พนักงานติดโควิด! HR ต้องทำอย่างไร

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 (COVID-19) ออฟฟิศและบริษัทหลายแห่งประกาศนโยบายให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้าน (Work from Home) ได้ โดยบางออฟฟิศอาจให้พนักงานสลับกันเข้ามาทำงานในออฟฟิศบ้างเป็นบางวัน เพื่อจำกัดจำนวนคน ลดความแออัดในออฟฟิศ แต่ด้วยการระบาดที่รุนแรงยิ่งขึ้น บางครั้งบริษัทของเราจึงอาจพบพนักงานติดเชื้อได้ การเตรียมวางแผนรับมือ เมื่อมีพนักงานติดโควิดจึงเป็นสิ่งที่ HR และ HR Manager ต้องให้ความสำคัญและรีบเตรียมการอย่างเร่งด่วน 

ติดโควิด

           ถ้าพบว่าพนักงานติดโควิด HR ต้องทำอย่างไร มีสวัสดิการพนักงานแบบไหนที่รองรับการติดโควิดบ้าง กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้คำแนะนำสำหรับองค์กร หน่วยงาน หรือออฟฟิศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เอาไว้ ดังนี้

           1. ให้ความรู้ คำแนะนำ เตรียมสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิด-19

            ออฟฟิศควรให้ความรู้กับพนักงาน ถึงวิธีการป้องกันการแพร่ระบาด เช่น การจัดทำโปสเตอร์ให้ความรู้เรื่องการเว้นระยะห่าง การล้างมือที่ถูกวิธี รวมไปถึงการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ เป็นต้น

           2. สำรวจความเสี่ยงของพนักงาน

           ออฟฟิศควรสำรวจความเสี่ยงของพนักงานอยู่เสมอ ว่ามีใครมีประวัติเดินทางไปในสถานที่ที่ถูกประกาศว่าพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือมีใครอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นคลัสเตอร์ของการแพร่ระบาด เพื่อให้พนักงานที่มีความเสี่ยงกักตัวเฝ้าระวังที่บ้าน

           3. จัดทีมป้องกันโควิดภายในออฟฟิศ

           จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการโทรแจ้งและติดต่อกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อดำเนินการควบคุมโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

           4. พบพนักงานติดโควิด ให้ผู้ป่วยหยุดงานทันที

            เมื่อพบว่ามีพนักงานติดโควิด ออฟฟิศควรให้พนักงานคนนั้นหยุดงาน และเข้ารับการรักษาทันที เพื่อให้สามารถรักษาได้ตรงจุดอย่างทันท่วงทีจนกว่าจะหายเป็นปกติ และตรวจไม่พบเชื้อ

           สำหรับพนักงานที่ติดโควิด สามารถลาป่วยได้เท่ากับจำนวนวันที่ป่วยจริง โดยสามารถลาป่วยมากกว่า 30 วันทำงานได้ โดยมีสิทธิได้ค่าจ้าง 30 วันต่อปี ถ้าลาป่วยเกินกว่า 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 เป็นต้นไป จะได้รับค่าจ้างระหว่างลาหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตกลงกับทางบริษัท

           5. ประกาศให้พนักงานคนอื่นทราบ

           เมื่อพบว่ามีพนักงานในออฟฟิศติดโควิด ออฟฟิศควรประกาศให้เพื่อนพนักงานคนอื่น ๆ ทราบ และปรับแผนการทำงานเป็นรูปแบบออนไลน์ให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานจากที่บ้าน (Work from home) และประชุมงานผ่านทางออนไลน์ (Video Conference) แทนการนัดเข้ามาประชุมกัน เป็นต้น

           6. ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ หรือทำ Big Cleaning

           ปิดสถานที่ทำงานในพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อปฏิบัติงานหรือสัมผัสชั่วคราว เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างละเอียด

           7. คนใกล้ชิดผู้ป่วยให้เฝ้าระวัง 14 วัน

           เพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่เคยสัมผัสกับผู้ป่วยในระยะไม่เกิน 1 เมตร (close contact) ให้กักตัวและเฝ้าระวังตนเองเป็นเวลา 14 วัน หลังจากใกล้ชิดผู้ป่วยครั้งสุดท้าย คอยสังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจเชื้อทันที 

           สำหรับพนักงานที่ยังไม่พบว่าติดเชื้อ แต่อาจสัมผัสใกล้ชิดกับพนักงานที่ติดโควิด หรือมีความเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อ  ควรกักตัวอยู่บ้านเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยระหว่างที่กักตัวนี้ ถ้ามีการทำงานที่บ้านหรือ Work from home บริษัทต้องจ่ายค่าจ้างตามปกติ แต่ถ้าบริษัทไม่จ่าย พนักงานมีสิทธิขอรับเงินทดแทนการว่างงาน 50% ของค่าจ้างรายวัน (รวมกันไม่เกิน 90 วัน) ในช่วงกักตัว 14 วัน ที่สำนักงานประกันสังคม ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายประกันสังคม ฉบับประกาศราชกิจจา 30 ธ.ค. 2563

           8. ใช้มาตรการเข้มงวด เมื่อออฟฟิศกลับมาเปิดทำการ

           เมื่อออฟฟิศกลับมาเปิดทำการตามปกติอีกครั้ง ควรมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งจุดคัดกรอง มีเครื่องวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือ กำหนดให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้ามาภายในออฟฟิศและตลอดเวลาที่อยู่ในออฟฟิศ รวมไปถึงการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ร่วมกันหรือมีการสัมผัสร่วมกันเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เช่น โต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน ราวบันได ปุ่มลิฟต์ ปุ่มกดต่าง ๆ ราวจับ ลูกบิดประตู เครื่องสแกนนิ้ว สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ รถเข็น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร แฟ้ม ปากกา บัตรคิว เป็นต้น

           9. สั่งปิดเมื่อมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

           ถ้าพบผู้ป่วยจำนวนมาก ควรพิจารณาปิดออฟฟิศหรือบริษัทชั่วคราว เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ป้องกันการระบาดในวงกว้าง และเพื่อให้พนักงานหยุดพักรักษาตัว 

           การทำงานในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสเช่นนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ HR ต้องเตรียมพร้อมรับมือ เพื่อดูแลตัวเอง พนักงานในองค์กร รวมไปถึงเสถียรภาพของบริษัทให้ดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะทำได้ JobsDB ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง 

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

วัคซีนทางเลือก สวัสดิการพนักงาน ที่บริษัทควรจัดหาหรือไม่

ติดโควิด-19 แยกกักตัวที่บ้าน (Home isolation) ทำอย่างไร
บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023พนักงานติดโควิด! HR ต้องทำอย่างไร

เชื่อว่าในแวดวงชาวออฟฟิศช่วงหลังมานี้ ต้องเคยได้ยินเรื่อง Work Life Balance ผ่านหูกันอยู่บ้าง เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเทรน...
“Data is the new oil” เป็นคำกล่าวที่แสดงถึงความสำคัญของข้อมูลในยุคนี้ ซึ่งเป็นยุคที่ข้อมูลกลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามห...
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะว่างงานด้วยเหตุผลไหน จะถูกให้ออกจากงานหรือออกมาด้วยความสมัครใจ หลายคนก็น่าจะมีความกังวลใจกับความไม...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top