จิตวิทยาการพูดเพื่อการขายทางโทรศัพท์

          ตำแหน่ง Telesales หรืองานขายทางโทรศัพท์ เป็นอีกหนึ่งงานที่ท้าทายนักขายว่าจะทำอย่างไรจึงจะโน้มน้าวใจลูกค้าให้ซื้อสินค้าและบริการได้ทั้ง ๆ ที่ไม่เห็นหน้าค่าตากัน จะพูดอย่างไรให้น่าสนใจ รวมทั้งอะไรที่ไม่ควรพูดไม่ควรทำในการสนทนา jobsDB นำมาฝากจากหนังสือ “เทคนิคการขายทางโทรศัพท์” เขียนโดยสมชาติ กิจยรรยง ดังนี้

 1. เสียงที่พูดอย่างเชื่อมั่นที่เป็นเสียงปกติของเราเอง หมายถึง การพูดให้เป็นธรรมชาติ ไม่ต้องพูดดัดเสียง
 2. การพูดคุยเสนอทางโทรศัพท์ที่ดีควรมีเสียงสูงต่ำด้วย อย่างพูดเสียงราบเรียบ เหมือนคนสิ้นแรง
 3. การพูดที่ดีควรมีสัมมาคารวะ คือ คำพูดที่มีหางเสียง เช่น คะ ค่ะ ครับ นะคะ เป็นต้น
 4. คำพูดที่จะช่วยลดข้อกังขา คือคำว่า ขอโทษค่ะ / ครับ ขอบคุณค่ะ / ครับ
 5. อย่าพูดแบบที่มีขยะในคำพูดบ่อย ๆ เช่น แบบว่า มันเป็นอะไรที่ เนี้ยะ หรือคำว่า เอ้อ อ้า
 6. การพูดเพื่อเสนอแนะและชักชวน ผู้พูดหรือผู้ขายอย่าเอาแต่ผูกขาดในการพูดแต่ฝ่ายเดียว ควรรู้จักซักถาม สอบถามอย่างมีจิตวิทยาในการพูด และรู้จักฟังเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
 7. อย่าขบเคี้ยว อมยาอม ดินสอ หรือปากกาไว้ที่ปาก ขณะสนทนา
 8. ชมลูกค้าอยู่เสมอ เพราะการชมนอกจากทำให้ผู้ฟังชื่นชอบแล้ว ยังมีโอกาสที่ผู้ฟังจะเชื่อ และตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของเราได้
 9. อย่าชวนลูกค้าคุยนานเกินควร ยกเว้นเขาเป็นฝ่ายชวนคุย แต่ไม่ควรนานเกินกว่า 30 นาที
 10. การขายทางโทรศัพท์อย่าโต้เถียงลูกค้า และอย่าบ่นต่อหน้าลูกค้าไม่ว่าเรื่องใด ๆ ก็ตาม
 11. อย่าตอบห้วน ๆ ว่าไม่ทราบ หรือไม่รู้
 12. จงรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

          การพูดเก่งเป็นบุตรของความรู้ แต่ไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างที่เรารู้ คือ เราต้องรู้ว่าอะไรควรพูด และอะไรไม่ควรพูดกับลูกค้า ก่อนพูดนั้นเราเป็นนายของคำพูด แต่เมื่อพูดไปแล้วคำพูดจะเป็นนายของเราทันที

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์

เทคนิคการขายแบบ Telemarketing