3 เหตุผลที่คนทำงานไม่สนใจภาษาอังกฤษไม่ได้แล้ว

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

ภาษาอังกฤษสำคัญ         

          ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ช่วยให้การติดต่อทางธุรกิจมีความสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้คนทำงานที่อยู่กันคนละประเทศมีความเข้าใจกันมากขึ้น จึงเป็นที่เข้าใจตรงกันว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของการทำงาน หากพูดไม่ได้ ก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบกับการทำงานได้ หรือแม้แต่การสมัครงานเอง หากเราไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี โอกาสที่จะได้งานทำก็มีน้อยลง

          ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้ติดต่อสื่อสาร และยังเป็นภาษาที่ใช้ในการทำงาน เมื่อเราต้องติดต่อกับคนต่างวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และจะมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับการทำงานที่คนทั้งโลกต้องมาติดต่อสื่อสารกัน ธุรกิจสามารถเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่น เมื่อทุกคนสามารถเข้าใจในสิ่งที่อีกคนหนึ่งพูดถึง

          เคยลองคิดกันเล่น ๆ ดูบ้างหรือไม่ว่า หากเราไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง การทำงานของเราจะประสบหรือพบเจอกับปัญหาอะไรบ้างหรือไม่ เราจะทำอย่างไรให้คนในอีกภาษาหนึ่งเข้าใจในสิ่งที่เราพูด เมื่อไม่ใช้ภาษาอังกฤษ และนี่คือเหตุผล 3 ข้อที่ทำให้ภาษาอังกฤษยังคงมีความสำคัญกับคนทำงาน

1. สมัครงานด้วยทักษะภาษาอังกฤษ

          จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ หลาย ๆ บริษัทจะให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน ในการลงประกาศรับสมัครงาน ภาษาอังกฤษเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งที่คนทำงานต้องมี หากใครไม่สามารถพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษได้ โอกาสการได้งานทำก็จะมีน้อยลง เพราะต้องเสียโอกาสนั้นที่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ การพูดได้เพียงเล็กน้อย หรือเขียนได้เพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีความเข้าใจในการใช้ภาษา ได้กลายเป็นอุปสรรคในการทำงานอย่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น หากต้องการประสบความสำเร็จในการหางาน เราจำเป็นต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วย

2. เป็นสื่อกลางในการสื่อสารเมื่อเปิด AEC

          คนทำงานในภูมิภาคอาเซียนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารมากขึ้น เพราะจะมีการเดินทางเข้าออกของคนทำงานได้อย่างเสรีมากขึ้น ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสำคัญ เมื่อเราไม่สามารถพูดภาษาท้องถิ่นของเพื่อนบ้านได้ทุกภาษา แต่ต้องการติดต่อสื่อสาร เราจำเป็นที่จะต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้ได้ เราจึงจะได้เปรียบคนทำงานจากประเทศอื่น เมื่อมีการเปิด AEC อย่างเต็มตัวแล้ว เราจะรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคน หากพูดไม่ได้ก็ไม่ต่างจากคนที่เป็นใบ้ เกิดอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น เราจึงต้องหมั่นฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษให้ดี เพื่อไม่ให้สูญเสียโอกาสที่ดีเมื่อมีการเปิด AEC

3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้คนทำงาน

          ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อเราได้ยินคนทำงานที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเชียวชาญ เรียกว่าพูดได้น้ำไหลไฟดับนั้น จะทำให้เราเกิดความประทับใจ และแอบชื่นชมอยู่ในใจว่าคน ๆ นั้นต้องเป็นคนที่ทำงานเก่ง และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ภาษาอังกฤษจึงช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการทำงาน ทำให้คนทำงานที่พูดภาษาอังกฤษได้ ได้รับการจับตามองจากคนอื่น ๆ ที่พบเห็น เขาจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ทำงานเก่ง สามารถติดต่อสื่อสารกับคนได้ทุกชาติทุกภาษา และการทำงานของเราก็จะสะดวกมากขึ้น เพราะการที่เราได้พบปะกับคนหลาย ๆ วัฒนธรรม จะช่วยให้เราได้ไอเดียในการทำงานมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เราเติบโตในหน้าที่การงานด้วย

          ภาษาอังกฤษได้กลายภาษาที่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย และยังเป็นการเปิดโลกกว้างทางความคิด คนทำงานที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะได้เปรียบคนทำงานคนอื่น ๆ เพราะสามารถติดต่อพูดคุยกับคนได้ทุกรูปแบบ ทุกชาติ ทุกภาษา โอกาสที่จะมีความก้าวหน้าในการทำงานเกิดขึ้นจากการใช้ภาษาอังกฤษด้วยเช่นกัน เราจึงต้องเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้มีมากขึ้น

ภาพประกอบ :  Stuart Miles เว็บไซต์ freedigitalphotos.net

New jobs every day means new opportunities. Don't miss out. Create a Job Alert

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้มั่นใจ เมื่อเข้าสู่อาเซียน

ฝึกการสื่อสารกับเจ้านายเป็นภาษาอังกฤษ

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 20233 เหตุผลที่คนทำงานไม่สนใจภาษาอังกฤษไม่ได้แล้ว

เชื่อว่าในแวดวงชาวออฟฟิศช่วงหลังมานี้ ต้องเคยได้ยินเรื่อง Work Life Balance ผ่านหูกันอยู่บ้าง เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเทรน...
“Data is the new oil” เป็นคำกล่าวที่แสดงถึงความสำคัญของข้อมูลในยุคนี้ ซึ่งเป็นยุคที่ข้อมูลกลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามห...
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะว่างงานด้วยเหตุผลไหน จะถูกให้ออกจากงานหรือออกมาด้วยความสมัครใจ หลายคนก็น่าจะมีความกังวลใจกับความไม...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top