พนักงานคาดหวังอะไรในชีวิตการทำงาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          องค์กรจะก้าวหน้าได้ต้องอาศัยระบบการวางแผนที่ดี มีบุคลากรที่มีศักยภาพ และที่สำคัญพนักงานทุกคนต้องมีความสุขในการทำงาน แต่ก่อนที่องค์กรจะสร้างความสุขให้แก่พนักงานได้นั้น ต้องรู้เสียก่อนว่า พนักงานคาดหวังอะไรในชีวิตการทำงาน อะไรที่เป็นปัจจัยกำหนดคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานบ้าง

          สิ่งที่พนักงานคาดหวังจากองค์กร ก็คือ

  • การได้ทำงานในองค์กรที่มั่นคง
  • การได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
  • การได้รับการยอมรับจากคนในองค์กร
  • การมีเพื่อนร่วมงานที่ดี
  • การได้รับโอกาสในการพัฒนาและมีความก้าวหน้า
  • การได้รับสวัสดิการที่ดี การสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
  • การมีผู้บังคับบัญชาที่ดี
  • การมีปริมาณงานที่เหมาะสม
  • การได้รับมอบหมายงานที่มีคุณค่า

          เหล่านี้เอง คือสิ่งที่พนักงานต้องการและเชื่อว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพวกเขา จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของ HR ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข ให้กับพนักงาน โดยองค์กรควรมีระบบค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและจูงใจ ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใส มีระบบความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน หน้าที่ความรับผิดชอบน่าสนใจ และมีคุณค่า สภาพแวดล้อมในที่ทำงานถูกสุขลักษณะอนามัยและปลอดภัย ส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์การ มีระบบให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ของพนักงาน ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยกิจกรรมสังคมต่าง ๆ เป็นต้น

พนักงานคาดหวังจากองค์กร          ในขณะที่ผู้ประกอบการเองก็มีความคาดหวัง มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเช่นกัน องค์กรคาดหวังจะได้รับผลผลิตสูง มีคุณภาพ ลูกค้าพอใจ มีกำไร เติบโต ยั่งยืน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น สังคม ยอมรับและสนับสนุนองค์กร พนักงานมีความรัก ความผูกพัน ทุ่มเทเพื่อองค์กร และมีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี

          อย่างไรก็ดีการจะบรรลุเป้าหมายที่องค์กรตั้งความหวังไว้ จะต้องเริ่มที่การบริหารบุคลากรดังกล่าวมา เมื่อบุคลากรกีมีคุณภาพชีวิตดี ความสุขจะไปไหนเสีย คนที่ทำงานด้วยความสุข ย่อมทำงานด้วยความรัก และทุ่มเทเพื่อองค์กร ผลงานที่ออกมาก็มีคุณภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีทำให้ลูกค้าประทับใจ ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นตามไปด้วย องค์กรมีผลกำไร และมีการเติบโตอย่างยั่งยืนตามที่คาดหวัง

 

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

jobsDB Mobile App

คว้างานที่ใช่ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top