มาเป็นสุดยอดพนักงานกันเถอะ … ทำงานอย่างไรให้องค์กรไม่ปล่อยคุณหลุดมือ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

มาเป็นสุดยอดพนักงานกัน

          คติพจน์ที่ว่า “ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด” เป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนต้องมีไว้ประจำใจกันอยู่แล้ว แต่หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากประสบความสำเร็จในฐานะสุดยอดพนักงาน สามารถสร้างคุณค่าให้กับตนเองในระดับที่องค์กรต้องรู้สึกว่าไม่สามารถขาดพนักงานคนนี้ไปได้ และต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเหนี่ยวรั้งตัวคุณไว้ไม่ให้ไปไหน หรือทำงานอยู่กับองค์กรให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่นนั้นก็จะต้องมีคุณสมบัติเหนือชั้นกว่าพนักงานธรรมดาทั่ว ๆ ไป พร้อมจะอัปเกรดตัวเองกันแล้วหรือยัง jobsDB มีคำแนะนำดี ๆ มาฝากคนทำงานที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นสุดยอดพนักงานที่ใคร ๆ ต่างก็ต้องการตัวมากที่สุด

          10 คุณสมบัติของสุดยอดพนักงานที่ทุกองค์กรต้องการตัว

          1. มีฝันใหญ่ และมีแรงจูงใจในการทำงาน คุณสมบัติพื้นฐานของคนที่จะประสบความสำเร็จก็คือ การเป็นคนมีฝัน แน่นอนว่าต้องเป็นความฝันที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง และสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เราดำเนินอยู่ เช่น หากเราทำงานเป็นพนักงานบัญชี ก็ต้องมีความฝันว่า เราอยากจะเป็นสุดยอดพนักงานบัญชีที่ใคร ๆ ก็ต้องการตัว เพราะการมีความฝันจะเป็นพลังในการผลักดันตัวเอง ทำให้เรามีแรงจูงใจในการทำงาน และพยายามทำตามวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ฝันนั้นเป็นจริงได้ในที่สุด โดยปกติแล้วพนักงานที่มีแรงจูงใจในการทำงานสูง มักจะไม่ปฏิเสธงานหรือความรับผิดชอบที่เจ้านายหรือหัวหน้างานมอบหมาย ทำให้มีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเอง ได้ท้าทายความสามารถไปพร้อม ๆ กับสั่งสมประสบการณ์และชั่วโมงบินในสายงาน

           2. รับผิดชอบตัวเองได้ในทุกมิติ คนทำงานที่สามารถบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย รู้ตัวว่าต้องทำอะไรอยู่เสมอ และรู้จักการจัดลำดับความสำคัญของงาน เรียกได้ว่ามีส่วนผสมที่ดีของสัญชาตญาณ สามัญสำนึก และประสบการณ์ ย่อมมีสไตล์การทำงานที่โดดเด่น เป็นคนทำงานที่มีประสิทธิภาพ เอาอยู่ทุกสถานการณ์ คนแบบนี้ไปได้ไกลในสายงานอย่างแน่นอน

           3. ถ่อมตัว มีน้ำใจ ให้เครดิต การเป็นคนเก่งไม่จำเป็นต้อง ego สูง จนไม่มีใครอยากเข้าใกล้ เพราะใคร ๆ ก็ย่อมต้องการทำงานกับคนที่สามารถเข้ากับคนทุกระดับได้เป็นอย่างดี ถ่อมตัว มีศิลปะในการผูกใจผู้คน วางตัวได้เหมาะสม ตลอดจนมีทักษะในการเข้าสังคม และการรู้จักวางตัวดีนี้ก็มักจะมาพร้อมกับการมีน้ำใจ แสดงออกถึงการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงให้เกียรติและให้เครดิตกับทุกคนที่ทำงานด้วยอยู่เสมอ

          4. ทุ่มเท มุ่งมั่น ทำงานจริงจัง การทุ่มเทให้กับการทำงานไม่ได้หมายถึงให้เราตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียวจนไม่ต้องทำอย่างอื่น แต่การทำงานแบบจริงจังนั้นก็คือการตั้งใจทำงานให้อยู่ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด และทำให้ผลงานนั้นออกมาดีที่สุด เป็นคนทำงานที่มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความสม่ำเสมอ รักษาระดับผลงานให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ได้คนทำงานครบเครื่องแบบนี้ เจ้านายแฮปปี้แน่นอน

          5. มีความเชื่อมั่น กล้าตัดสินใจ เป็นคนมั่นใจ แต่ไม่หยิ่งผยอง คนทำงานที่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง ย่อมมีโอกาสในการแสดงความสามารถในที่ทำงานได้ทุกเมื่อ เตรียมตัวเองให้พร้อม สร้างฐานความรู้ให้แน่น จะได้ถ่ายทอดแนวคิด นำเสนอผลงาน และแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อการทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ คนทำงานที่พัฒนาตัวเองให้มีความมั่นใจ มักจะนำไปสู่การกล้าตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง สามารถผลักดันตัวเองให้มีบทบาทในการทำงาน เจ้านายก็จะมองเห็นคุณค่าในตัวเราได้เร็วขึ้นเท่านั้น

          6. เป็นนักสื่อสารที่ดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม ไม่ว่าองค์กรไหน ๆ ก็ต้องการคนทำงานที่สื่อสารได้ชัดเจน โดยเฉพาะเวลามีปัญหา เราต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถตอบคำถาม อธิบายถึงที่มาของปัญหา สรุปสาระสำคัญ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขได้อย่างชัดเจน นอกจากเวลาเกิดปัญหาแล้ว ทักษะการสื่อสารที่ดียังเชื่อมโยงไปสู่การทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการประสานงาน และการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในทีม นำไปสู่ความสำเร็จได้ดังมุ่งหวังตั้งใจ

          7. ซื่อสัตย์ จริงใจ ไว้วางใจได้ ความซื่อสัตย์เป็นจรรยาบรรณพื้นฐานในการทำงานทุกอาชีพ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทำงานบนพื้นฐานของศีลธรรมอันดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต เมื่อมีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน ย่อมส่งผลให้คนทำงานมีคุณสมบัติของความน่าเชื่อถือ เป็นมืออาชีพ และไว้วางใจได้ ไม่ว่าจะมอบหมายงานใด ๆ ก็สามารถรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี นี่คือคุณสมบัติของบุคคลที่มีภาวะผู้นำสูง องค์กรสามารถฝากอนาคตไว้กับคุณได้อย่างแน่นอน

          8. คิดใหม่ ทำใหม่ เปี่ยมไปด้วยพลังสร้างสรรค์ ถึงงานที่ทำจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสายงานครีเอทีฟ แต่คนทำงานทุกคนก็สามารถมีไอเดียใหม่ ๆ และใส่ความคิดสร้างสรรค์ให้กับงานได้เสมอ เปลี่ยนแนวคิดเดิม ๆ ในการทำงาน แล้วค้นหาวิธีการที่สร้างสรรค์ สร้างทางเลือกใหม่ และนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงกับองค์กร

          9. ไม่หยุดเรียนรู้ สนใจดูสิ่งรอบตัว การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างไม่สิ้นสุด เพราะไม่แน่ว่าสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้และสนใจดูสิ่งรอบตัว เราอาจได้นำมาใช้ในการทำงานไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง การสะสมคลังความรู้และประสบการณ์รอบด้าน ก็เท่ากับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเราได้ในทุกวัน

          10. มีพลังด้านบวกในการทำงาน คนคิดบวก มีพลังด้านบวกในตัว ย่อมไม่กลัวทุกปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านเข้ามา ไม่ว่าปัญหาหรืออุปสรรคจะยากเพียงใด คนมีพลังด้านบวกในการทำงานจะมองว่าเป็นความท้าทาย ทุกอย่างแก้ไขได้ และมีทางออกเสมอ attitude ดี ๆ แบบนี้ จำเป็นต่อการทำงานเป็นอย่างยิ่ง แถมคนรอบข้างก็ยังได้รับผลพลอยได้จากกำลังใจอันเข้มแข็งนี้ ให้ร่วมกันฟันฝ่าทุกอุปสรรคไปพร้อม ๆ กัน

          คนทำงานส่วนใหญ่ต่างก็มีความตั้งใจที่ดีในการทำงานกันอยู่แล้ว เพียงแค่เพิ่มพลังด้านบวกลงไปในการทำงาน รับรองว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคุณจะโดดเด่น ไปได้ไกล องค์กรไม่ปล่อยตัวให้หลุดมืออย่างแน่นอน

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

10 เหตุผลที่คนเก่งไปได้ไม่ไกลในสายงาน

6 พฤติกรรมเสี่ยงโดนไล่ออก

บทความยอดนิยม
ผู้ได้รับรางวัล Starbucks Card มูลค่า 400 บาท อันดับที่ 1-100​ ลำดับที่ 1-50 ชื่อ-สกุล ลำดับที่ 51-100 ชื่อ-สกุล......
กรุงเทพฯ 1 สิงหาคม 2565 – ซีค (SEEK) บริษัทต้นสังกัดของ จ๊อบส์สตรีท  (JobStreet)......
Startup (สตาร์ทอัพ) เป็นชื่อเรียกของธุรกิจหรือองค์กร ที่เพิ่งเริ่มต้นกิจการด้วยคนเพียงไม่กี่คน โดยในช่วงเวลาสองถึงสามปีท...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top