากที่สุด เพราะอย่างน้อยที่สุด เราก็ได้เลือกในสิ่งที่เราอยากจะทำ ไม่มีใครบังคับให้เราต้องทำ นอกจากความสุขในการทำงาน โดยแบ่งตามตำแหน่งงานที่กล่าวไว้ในบทความก่อนหน้านี้แล้ว ผลการสำรวจดัชนีความสุขของพนักงาน โดย jobsDB ยังสามารถแบ่งระดับความสุขตามสายงานได้อีกด้วย

ระดับความสุขกับการทำงานตามสายงาน

          ความสุขในการทำงานของแต่ละสายงานแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

  • งานธุรการ/งานทรัพยากรบุคคล มีระดับความสุขอยู่ที่ 63% ซึ่งสูงสุดเมื่อเทียบกับสายงานอื่น ความสุขของการทำงานในสายนี้ อยู่ที่การได้ช่วยบริหารจัดการคน และจัดการธุระในเรื่องเอกสารต่าง ๆ ให้กับพนักงาน ความสุขโดยส่วนใหญ่ของคนที่ทำงานด้านนี้อยู่ที่การได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ในการบริหารจัดการคนให้ไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายขององค์กรที่ได้วางไว้
  • งานขาย/งานบริการลูกค้า/งานพัฒนาธุรกิจ มีระดับความสุขอยู่ที่ 56% นอกจากเรื่องค่าตอบแทนที่คุ้มค่ากับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น เงินเดือน หรือ ค่าคอมมิชชั่นก็ตามแล้ว การมีเพื่อนร่วมงานที่ดี ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนทำงานด้านนี้มีความสุขมากขึ้น แต่ความเครียดและความกดดันในการทำยอดให้ได้ตรงตามเป้าในแต่ละเดือน ก็เป็นส่ิงหนึ่งที่จะทำให้คนทำงานไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควร
  • งานไอที มีระดับความสุขอยู่ที่ 56% การได้ทำงานที่ช่วยพัฒนาทักษะ ใช้ความสามารถในการแก้ปัญหา และได้ทำงานที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลา เป็นส่วนหนึ่งของการมีความสุขในการทำงานของคนทำงานไอทีอยู่แล้ว แต่เรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงานก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้คนทำงานไอทีมีความสุขในการทำงานได้ด้วยเหมือนกัน
  • สายงานการตลาด/งาน PR มีระดับความสุขอยู่ที่ 55% คนที่ทำงานในสายงานนี้ ต้องทำงานหนัก บางครั้งอาจต้องทำงานล่วงเวลา สิ่งที่ทำให้คนทำงานในสายงานนี้มีความสุขกับการทำงาน ก็คือเรื่อง การใช้ชีวิตแบบสมดุลย์ ในเวลางานก็ทำงาน ส่วนนอกเวลางานก็ต้องมีเวลาให้ตัวเอง และครอบครัว
  • งานบัญชี มีระดับความสุขอยู่ที่ 55% เงินเดือนมีผลต่อการทุ่มเททำงาน ค่าแรงที่เหมาะสมเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนทำงานสายงานนี้ มีความสุขในการทำงาน เพราะเป็นการได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเหนื่อยยาก

          สายงานที่ทำแล้วมีความสุขมากที่สุด คือ งานธุรการและงานบุคคล ซึ่งมีระดับความสุขมากถึง 63% เมื่อเทียบกับกลุ่มคนที่ทำงานการตลาด งาน PR งานบัญชี งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ และงานไอที ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของความสุขอยู่ที่ 50%

          แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ความสุขในการทำงานจะเกิดขึ้นได้ เมื่อเราได้อยู่กับงานที่เราชอบ เราจึงจะทำสิ่งนั้นได้ออกมาดี และการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่างานที่เราทำจะเป็นงานอะไร หรืออยู่ในตำแหน่งงานไหนก็ตาม หากเราทำแล้วมีความสุข นั่นคืองานที่ใช่สำหรับเรา

          รายงาน Happy Meter โดย jobsDB ประเทศไทยจัดทำขึ้นระหว่างเดือนเมษายน 2558 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 1,452 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถามในฝ่ายบุคคลและธุรการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายขายและบริการลูกค้า ฝ่ายพัฒนาธรุกิจ และฝ่ายการตลาด จากหลากหลายประเภทธุรกิจอาทิ ภาคบริการการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การพาณิชย์และจัดส่งสินค้า โดยมีสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 83 เปอร์เซ็นต์ และที่เหลือเป็นมาจากภาคกลางและภาคตะวันออก

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ความสุขในการทำงานของเราอยู่ในระดับไหน

jobsDB เผยผลสำรวจ 5 ปัจจัยที่ส่งผลให้คนทำงานมีความสุขและไม่มีความสุขกับการทำงาน

บทความยอดนิยม
ปัญหาหมดไฟในการทำงาน เป็นปัญหาที่พนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่ต้องเจอเมื่อผ่านการทำงานมาได้สักระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเพราะงานใ...
“ภาษี” เป็นหน้าที่พื้นฐานของประชาชนที่จะต้องจ่ายให้รัฐเพื่อนำไปบริหารประเทศ ทำให้ในชีวิตของเราหลีกเลี่ยงที่จะจ่ายภาษีไม่...
เชื่อว่าในชีวิตการทำงานของคนยุคนี้ เต็มไปด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลาย หลาย ๆ ครั้งที่เราจะได้ยินกันว่า Multit...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top