พนักงานแบบไหนที่หัวหน้างานควรสนับสนุน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

พนักงานที่ควรสนับสนุน

          ในองค์กรของคุณมีพนักงานแบบนี้อยู่หรือเปล่า คนที่พร้อมเรียนรู้ ไม่อู้งาน ไม่หมกเม็ด เอาประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง มีมาตรฐานการทำงานสูง ทำให้ผู้อื่นมีความสุข ฯลฯ หากมีนับเป็นความโชคดีขององค์กรคุณ และควรเก็บรักษาพนักงานเหล่านี้ไว้ให้ดี สนับสนุนพวกเขาให้ถูกทาง ตามแนวทางที่เรานำมาฝากในวันนี้

1. คนที่กระตือรืนร้นที่จะเรียนรู้นอกเหนือจากงานของตน

          พนักงานที่ชอบเรียนรู้มักจะเชื่อว่า เขาสามารถทำประโยชน์ได้มากกว่าแค่งานในหน้าที่ของตน คนกลุ่มนี้ช่างสังเกตและเรียนรู้ที่จะทำงานอื่น ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น งานบางอย่างด้านการเงิน งานด้านไอที งานบริหาร ซึ่งหากได้รับการ สนับสนุนก็จะเป็นบุคลากรที่ทำประโยชน์ให้แก่องค์กรได้อย่างมากมาย

          หัวหน้าจะสนับสนุนอย่างไร : สนับสนุนด้านเครื่องมือในการทำงาน รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือส่งพนักงานเข้าร่วมการสัมมนาพื้นฐานการทำงานด้านต่าง ๆ เช่น การบัญชี การตลาด การบริหาร เป็นต้น เพื่อให้พนักงานได้เติบโตจากการเรียนรู้และได้ทำงานที่หลากหลาย

2. คนที่นึกถึงบริษัทก่อนเสมอ

          พนักงานที่ปฏิบัติต่อบริษัทราวกับเป็นบริษัทของเขาเอง ทั้งระมัดระวังในการใช้จ่าย มองหาโอกาสในระยะยาวให้แก่บริษัท รู้จักประเมินความเสี่ยง และความสำเร็จ ทั้งยังคำนึงถึงผู้อื่นก่อนตัดสินใจทำสิ่งต่าง ๆ เสมอ

          หัวหน้าจะสนับสนุนอย่างไร :  ให้ความรู้เกี่ยวกับบริษัทแก่พนักงาน ทั้งในเรื่องวิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร และ การเงิน ยิ่งพนักงานเข้าใจบริษัทมากเท่าไร ยิ่งง่ายต่อการตัดสินใจที่ถูกต้องมากเท่านั้น

3. คนที่กล้าพูดความจริง

          พนักงานที่รู้ว่าการปกปิดข่าวร้ายอาจทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมา เมื่อไรก็ตามที่มีอะไรผิดไปจากที่วางแผนไว้ พวกเขาจะรีบแจ้งให้หัวหน้างานรับทราบทันที ไม่อมพะนำเอาไว้ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

          หัวหน้าจะสนับสนุนอย่างไร :  สร้างบรรยากาศการทำงานให้พนักงานรู้สึกอุ่นใจที่จะพูดคุยสื่อสารกับหัวหน้า กล้าที่จะพูดความจริง

4. คนที่มีมาตรฐานการทำงานสูง

          ไม่ใช่ว่าพนักงานที่คุณมีจะสามารถรับมือกับงานและปัญหาต่าง ๆ ได้ดีทุกคน ดังนั้น หากคุณมีพนักงานที่สามารถวางใจได้ว่าเขาจะทำงานอย่างมีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานที่คุณคาดหวัง จงสนับสนุนพวกเขา

          หัวหน้าจะสนับสนุนอย่างไร :  กำหนดมาตรฐานงานที่คุณต้องการพร้อมยกตัวอย่างให้พนักงานเข้าใจตรงกัน หากพนักงานสามารถทำได้ตามมาตรฐานที่วางไว้จะได้รับรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจ

5. คนที่พัฒนาตนเอง และจูงใจผู้อื่น

          พนักงานที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และไม่หยุดที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นพัฒนาไปด้วยกัน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน โดยไม่ทำให้ผู้อื่นหมั่นไส้ หรือเกลียดชัง

          หัวหน้าจะสนับสนุนอย่างไร :  ส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ทั้งตัวพนักงานเองและการส่งเสริมเพื่อนร่วมงาน โดยจัดเวลาให้พนักงานมีกิจกรรมกลุ่มเพื่อเรียนรู้ที่จะพัฒนาอาชีพร่วมกัน

6. คนที่ค้นคว้า ปฏิบัติ และปรับปรุงการทำงานอยู่เสมอ

          ไม่มีพนักงานคนไหนที่สมบูรณ์แบบ และรู้ดีไปหมดทุกเรื่อง แต่หากคุณมีคนที่ชอบค้นคว้า ลงมือทำ และปรับปรุงแก้ไขด้วยตนเองเสมอ คนเหล่านี้อาจเป็นดาวรุ่งขององค์กรสักวัน

          หัวหน้าจะสนับสนุนอย่างไร : ให้เวลาและคำแนะนำกับพนักงานในการค้นคว้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และให้รางวัลสำหรับการค้นพบของพวกเขา

7. คนที่ทำให้คนรอบข้างมีความสุข

          พนักงานที่เข้าใจชีวิตการทำงานและสามารถผสมผสานจัดสมดุลชีวิตและงาน และมิตรภาพได้ดี ทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้แม้ในช่วงเวลาที่คร่ำเครียดกับงาน

          หัวหน้าจะสนับสนุนอย่างไร : สนับสนุนการมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน จัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีโอกาสปลดปล่อยความเครียด และเกิดบรรยากาศการทำงานอย่างมีความสุข

          พนักงานที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเปรียบเสมือนเพชรเม็ดงามในมือ เมื่อคุณได้มาแล้ว ควรรักษาให้ดี ทำให้พวกเขารับรู้ว่าคุณเห็นคุณค่าในตัวพวกเขา สนับสนุนสิ่งที่พวกเขาทำ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเขาต่อไป

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

วิธีการจูงใจพนักงานให้มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร

สร้างแรงจูงใจ ให้พนักงานมี “ไฟ” ทำงาน

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top