ฝึกพูดอังกฤษแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

ฝึกพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุม

          เมื่อบริษัทข้ามชาติหรือชาวอาเซียนไปมาหาสู่ติดต่อธุรกิจกันมากขึ้น การเข้าประชุมกับชาวต่างชาติเป็นสถานการณ์หนึ่งที่คนทำงานจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ เพื่อที่จะสามารถสื่อสารเข้าใจกันได้ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมได้ ทำให้การทำธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ปัญหาที่มักพบเสมอ คือคนไทยไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ยิ่งเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้ว ยิ่งอยากจะทำตัวให้เล็กที่สุด เพื่อที่จะไม่ต้องพูดอะไร ชอบที่จะหลบมุม นั่งฟังเงียบ ๆ มากกว่า และปล่อยให้คนที่พูดภาษาอังกฤษได้เป็นตัวเอกเสมอ ลองคิดดูว่า หากคุณไม่กล้าฉายแววให้ตัวเองโดดเด่นออกมาจากคนอื่น ๆ คุณก็จะกลายเป็นคนไม่สำคัญ และอาจถูกลืมในที่สุด แล้วต่อไปในอนาคตข้างหน้า คนที่ถูกลืมอย่างคุณจะมีโอกาสเติบโตไปได้มากน้อยสักแค่ไหน?

          วันนี้ jobsDB จึงนำตัวอย่างสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการประชุม เพื่อให้คนทำงานสามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างง่าย ๆ มาฝากค่ะ

          เมื่อต้องการแสดงความคิดเห็น

 • (Mister/Madam) chairman. เรียกท่านประธาน
 • May I have a word? ขออนุญาตพูด
 • Excuse me for interrupting. ขอโทษที่ขัดจังหวะ

          เสนอความคิดเห็น

 • I’m positive that …ฉันมั่นใจว่า…….
 • I (really) feel that …ฉันรู้สึก (จริง ๆ) ว่า……
 • In my opinion …ในความเห็นของฉัน…
 • If you ask me … ถ้าคุณถามฉัน…
 • I tend to think that…ฉันมักจะคิดว่า

          ถามความคิดเห็น

 • Are you positive that…? คุณแน่ใจนะว่า….?
 • Do you (really) think that…? คุณคิดว่า….(จริง ๆ) หรือ?
 • How do you feel about…? คุณมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ…?

          แสดงความคิดเห็นเมื่อมีผู้เสนอขึ้นมา

 • That’s interesting. ความคิดของคุณน่าสนใจ
 • I never thought about it that way before. ฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นได้มาก่อนเลย
 • Good point! เป็นความคิดที่ดี
 • I get your point. ฉันเข้าใจความคิดคุณ
 • I see what you mean. ฉันเข้าใจว่าคุณหมายความว่าอย่างไร

          เห็นด้วย

 • I totally agree with you. ฉันเห็นด้วยกับคุณอย่างยิ่ง
 • Exactly! แน่นอน!
 • That’s (exactly) the way I feel. ฉันก็รู้สึกอย่างนั้น
 • I have to agree with (name of participant). ฉันเห็นด้วยกับ (ชื่อผู้ร่วมประชุม) อย่างที่สุด

          ไม่เห็นด้วย

 • Unfortunately, I see it differently. น่าเสียดาย ที่ฉันมีความเห็นแตกต่าง
 • Up to a point I agree with you, but… ณ จุดนี้ ฉันเห็นด้วย แต่…
 • (I’m afraid) I can’t agree ฉันเกรงว่า ฉันไม่สามารถเห็นด้วย…

          แนะนำและเสนอแนะ

 • Let’s … เรามา…
 • We should… เราควร…
 • Why don’t you…. ทำไมเราไม่…
 • How/What about … แล้ว…ล่ะ
 • I suggest/recommend that… ฉันขอเสนอ/ขอแนะนำว่า…

          ฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยรูปประโยคง่าย ๆ ก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความคิดเห็นได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ศัพท์สำนวนยาก ๆ โชว์พาวหรอกค่ะ ในเบื้องต้นควรเน้นที่การสื่อสารเข้าใจกันได้เป็นหลักมากกว่า ลองฝึกดูนะคะ

ที่มา : scribd.com

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

9 วิธีเก่งภาษาอังกฤษภายใน 3 เดือนสำหรับคนทำงาน

เคล็ดลับการพูดภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพในที่ทำงาน

บทความยอดนิยม
เมื่อเราอยู่ในยุคที่โลกแห่งเทคโนโลยีพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เรื่องราวของอินเทอร์เน็ตก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของคนในยุคนี...
ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว เพียงเสี้ยววินาที หลาย ๆ อย่างในชีวิตคุณก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีและอิ...
งานด้านไอที หรือ Information Technology ที่เป็นอีกหนึ่งสายงานที่ได้รับความนิยมไม่แพ้สายงานอื่นๆ จนที่เป็นต้องการในตลาดค่...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top