สมัครงาน มหาชน กับประเภทของงานของกลุ่มธุรกิจบริษัทมหาชนแบบต่างๆ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

หลายคนที่กำลังมองหาบริษัทมหาชนเพื่อที่จะสมัครงาน อาจจะนึกไม่ออกว่ามีบริษัทอะไรบ้างที่เป็นบริษัทมหาชน และแต่ละบริษัทที่มีการเปิดรับสมัครงานเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจประเภทใด บทความนี้ได้รวบรวมบริษัทมหาชน พร้อมทั้งตัวอย่างรายชื่อบริษัทมหาชนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ จะมีอะไรบ้างมาดูกัน

Public-company-type

บริษัทมหาชนกลุ่มพลังงาน

เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำเสีย แก้ไขปัญหาทางด้านมลพิษ ฯลฯ

ตัวอย่างบริษัทมหาชนกลุ่มพลังงาน ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT, บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP, บริษัท บีพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG, บริษัท เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน), บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชนกลุ่มสถาบันการเงิน และประกันภัย

สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทมหาชนส่วนใหญ่ดำเนินงานในรูปแบบของธนาคารพาณิชย์ โดยประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ต้องจ่ายเงินคืนเมื่อต้องทวงถาม  หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้  รวมทั้งให้กู้ยืมหรือสินเชื่อแก่ประชาชน  ให้บริการซื้อขายตั๋วแลกเงิน  หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ และอีกประเภทหนึ่งคือบริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นสถาบันทางการเงินที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้  สถาบันนี้ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเพราะขาดการประชาสัมพันธ์  และประชาชนไม่เห็นผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการนำเงินไปลงทุน  ทำให้หลายบริษัทล้มเหลวและในที่สุดขาดความมั่นคงให้กับผู้ประกันภัย

ตัวอย่างบริษัทมหาชนกลุ่มสถาบันการเงิน และประกันภัย ได้แก่ ธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารทิสโก้, ธนาคารธนชาต, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย), ธนาคารไอซีบีซี (ไทย), ธนาคารยูโอบี, ชับบ์สามัคคีประกันภัย, ทิพยประกันภัย, เทเวศประกันภัย, ไทยประกันภัย, เมืองไทยประกันภัย และสินมั่นคงประกันภัย

หางานได้ง่ายกว่าเดิมผ่าน application บนมือถือจาก jobsDB ทั้ง iOS และ Android โหลดเลย

บริษัทมหาชนกลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร คมนาคม

เป็นบริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลและการสื่อสาร เช่น ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม ดาวเทียม เคเบิล ผู้วางระบบ IT ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จัดทำหรือออกแบบอินเตอร์เน็ต

ตัวอย่างบริษัทมหาชนกลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสารได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS, บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงบริการก่อสร้างและงานวิศวกรรม ในส่วนของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายหรือให้เช่ารวมถึงบริหารจัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น นิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้าน ที่ดิน เป็นต้น

ตัวอย่างบริษัทมหาชนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน),บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN, บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน), บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน), บริษัท เอพี จำกัด (มหาชน), บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เสนา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

นอกเหนือจากกลุ่มบริษัทที่กล่าวไปแล้ว ยังมีบริษัทมหาชนอีกมากมายหลายกลุ่มธุรกิจที่กำลังเปิดรับสมัครพนักงาน ซึ่งพร้อมจะช่วยพัฒนาองค์กรให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

สมัครงานบริษัทมหาชนคลิก jobsDB

#icanbebetter

เพิ่มเพื่อน

สร้างโปรไฟล์

บทความยอดนิยม
           Life goal หรือ เป้าหมายชีวิต เป็นหมุดหมายหรือรางวัลใหญ่ของชีวิตที่หล...
           ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้วจนมาถึงตอนนี้ ภาวะการระบาดของไวรัสโควิด – 19 ได้กระทบไปทุกภาคส่วน......
           ในโลกที่ไม่หยุดนิ่งการทำงาน 24 ชั่วโมง ก็จำเป็นสำหรับหลายธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น......

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top