งานมัคคุเทศก์ กับการสร้างมนุษยสัมพันธ์

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          มัคคุเทศก์ หรือที่พวกเรามักเรียกกันง่าย ๆ ว่า “ไกด์” นั้น จัดได้ว่าเป็นบุคลากรด้านธุรกิจท่องเที่ยว ที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวตลอดเวลา เพราะเป็นผู้บอกเล่าเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศนั้น ตลอดจนความรู้อื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว ดังนั้น มัคคุเทศก์จึงมีความพร้อมหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การมีบุคลิกภาพดี มีความรู้ความสามารถ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เพื่อทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจในการบริการ วันนี้เลยมีเคล็ดลับดี ๆ มาฝาก ที่คนทำงานด้านมัคคุเทศก์ ควรมีอย่างยิ่ง

guid01

  • เปิดฉากการทักทาย เมื่อมัคคุเทศก์พบกับนักท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก คุณควรสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและแนะนำ ตนเองก่อนเสมอด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตร เพื่อเป็นการแสดงถึงความจริงใจ เพราะวิธีนี้เป็นการสร้างจุดเริ่มต้นที่ดีของการนำท่องเที่ยว
  • ให้ความสนใจกับนักท่องเที่ยว คนที่เป็นมัคคุเทศก์ ควรให้ความสนใจกับนักท่องเที่ยวทุกคน ไม่ควรแสดงความสนิทสนมเป็นพิเศษกับนักท่องเที่ยว คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ และควรปฏิบัติกับนักท่องเที่ยวทุกคนอย่างเสมอภาค ถ้าคุณแสดงออกกับนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน คงเป็นการยากถ้าจะทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกดีกับมัคคุเทศก์แน่นอน
  • สร้างความประทับใจด้วยรอยยิ้ม เมื่อมัคคุเทศก์อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ สิ่งที่ควรแสดงออกอยู่เสมอนั่นก็คือ ความยิ้มแย้ม แสดงออกถึงความพร้อม ในการยินดีให้บริการ มัคคุเทศก์เปรียบเหมือนศูนย์รวมความสนใจของนักท่องเที่ยว เป็นสื่อกลางที่นำความสนุกสนาน ความรู้สึกดี ๆ กับการเดินทางมาสู่นักท่องเที่ยว
  • การจดจำชื่อนักท่องเที่ยว การจำชื่อบุคคลถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง ของการทำงานด้านนี้ เพราะเพียงเรื่องเล็กน้อยอย่างการจำชื่อของลูกทัวร์ได้นั้น จะนำมาซึ่งการสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน คือระหว่างตัวคุณและลูกทัวร์ เป็นการสร้างความเป็นกันเองให้นักท่องเที่ยว อย่างในกรณีที่คุณนำเที่ยวหลาย ๆ วัน เพราะถ้าคุณทำให้ลูกทัวร์รู้สึกดี คุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับงาน จากลูกทัวร์กลุ่มเดิมมากขึ้น
  • การใช้เครื่องมือในการสื่อสาร มัคคุเทศก์ต้องรู้จักใช้เครื่องมือสื่อสาร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการนำเครื่องฉายวีดีโอ มาเปิดฉายให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลเพิ่มเติม หรือหนังสือที่เกี่ยวกับสถานที่นั้น ๆ เพื่อแสดงให้นักเดินทางในกลุ่มมองเห็นถึงความมีจิตวิญญาณของความเป็น มัคคุเทศก์ในตัวเรา และทำตัวเรานั้นเป็นมัคคุเทศก์ ที่มากไปด้วยความพร้อม และการเตรียมตัวที่ดี
  • ตอบคำถามให้ถูกต้อง มัคคุเทศก์ที่ดีต้องสามารถตอบคำถามของนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ดังนั้น คนเป็นมัคคุเทศก์ ต้องมีความเป็นพหูสูตร คือ รู้เรื่องราวที่หลากหลาย ฉะนั้น การหมั่นหาข้อมูลที่มีประโยชน์ ข่าวสาร ทันโลก ต้องไม่หยุดนิ่งอยู่ในกะลา แต่ต้องทันเหตุการณ์ เพราะลูกทัวร์แต่ละคน อาจสนใจในแต่ละเรื่องแตกต่างกันไป
  • สร้างบรรยากาศอันแสบอบอุ่น มัคคุเทศก์ที่ดีต้องรู้จักสร้างบรรยากาศ ความเป็นกันเองให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้สึกเป็นกันเองกับผู้นำเที่ยว ไม่เกร็ง และทำให้บรรยากาศในการเดินทางท่องเที่ยวดีขึ้น โดยมัคคุเทศก์อาจหาเกมส์เล็ก ๆ น้อย ๆ มาให้นักท่องเที่ยวทายเพื่อความสนุกสนาน
  • สร้างคุณธรรมที่ดี การสร้างจิตใจให้ยึดมั่นในความเมตตา และปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข เป็นสิ่งที่มัคคุเทศก์ควรมีในการปฏิบัติหน้าที่นำทัวร์ท่องเที่ยว โดยการมอบสิ่งที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว เช่น ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว

บทความยอดนิยม
An essay is usually, in essence, a composed piece...
ถ้าใครได้มีโอกาสอ่านหรือฟังข่าวเศรษฐกิจหรือได้ฟังผ่าน ๆ จากการพูดคุยในวงสนทนากับเพื่อนหรือสไลด์ข่าวผ่าน ๆ ในโซเชียลมีเดี...
หลังจากเดือนก่อนหน้าว่าด้วยบทความขั้นตอนการยื่นประกันสังคมสำหรับผู้ว่างงานกันไปแล้ว คราวนี้ JobsDB ขอปรับมุมมอง เปลี่ยนม...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top