ภาษาจีน กับการสมัครงาน

          เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารและทำธุรกิจข้ามชาติกันมากขึ้น เรียกได้ว่าเป็นโลกที่ไร้พรมแดน (Globalization) มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง การรู้ภาษาที่สองจึงเป็นปัจจัยหลักที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกคนเข้าทำงาน ของหลายธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งผู้ที่รู้ภาษาเดียวในยุคแห่งการแข่งขันสูงเช่นนี้คงจะไม่เพียงพออีกต่อ ไปแล้ว

          ดังที่มีคนกล่าวไว้ว่า … “ผู้ที่รู้ภาษาจีนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งภาษา จะสามารถเข้าถึงผู้คนได้อีก 1,000 ล้านคน หากรู้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน ก็จะสามารถเข้าถึงผู้คนได้ถึง 2,000 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรโลก”

          การเตรียมพร้อมก่อนสมัครงานกับบริษัทที่ใช้ภาษาจีนภาษาจีนกับการสมัครงาน

 • นำประวัติย่อ (เรซูเม่) ภาษาจีนไปสมัครงานด้วย
 • ฝึกตอบคำถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์งานภาษาจีนให้คล่อง
 • มั่นใจในความสามารถด้านภาษาจีนที่ตนมี และแสดงความสามารถที่มีอย่างเต็มที่
 • นำใบแสดงผลการสอบ HSK แนบไปด้วย

          HSK คืออะไร?

          บริษัทหรือองค์กรบางแห่งมีการระบุชัดเจนว่าต้องการผู้สมัครงานที่เคยผ่านการสอบ HSK ระดับ 5 หรือ 6 ขึ้นไป HSK หรือ Hanyu Shuiping Kaoshi เป็นการวัดระดับความรู้สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง ซึ่งจัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 มีค่าสมัครในการสอบประมาณคนละ 1,600 บาท จึงขอแนะนำให้เตรียมตัวเป็นอย่างดีก่อนทำสอบจริงค่ะ

          การสอบ HSK ระดับสูง

 • เหมาะสำหรับผู้มีชั่วโมงการเรียนภาษาจีนประมาณ 3,000 ชั่วโมงขึ้นไป
 • สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี
 • สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่า หรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน 5,000 คำขึ้นไป

          ข้อสอบ HSK แบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ

 1. การฟัง (40 ข้อ, 25 นาที)
 2. การอ่าน (40 ข้อ, 40 นาที)
 3. ภาครวม (40 ข้อ, 40 นาที)
 4. การเขียน (400 – 600 ตัวอักษร, 30 นาที)
 5. การพูด (โดยต้องพูด 2 หัวข้อที่กำหนด, 20 นาที แบ่งเป็น เตรียมตัว 10 นาที และ พูดอัดเสียงใส่เทป อีก 10 นาที)

          การวัดผล

ภาษาจีนกับการสมัครงาน

          ศูนย์สอบในประเทศไทย

* โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ แผนกภาษาจีน มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

เว็บไซต์ : www.blcubangkok.com

* ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก (OCA)

เว็บไซต์ : www.OCAnihao.com

* มหาวิทยาลัยโยนก

ถ.เด่นชัย-ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

โทร 0-54 26-5170 ต่อ 144

          คำศัพท์ภาษาจีนน่ารู้ในการสมัครงาน

ภาษาจีนกับการสมัครงาน

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ : มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ: www.blcubangkok.com/hskthai.asp และ www.jiewfudao.com

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

คุณสมบัติแบบไหนมัดใจนายจ้าง

ใช้ชีวิตช่วงว่างงานให้มีคุณค่าและมีความสุข