เติมความมั่นใจให้การสัมภาษณ์งานไปได้สวย

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ผู้สมัครงานหลายคนเมื่อถูกเรียกตัวเข้าสัมภาษณ์งาน มักเกิดความกลัว กังวลว่าจะทำไม่ได้ บางคนถึงขั้นปฏิเสธการ สัมภาษณ์งานไปเลยก็มี น่าเสียดายแทนคนเหล่านั้นที่ทิ้งโอกาสของตนเองไป การที่นายจ้างเรียกผู้สมัครงานเข้าไปสัมภาษณ์งาน แสดงว่านายจ้างสนใจคุณ และต้องการรู้จักคุณมากขึ้น นั่นหมายความว่า ในเรซูเม่ของคุณได้บ่งบอกถึงคุณสมบัติ ทักษะ และ ประสบการณ์บางอย่างในตัวคุณกำลังเป็นที่ต้องการ คุณกำลังมีโอกาสที่จะได้งาน ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องกลัวการสัมภาษณ์งานเลย เพราะอย่างน้อยการที่นายจ้างสนใจคุณ ก็แสดงว่าคุณทำสำเร็จมาขั้นหนึ่งแล้ว และคุณกำลังจะก้าวสู่ขั้นต่อไป อย่าให้ความกลัวปิดกั้น โอกาสดี ๆ ที่กำลังจะมาถึง

          การเข้าสัมภาษณ์งานเป็นเรื่องปกติสำหรับการหางาน สมัครงาน ไม่มีประโยชน์ที่คุณจะกลัว มันคือความท้าทายต่างหาก ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การที่คุณถูก เรียกเข้าสัมภาษณ์งาน แสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เข้าตานายจ้างแล้ว และเขาพร้อมที่จะจ้างคุณ หากได้พูดคุยแล้วพบว่า คุณคือคนที่ใช่สำหรับเขา ซึ่งในขั้นตอนการสัมภาษณ์นั้น ผู้สัมภาษณ์จะเน้นไปที่การศึกษาบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของคุณ

กลบความกลัวด้วยความมั่นใจ

          เมื่อคุณถูกเรียกไปสัมภาษณ์ งาน สิ่งที่ควรทำคือการเตรียมตัวให้พร้อม นึกไว้เสมอว่าโอกาสนี้มีเพียงครั้งเดียวซึ่งคุณต้องทำให้ดีที่สุด นำเสนอตัวคุณอย่างมั่นใจ ทั้งคุณสมบัติในด้านความรู้ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงาน เพิ่มเติมจากที่คุณเขียนไว้ในเรซูเม่ ศึกษาข้อมูลบริษัท เพื่อประมวลความรู้ที่มีว่าจะสามารถนำมาทำประโยชน์ ให้กับบริษัทได้อย่างไรบ้าง รวมไปถึงการแสดงออกถึงบุคลิกภาพที่เป็นที่ปรารถนา แต่งกายให้ ดูเป็นมืออาชีพ มีบุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจให้แก่ผู้สัมภาษณ์ ตั้งแต่วินาทีแรก ทำให้ผู้สมัครเชื่อว่าคุณคือคนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งนี้

          นอกเหนือไปจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของนายจ้างแล้ว บุคลิกภาพที่ดีก็ต้องมีควบคู่กันไปด้วย ซึ่งนายจ้างมักจะมองหาคนที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. มั่นใจในการสัมภาษณ์งานคนที่เปิดรับ ปรับตัว และสนใจใฝ่รู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ
  2. คนที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่องาน มีความรับผิดชอบ
  3. คนที่สนุกในการทำงานเป็นทีม
  4. คนที่มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน
  5. คนที่มีทัศนคติเชิงบวกต่ออุปสรรคปัญหาต่าง ๆ

          เมื่อถึงวินาทีแห่งการสัมภาษณ์งาน จงตัดความกลัว และความกังวลทั้งหลายทิ้งไปให้หมดสิ้น สิ่งที่คุณต้องทำคือ ทำให้นายจ้างเห็นว่า คุณเพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติ ที่เขาต้องการ คุณพร้อมและเหมาะสมที่สุด นั่นแหละหนทางสู่ความสำเร็จของคุณ

Scroll to Top