6 วิธีสร้างความสดใหม่ให้กับพนักงานที่ทำงานมานาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ในชีวิตการทำงาน หากคุณทำงานมาชั่วระยะเวลาหนึ่ง การที่ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิม ๆ ผู้คนหน้าเดิม ๆ ลักษณะงานที่ทำก็แบบเดิมมาหลายปี อาจสร้างความเบื่อหน่ายและจำเจให้กับพนักงานที่ทำงานมานานแล้วได้ ในฐานะ HR คุณควรจะทำอย่างไรให้พนักงานที่เป็นทรัพยากรอันมีค่าของบริษัทที่อยู่มานานกลุ่มนี้ รู้สึกสดใหม่ ตื่นตัว มีแรงจูงใจ และทำงานอย่างมีความสุข jobsDB มี 6 วิธีง่าย ๆ มาฝากค่ะ

1. จัดกิจกรรมให้พนักงาน

          ชีวิตการทำงานที่เป็น routine จะมีสีสันขึ้นมาบ้าง หาก HR หมั่นจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายให้กับพนักงาน จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมเหล่านี้เพื่อให้พนักงานผ่อนคลาย ได้ทำสิ่งแปลกใหม่ กระชับความสัมพันธ์ และได้มีโอกาสทำงานหรือใช้เวลาร่วมกับผู้อื่น กิจกรรมที่เลือกจัดอาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำอยู่ก็ได้ เช่น กิจกรรมกีฬาสีกระชับสัมพันธ์ระหว่างแผนก จัดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกันทุกวันพุธ กิจกรรมเต้นแอโรบิคทุกเย็น หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่จัดให้พนักงานได้ทำร่วมกันนอกเวลางาน กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในที่ทำงานร่วมกัน เป็นต้น

2. พาพนักงานไปดูงานหรือจัดให้มีการศึกษาอบรมนอกสถานที่

          การจัด Field Trip ให้พนักงานได้มีโอกาสไปดูงาน ทัศนศึกษา อบรม สัมมนานอกสถานที่เป็นเทคนิคหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่เริ่มเหนื่อยล้าจากความคิดในการทำงาน และสภาพแวดล้อมที่จำเจที่ออฟฟิศ ให้ได้ไปเปิดโลกกว้าง รับแนวคิด ทักษะ หรือวิธีการทำงานใหม่ ๆ จากสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย ผู้คนในสายงานเดียวกันแต่ต่างสถานที่และระบบการทำงานที่ต่างกันจะทำให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมในการทำงาน ได้แนวคิดใหม่ ๆ ที่ต่างไปจากเดิม หรือถ้ามีทุนทรัพย์พอ อาจให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานไปศึกษาเพิ่มเติมตามสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้ นอกจากบริษัทจะได้ประโยชน์แล้ว พนักงานก็จะได้แรงจูงใจและความสดใหม่ในการทำงานด้วย

3. Rotate งานให้กับพนักงานได้ฝึกทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติม

          การสับเปลี่ยนย้ายตำแหน่งและหน่วยงานระหว่างแผนก / ฝ่ายให้กับพนักงาน นอกจากจะเป็นการฝึกฝนให้พนักงานมีทักษะ และรู้ระบบการทำงานในหน่วยงานอื่น ๆ นอกเหนือจากงานที่ตนทำอยู่จนหลับตาทำยังได้แล้ว ยังเป็นการกำจัดความจำเจและเบื่อหน่ายให้กับพนักงานที่ดีทางหนึ่งด้วย พนักงานจะได้เรียนรู้การทำงานในแผนกและตำแหน่งอื่น ๆ รู้รอบในลักษณะเนื้องานของทุกฝ่าย ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานต่างฝ่าย เป็นวิธีพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ดีวิธีหนึ่งในองค์กร

4. ให้ Project ใหม่ ๆ แก่พนักงาน

          การเปิดโอกาสให้พนักงานที่ทำงานมานานได้แสดงไอเดีย และความรับผิดชอบด้วยการมอบหมายโครงการหรือโปรเจกต์ใหม่ ๆ ให้พนักงานได้มีพื้นที่แสดงความคิด แสดงฝึมือและความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์จะทำให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจ รู้สึกท้าทาย รู้สึกมีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัท และรู้สึกว่าตนเป็น ‘เจ้าของร่วม’ เป็นการสร้าง ‘Ownership’ ให้กับพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย

5. ยอมรับและชื่นชมพนักงาน

พนักงานที่ทำงานมานาน          คนทุกคนต้องการการยอมรับโดยเฉพาะกรณีที่พนักงานที่ทำงานมานานยิ่งต้องการการยอมรับและเห็นคุณค่า แสดงความชื่นชมหรือให้รางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ ในความสำเร็จของพนักงานที่ทำผลงานได้ดี หรือให้รางวัลตอบแทนความซื่อสัตย์ต่อองค์กรกับพนักงานที่อยู่กับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน จะช่วยเสริมสร้างกำลังใจและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้ดี

6. ขึ้นเงินเดือน-เลื่อนตำแหน่ง

          การขึ้นเงินเดือน และเลื่อนตำแหน่งให้แก่พนักงานที่ทำงานมานานเป็นวิธีการสร้างขวัญและกำลังใจและความหวังให้กับพนักงานได้วิธีหนึ่ง เพราะถือเป็นการแสดงความขอบคุณ และตอบแทนการทำงานของพนักงานที่มีให้กับองค์กรมานาน

          จะเห็นได้ว่า 6 วิธีเหล่านี้ เป็นวิธีสร้างความสดใหม่ให้กับพนักงานที่ทำงานมานานที่ HR ทำได้ง่ายๆ และได้ผล ลองนำไปปฏิบัติดูนะคะ

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

พนักงานเก่ากับพนักงานใหม่ใครสำคัญกว่ากัน

4 เทคนิคง่าย ๆ สร้างความประทับใจพนักงานใหม่แบบไม่มีวันลืม

บทความยอดนิยม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี เอื้อการดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และท่ามกลางความสะดวกต่าง ๆ เหล่านั้น...
บางครั้งชีวิตการเป็นมนุษย์ออฟฟิศมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ละเส้นทางมักมีขวากหนามให้ต้องฝ่าฟัน จนแปรเปลี่ยนเป็นการเสี...
ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนานั้น ในบางครั้งเรามักจะลืมคำนึงถึงเรื่องของแนวคิดและกลยุทธ์ในการวิเ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top