ยื่นภาษี 2564 หมดเขตเมื่อไหร่ คำนวณภาษีอย่างไรไม่ให้พลาด

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           และแล้วฤดู ยื่นภาษี 2564 ก็วนกลับมาอีกครั้ง ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้มีรายได้ทั้งหลายจำเป็นต้องทำทุกปี โดยรอบนี้ต้องยื่นภาษีบุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2564 ได้จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 

ยื่นภาษี 2564 หมดเขตเมื่อไหร่ คำนวณภาษีอย่างไรไม่ให้พลาด

           หลายคนที่ทำงานประจำ รับเงินเดือน ไม่มีรายได้ทางอื่น บางบริษัทก็จะมีฝ่ายการเงินช่วยจัดการให้ แบบนี้ก็สบายไป แต่หลายคนที่ต้องยื่นภาษีด้วยตัวเอง โดยเฉพาะกลุ่ม First Jobbers หรือมนุษย์เงินเดือนที่เพิ่งก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานได้ไม่นาน สด ๆ ร้อน ๆ อาจจะยังงง ๆ ว่า เราเข้าเกณฑ์ต้องยื่นภาษีหรือไม่ และจะต้องยื่นอย่างไร ลดหย่อนภาษีคืออะไร มีอะไรที่เราสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้บ้าง ยื่นแบบไหนได้บ้าง ไปจนถึงเรายื่นภาษีและเสียภาษีไปเพื่ออะไร มาทำความเข้าใจกับ การยื่นภาษี 101 ไปพร้อมกันได้ตอนนี้เลย เราจะได้สามารถยื่นภาษีเองเป็นแบบไม่ต้องมีข้อสงสัยอีกต่อไป     

 

เรายื่นภาษีกันไปทำไม

           เราในฐานะประชาชนคนไทย มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีแสดงรายได้ตามข้อกำหนดในกฎหมายสรรพากร เพื่อแสดงถึงรายได้ของบุคคลนั้น ๆ โดยภาษีของเราจะถูกนำไปพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลของเราเอง มีประโยชน์เมื่อต้องการยื่นทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น กู้เงิน หรือกู้สินเชื่อ เป็นต้น 

 

เราอยู่ในกลุ่มผู้ยื่นภาษีหรือเปล่า

           ถ้าเราเป็นบุคคลที่มีรายได้มากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ต้องยื่นภาษีปีละ 1 ครั้ง ส่วนการเสียภาษี จะขึ้นอยู่กับ รายได้สุทธิ ของเราว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีหรือไม่ รายได้สุทธิคำนวณได้จาก รายรับทั้งปี หักลบ ค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน จะเท่ากับรายได้สุทธิ เพราะฉะนั้น คนที่ยื่นภาษีทุกคนจะมีทั้ง คนที่ต้องเสียภาษี และได้ภาษีคืน อยู่ที่รายได้สุทธินั่นเอง

           ใครที่ยังไม่แน่ใจว่า เรามีรายได้สุทธิตลอดทั้งปีเท่าไหร่ มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมบ้าง สามารถเข้าไปคำนวณรายได้ของเราที่ https://th.jobsdb.com/th-th/pages/career-tools/salary-calculator/

 

เราควรยื่นภาษีแบบไหน

           เราเรียกว่า การยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ซึ่งพิจารณาจากที่มาของรายได้ของเรา โดยแยกเป็น 2 แบบ ดังนี้

 • ภ.ง.ด. 91 สำหรับผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งอื่น เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว
 • ภ.ง.ด. 90 สำหรับผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น รายได้งานเสริมหรือฟรีแลนซ์ ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา เงินปันผลต่าง ๆ เป็นต้น

  

เอกสารที่ต้องมี

 • เอกสารแสดงรายได้ หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ 50 ทวิ จากนายจ้าง เป็นเอกสารที่ระบุว่าปีนั้นมีรายได้รวมเท่าไหร่ หักกองทุน สวัสดิการต่าง ๆ เท่าไหร่ แต่ถ้ามีรายได้ทางอื่น ต้องแสดงเอกสารการหักภาษีของหน่วยงานที่จ้างไปด้วย รวมไปถึงรายได้จากการค้าขาย หรือการลงทุน ตั้งแต่มกราคม 2564 – ธันวาคม 2564
 • รายการลดหย่อนภาษี ได้แก่ ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่อายุ 60 ปีขึ้นไป หรือค่าเลี้ยงดูลูก
 • เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษี เช่น กองทุน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เงินบริจาค เป็นต้น

 

ขั้นตอน ยื่นภาษี 2564 ออนไลน์ E-Filing สำหรับมนุษย์เงินเดือน

           ง่าย ๆ เลยคือสามารถยื่นภาษีทางออนไลน์ผ่านระบบ E-Filing ของกรมสรรพากร คลิกได้ผ่านลิงค์ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/ 

 • หากไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน คลิก สมัครสมาชิก แล้วกรอกรายละเอียด กรอกรหัส OTP หากยังงง ๆ ก็มีวิดีโอแนะนำให้คลิกเข้าไปดู ถ้าเคยสมัครแล้ว คลิก เข้าสู่ระบบ ได้เลย
 • กดเลือก ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91 จากนั้นกรอกข้อมูลผู้มีเงินได้ ซึ่งระบบจะดึงข้อมูลเราขึ้นมา หากมีอะไรแก้ไข ให้กดเลือกแก้ไขเพื่ออัปเดตข้อมูลเราได้
 • เลือกที่มาของเงินได้ตลอดปีที่ผ่านมาตั้งแต่มกราคม – ธันวาคม ว่าเรามีรายได้จากแหล่งไหนบ้าง ซึ่งในหน้านี้จะมีการจัดประเภทเงินได้ให้เราเลือกอย่างสะดวก เช่น รายได้จากเงินเดือน มาตรา 40(1) รายได้จากฟรีแลนซ์ รายได้จากการทำธุรกิจ รายได้จากการลงทุน เป็นต้น 
 • กรอกข้อมูลแต่ละที่มาของรายได้ กรณีมนุษย์เงินเดือนมีรายได้ทางเดียว ก็เลือกที่ประเภทรายได้จากเงินเดือน ถ้ามีรายได้มากกว่า 1 บริษัท หรือเปลี่ยนงานระหว่างปี ให้ระบุเลขผู้จ่ายเงินได้ของบริษัทที่จ่ายเงินได้มากที่สุด หรือใครที่มีรายได้อื่นด้วย เช่น ขายของออนไลน์ รับงานฟรีแลนซ์ รายได้จากหน่วยลงทุน รายได้จากคริปโต ก็ให้ระบุ หากสงสัยแต่ละข้อจะมีให้คลิกเข้าไปอ่านคำอธิบาย
 • กรอกค่าลดหย่อน ซึ่งแบ่งเป็นหลายประเภท ลองสำรวจว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรที่ลดหย่อนภาษีได้บ้าง เช่น บุตร บิดามารดาที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่า หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย เงินบริจาค เป็นต้น
 • ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดว่าถูกต้องครบถ้วน แล้วคลิกถัดไป ระบบจะคำนวณภาษีที่เราต้องชำระออกมา
 • หากมียอดภาษีชำระไว้เกิน สามารถขอคืนเงินภาษี แต่ถ้ามียอดต้องชำระภาษีก็สามารถเลือกช่องทางชำระภาษีได้หลายช่องทาง หากต้องชำระภาษีเกิน 3,000 บาทขึ้นไป สามารถเลือกผ่อนจ่าย 3 งวดได้ด้วย
 • ระบบจะสรุปข้อมูลที่กรอกไปตั้งแต่ขั้นตอนแรก ตามรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 ถ้าไม่มีแก้ไขอะไรก็คลิก ยืนยันการยื่นแบบ ก็เสร็จครบจบกระบวนการ

           หมายเหตุ : ระบบ E-Filing เป็นการกรอกตัวเลขในระบบ โดยยังไม่ต้องยื่นเอกสาร แต่เราก็ควรต้องเตรียมเอกสารชี้แจงรายได้และค่าลดหย่อนต่าง ๆ ไว้ด้วย เผื่อทางสรรพากรเรียกดูในภายหลัง

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

ขั้นตอนการยื่นภาษีแบบออนไลน์ สะดวก ไม่ยุ่งยาก

เงินเดือนเท่าไหร่ต้องเสียภาษี

เงินชดเชยเลิกจ้างแบบไหนที่ไม่ต้องเสียภาษี?

เจ้าของกิจการต้องรู้! อัปเดตวิธีการ ลดหย่อนภาษี สำหรับนิติบุคคล 2564

ภาษี e-service กฎหมายใหม่ที่คนทำแพลตฟอร์มออนไลน์ควรรู้
บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023ยื่นภาษี 2564 หมดเขตเมื่อไหร่ คำนวณภาษีอย่างไรไม่ให้พลาด

เชื่อว่าในแวดวงชาวออฟฟิศช่วงหลังมานี้ ต้องเคยได้ยินเรื่อง Work Life Balance ผ่านหูกันอยู่บ้าง เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเทรน...
“Data is the new oil” เป็นคำกล่าวที่แสดงถึงความสำคัญของข้อมูลในยุคนี้ ซึ่งเป็นยุคที่ข้อมูลกลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามห...
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะว่างงานด้วยเหตุผลไหน จะถูกให้ออกจากงานหรือออกมาด้วยความสมัครใจ หลายคนก็น่าจะมีความกังวลใจกับความไม...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top