การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint
leader_development_100

          พนักงานทุกคนในองค์กรจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ ไม่เว้นแม้แต่ระดับผู้บริหารเอง ซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย ฝ่ายพัฒนาบุคลากรจึงต้องมีการจัดทำโปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารขึ้นโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

วางแผนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร โดยรวบรวมข้อมูลจากคำถามต่อไปนี้ให้ได้เสียก่อน

 • ประโยชน์ที่จะได้รับจากโปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารที่มีประสิทธภาพ
 • ถ้าไม่มีโปรแกรมนี้ จะมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณเท่าไรสำหรับการเข้า-ออกของพนักงาน ผลผลิตที่ลดลง และกำลังใจในการทำงานที่ลดลง
 • จะวัดผลความสำเร็จของโปรแกรมได้อย่างไร
 • จะใช้เวลา กำลังคน และค่าใช้จ่ายเท่าไรเพื่อลงทุนพัฒนาโปรแกรมดังกล่าว
 • ผู้บริหารที่จะเข้าร่วมโปรแกรมนี้เคยได้รับการฝึกอบรมด้านใดมาแล้วบ้าง
 • พื้นฐานการศึกษาของผู้บริหารเป็นอย่างไร
 • มีประสบการณ์ในสายงานกี่ปี
 • จุดแข็งของผู้บริหารที่มีต่อองค์กรคืออะไร
 • บุคลิกลักษณะของผู้บริหารเป็นอย่างไร
 • สิ่งที่จูงใจผู้บริหารได้ดีที่สุดคืออะไร

กำหนดหัวข้อที่จำเป็นต้องพัฒนาให้เหมาะกับผู้บริหารแต่ละคน เช่น

นำโปรแกรมไปใช้กับผู้บริหาร

 • แนะนำโปรแกรมนี้ให้กับผู้บริหารทุกฝ่ายในปัจจุบันได้เข้าร่วม ชี้แจงถึงประโยชน์ที่ผู้บริหารจะได้รับเมื่อเข้าร่วมโปรแกรม
 • แนะนำโปรแกรมนี้ให้แก่ผู้สมัครงานระดับผู้บริหาร เพื่อจูงใจคนเก่งเข้ามาร่วมงาน บอกให้ผู้สมัครทราบว่าองค์กรลงทุนและเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้บริหาร

          เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุด บริษัทชั้นนำจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่ายขององค์กร ทั้งยังช่วยรักษาพนักงานหัวกะทิขององค์กรไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
การพัฒนาทีมบริหาร
ทำไมต้องมีการพัฒนาบุคคล

บทความยอดนิยม
           ใครเคยรู้บ้างว่า ทำไมถึงได้มีงานถาโถมเข้ามาตลอดเวลา เรียกได้ว่าแทบจะใช้ทุกวินาทีไปกับการทำงาน จนหาเวลาพักไม่เ...
           นั่งทำงานที่บ้านมานาน ใครคิดถึงบรรยากาศแบบออฟฟิศที่ไม่เงียบเหงา มีเสียงเพื่อนข้าง ๆ นั่งทำงานด้วย......
           “จบมา ทำงานไม่ตรงสาย” เป็นอีกหนึ่งประโยคห้อยท้ายคุ้นหูของคนทำงานในยุคปัจจุบัน อาจเป็นเพราะตอนตัดสินใจเลือกคณะ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top